Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

10 november 2007

25 Antwerpse zinnen

Onlangs kreeg ik in m'n mail de volgende tekst over het Antwerps met als titel "algemeen beschaafd AANTWAARPS (voor dat de logopedisten er het beste uithalen)":


Wereldtaal!!!

Inleiding in het Antwerps voor beginners. De 'truuk' in deze wereldtaal, althans volgens de Antwerpenaren zelf, is eigenlijk gewoon om een hele zin te condenseren tot 1 woord.

 • Het is nu jullie beurt - Tizsonnolle
 • Ik heb je er nog voor gewaarschuwd - Kemmetoenogzoegezei
 • Hij kon er niets aan doen - Akosterniondoeng
 • Ze heeft het niet goed verwerkt - Zissernichoefan
 • Hij zei het immers ook - Azeigetoemmesoek
 • Dat had je niet gedacht he? - Dadoddenichedochtei
 • Ze hebben u in de maling genomen - Zemmenoegoeligge
 • Ze was het moe - Zewieretbeu
 • Hij neemt alles mee - Aschaardallesmej
 • Het is er echt aan te zien - Geziegeterbegoton
 • Hij praat nonsens - Azeiwerriswa
 • Hij kon er niet opkomen - Akwammerniejoep
 • Dat is zeer goedkoop - Dasbekaanstverniet
 • Hij heeft het in de gaten - Ajeigeteur
 • Een klaploper - Nenapsjaar
 • Je moest eens weten - Gemoestetbegotisweete
 • Het is haar dagje niet - Zeigetnogalissitte
 • Een ruitjeshemd - Eukarowenem
 • Kan ik u ergens mee van dienst zijn? - Kannekoewellepe?
 • Heb je het door? - Eddetindemot?
 • Wat had je zoal graag gehad? - Wamoetemme?
 • Wat heeft hij gezegd? - Wasseitem?
 • Wat doet hij nu weer? - Watoetemnawer?
 • Wat sta je daar nu te kijken? - Oestodderna?
 • Hou me nu niet voor de gek! - Zwaanstnahnieëi


Nu is dit natuurlijk maar voor de grap, maar het is wel een goed voorbeeld van de typische manier waarop nu Antwerps wordt geschreven (in het rood): de klanken beschrijven met de Nederlandse spelling en alle woorden aan elkaar plakken.

Ter vergelijking heb ik exact dezelfde zinnen er nog eens naast gezet maar dan geschreven volgens de schrijfwijze van Antwerps schrijven (in het groen):


 • Het is nu jullie beurt
  Tizsonnolle - 't Is on olle
 • Ik heb je er nog voor gewaarschuwd
  Kemmetoenogzoegezei - 'k Em et oe nog zoê gezee
 • Hij kon er niets aan doen
  Akosterniondoeng - A kost er ni on doeng
 • Ze heeft het niet goed verwerkt
  Zissernichoefan - Z'is 'er ni' góe' van
 • Hij zei het immers ook
  Azeigetoemmesoek - A zee-g-et oemmes oêk
 • Dat had je niet gedacht he?
  Dadoddenichedochtei - Dad odde ni' gedocht eh?
 • Ze hebben u in de maling genomen
  Zemmenoegoeligge - Z'emmen oe góe ligge
 • Ze was het moe
  Zewieretbeu - Ze wier et beu
 • Hij neemt alles mee
  Aschaardallesmej - A schaerd alles mee
 • Het is er echt aan te zien
  Geziegeterbegoton - Ge zie-g-et 'er begod on
 • Hij praat nonsens
  Azeiwerriswa - A zee wer is wa
 • Hij kon er niet opkomen
  Akwammerniejoep - A kwam 'er ni oep
 • Dat is zeer goedkoop
  Dasbekaanstverniet - Da's bekaenst vörniet
 • Hij heeft het in de gaten
  Ajeigeteur - A ee-g-et deur
 • Een klaploper
  Nenapsjaar - Nen apshaer
 • Je moest eens weten
  Gemoestetbegotisweete - Ge moest et begod is wete
 • Het is haar dagje niet
  Zeigetnogalissitte - Z'ee-g-et nogal is zitte
 • Een ruitjeshemd
  Eukarowenem - E karowen em
 • Kan ik u ergens mee van dienst zijn?
  Kannekoewellepe? - Kan ek oe elpe?
 • Heb je het door?
  Eddetindemot? - Edde 't in de mot?
 • Wat had je zoal graag gehad?
  Wamoetemme? - Wa moet' emme?
 • Wat heeft hij gezegd?
  Wasseitem? - Wa' zeet 'em?
 • Wat doet hij nu weer?
  Watoetemnawer? - Wa' dóet 'em nae wer?
 • Wat sta je daar nu te kijken?
  Oestodderna? - Óe stodde der nah?
 • Hou me nu niet voor de gek!
  Zwaanstnahnieëi - Zwaenst nah ni eh!


De reden dat men de neiging heeft om Antwerpse zinnen als één woord te schrijven wordt trouwens verklaard in Appendix B van Antwerps schrijven: in het Antwerps bestaat er geen verschil tussen de assimilatie van aangrenzende klanken binnen één woord en de assimilatie van aangrenzende klanken in opeenvolgende woorden van een zin. Daardoor worden Antwerpse zinnen daadwerkelijk uitgesproken als één lang woord.
12 reakses (recentste iêst)
Piet 21 meêrt 2022, 14:59
Hoi,
Kom oorspronkelijk uit Gent maar woon al 51 jaar in Nederlands Limburg. Dus Limburg niet onbekend, in dialect bijna Duits. Trouwens plat Keuls is zowat Limburgs, als je geen Duits kunt plat Limburgs verstaan ze. En vai Facebook bij Antwerps gekomen wat ik een van van de leukste dialecten vind. Gents zelf is oerlelijk. In de zoo als we een giraf zien zeggen we Limburgs: Mosse kieke, ne giraaf!!
Ik blijk jullie volgen.

gr Piet
Ranko 25 mei 2020, 04:14
gebaseerd
Beau ter Heam 22 juni 2016, 04:32
kan iemand mij vertellen wat een 'pjeanoesvherl enger' is?
chloe 7 juli 2015, 22:13
Wat betekent etala moj jama lama toj astoje
maison cavatto 26 oktober 2013, 10:00
we zijn eigenlijk een beetje op zoek naar de juiste vertaling van ons adres in frankrijk als echte aentwerpeners.
Wij wonen in lue-dit la creuzotte, of la creuzotte.
das wel duidelijk zeker laekere zot of zoiets.
Wie kan ons helpen ????
tendeloo 13 januare 2011, 21:20
ik woen na al 42 jaor in Berlijn enhep gien kans vlaams tespreke moar men aentwaerps heb ik noag ni vegete.
met da ABN zen ik al in de schoal inambrass gewest.
Kzen en kind van het Sint Andriesquartier.Luizemart en klosterstraat doarum was mijn Aentwaerps vant beste.

René
Geb 03.07.1945 Aentwaerpe
Janine Hendrickx 14 november 2008, 18:53
Ist woord ""naavenaent" geen Aentwaerps?
"navenant" is Nederlands maar ik moet "novvenaent" [novënaent] nog toevoegen als Antwerpse vorm
wim schoofs 22 oktober 2008, 22:48
aeefterzennepeerenogalmeeafgezing

Hij heeft het er heel moeilijk mee gehad.
wim schoofs 22 oktober 2008, 18:43
sorre: oud antwerps woord voor politieman
Roevens 31 ogustus 2008, 08:27
Botteren "bottert zöé nie up diën trap"
Niet zoveel lawaai maken
GELENS ALBERT 29 ogustus 2008, 15:35
Delestemandezakoepgyve! Een laatste pint pakken
GELENS ALBERT 29 ogustus 2008, 15:33
Vanbroeitstroungtmoake ! Gaan schaften
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
 • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
 • aa = de platte a van naam en baard
 • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
 • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
 • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
 • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!