Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Ginne flash player g'installeerd.
Aentwaerpsen Jukebox
by Flash MP3 Player

Reakses

16/06 eddy
15/06 Zara
15/06 Zara
12/06 Paul Lammers
11/06 Peter D'Antwerpen
Mir...

Forums

Mir...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox

Te bevestigen of te completeren woorden

Veur da m'e nief woord in de woordenboek steken emme w'al 't volgende nodig:

 1. de precieze vrm en de zjust' uitspraak we tone de fonetische spelling meh { } rond de klemton
 2. al d'afgeleide vrme (mirvoud, verkleinwoord, verbuiging, vervoeging, ... norgelang de woordsoort) en ba zelfstaendige naamwoorden et geslacht (=> welke lidwoorde zette derveur?)
 3. de zjuste betikenis of een goei verklaring
 4. ne goeie veurbeldzin - is dikkels allin mor te bedenke deur iemand die da woord zelf gebrkt!
 5. twi onafankelijke bronne die et woord bevestige. Bronne kunnen Aentwaerpstalige persone zen of bestaande Aentwaerpse woordeboeke. Deur alted twi bronne te vereise vermijde we woorde die allin mor in nen bepaerkte kring gebrkt wrre.

 

Oep dees pagina verzamele we woorde worvan we nog in of mirdere van dees dinges mankere. A' ge kund elpe meh ontbrekend' informasen of meh e woord te bevestige, post dan een reakse vanonder!

 

aenteklaaw ??

 1. ?? [{ae}ntklaaw] ?? [aentklau] lijkt me wrschler
 2. een/d'; aenteklauwe(n); aenteklauke
 3. onhandig persoon
 4. on din aenteklaaw moete da ni' vrage
 5. 1 bron

 

barlikke

 1. [barl{i}kk]
 2. barlikte / gebarlikt
 3. regelen, fixen (licht pejoratief)
 4. ??
 5. genoeg bronnen

 

ferre-mi-jouwen ??

 1. ?? [frrmi-j{ou}w]
 2. hartstochtelijk klagen

 

karocheteekas

 1. [karosht{ee}kas]
 2. een/de; karocheteekasse(n); karocheteekaske
 3. curiositeitenkast - vitrinekastje waarin beeldjes, portretjes en souveniertjes worden uitgestald
 4. 1 bron

 

parlevatten

 1. [parlv{a}tt]
 2. parlevatte / geparlevat
 3. overleggen
 4. in plts van te ston parlevatte zoude beter vortdoeng
 5. 1 bron

 

RECEVEUR

 1. ?[rsv{eu}r]
 2. (m) receveurs, recevrreke
 3. ONTVANGER EN KAARTJESKNIPPER OP DEN TRAM VAN VROEGER
 4. ??
 5. Albert Gelens

 

schaermpavodder

 1. [schaermpav{o}ddr]
 2. -
 3. met verlof, of aan het profiteren van verlof.
 4. a is weral schaermpavodder
 5. 1 bron

 

snotvink

 1. [sn{o}tfingk]
 2. 1 bron

 

sorre/srre

 1. politieman
 2. 1 bron

 

zolle/zlle

 1. [zoll/zll]
 2. nvt.
 3. zij, 'zun'
 4. k em da ni' gedaan, mor zlle.
 5. elke antwerpse dialectbeschrijving, ook zelf gehoord meermaals, zowat alle dialectenquetes, smout

24 reakses (recentste ist)
derek 7 ogustus 2016, 20:50
Sosse is een veel gebruikt woord voor politie. sorre is een verbastering ( beperkt gebruikt)
derek 7 ogustus 2016, 20:48
schaermpavodder is een verbastering van schampavie, bij wijze van "tongue in cheek" , op vergelijkbare manier als er aan sommige deelwoorden een suffix "-gedde" wordt toegevoegd,

"de charel ze dattem komt assem ee g'ete-gedde" ; dit soort zinnen komt gewoonlijk voor onder vrienden en verraad en veel diepere verborgen inhoud die iedereen veronderstelt wordt te kennen,
voorbeeld situatie : een van de vrienden bevestigt dat de Charel heeft Mir... beloofd dat hij straks (naar de kroeg komt) nakomt nadat hij heeft gegeten, en iedereen weet dat Charel pas zal komen (lees mag komen van Maria) na het eten omdat hij onder de sloef ligt bij zijn Maria, en iedereen weet ook dat manwijf Maria ervan baalt dat naar ne lege stoel moet zien bij het avondeten, en dat ze er nog erger van baalt dat ze vannacht zijn avondeten terug moet opwarmen als Charel thuis komt met een lading glazen bokes in zijn lijf... , en iedereen zal kunnen lache als vanavond Maria in het deurgat van de kroeg verschijnt met haar handen op haar heupen om met bulderende stem hare Charel naar huis/bed te sommeren.

sorre is inderdaad een
derek 7 ogustus 2016, 20:31
Receveur

1- ?[rsv{eu}r]
2- (m) receveurs, recevrreke
3- ontvanger of kaartjesknipper
4- oep den tram was er vruuger ne receveur, nau moete on de wattman betale
vruuger kwam de receveur van den bond of van de ziekekas langs on 'uis, na mutte nor de buro
5 Antwerps Zakwoordenboek, F. Michiels en Antwerps dialect, Jack de Graef
Albert Gelens
derek 7 ogustus 2016, 20:25
faerrem mijauwe

1- uitdrukking [faerrm mij{a:}w]
2- nvt
3- langdurig of aanhoudende en hartstochtelijk klagen, zagen
4- Van Hees en Claeys kunnen faerem mijauwe over Osterwil
5- derek
derek 7 ogustus 2016, 20:20
berlikke

1- [b?rl{i}kk?]
2- berlikte / geberlikt
3- a) doen, uitvoeren, regelen, herstellen
b) regelen, fixen, oplossen (licht pejoratief) iets regelen buiten de regeltjes
4- a) de kraan lekt, 'k zal dad'is gau berlikke
b) sech, die boet hier, hunde da voer mij nie berlikke?
genoeg bronnen
5- Antwerps Zakwoordenboek, F. Michiels
Don Ramn 24 januare 2014, 01:39
't Is nie aareg zene,'t kan de beste overkome?!
Jan Gypen 19 juli 2012, 21:03
Blotten.
"Het kan me niet blotten." Het kan me niet schelen. Gebruikt door heel mijn familie in het Antwerpse. Ik vind niet direct een verwijzing in de gewone woordenboeken noch de etymologie.
dRE 8 mei 2012, 23:00
Lantoor: afkomstig uit het Frans. De straten hadden geen voetpaden zoals nu maar de rijken hadden wel een verhoogd wandelpad, voetpad dat aux allentours lag ofte rond het eigendom. Allentour..lantoor
Succes met uw rijke verzameling Antwerps
Schrooten Jef 28 april 2012, 10:13
RECEVEUR
Uitgesproken reuseuv{eu}r betekent eigenlijk "iemand die komt ontvangen". Vroeger werd, bijvoorbeeld, ook het lidgeld van de vakbond door iemand persoonlijk aan huis opgehaald. Dat was de "reuseuveur van 't sindikaat" die langs kwam alle maanden.
Ronald 30 mert 2012, 19:13
1) ik kan bevestigen dat ook wij vroeger spraken over de "sosse" of de "sorre". Wat de etymologie betreft : er bestaat een woord "sossem", wat bargoens is voor paard. Het woord "sosse" zou dus kunnen afkomstig zijn van "bereden politie", en sorre/srre zijn dan weer verdere verbasteringen.
2) kent iemand de uitdrukking "fac" nog ? Eind vijftiger jaren werd dat door ons, schoolkinderen in de lagere school, gebruikt om aan te duiden Mir... dat iets tof of fijn was. Toen was iets "fac", nu zegt de jeugd dat het "vet", "cool",neig", "keineig" etc. is. Waarschijnlijk komt de uitdrukking - zoals zoveel Antwerps dialect, denk maar aan bitskoemer en aan al de Antwerpse Jannen die John genoemd worden - van het Engels, en met name "it's factual", of iets minder deftig, "it's f*cking actual"
Louis Langlet 6 mert 2011, 13:05
Koechke vaarf
Betekent 1 laag verf op de muur gezet
Paul De Bra 5 januare 2011, 11:04
RECEVEUR
Dit kan ik bevestigen. De receveur is de kaartjesknipper op den tram. Den tram heeft nu gene receveur meer maar den trein wel. De "conducteur" op den trein is dus ook ne receveur.
Paul De Bra 5 januare 2011, 11:01
barlikke
Ik ken dit woord qua uitspraak als berlikke,
dus [berl{i}kk] en berlikte / geberlikt.
De betekenis is inderdaad een licht pejoratieve vorm van "regelen" (maar niet zo erg als sjoemelen).
daems 27 november 2010, 19:01
ne pagadder = klein ventje dat moest gaan zien of er boten aankwamen in de haven in ne smalle toren DE PAGADDER TOREN
is ook de toren waar de zeelieden moesten tol betalen
daems 27 november 2010, 18:58
de laento^er = het voetpad
een lellebel = een trut
Jan Mennekens 21 mert 2010, 14:59
schaermpavodder

Ik ken wel "schampavie", en ik em da hier terug gevongde

http://www.vlaamswoordenboek.be/definities/term/schampavie

Ik weet dus oek ni ofdatana zjust Aentwaerps is of ni?

Jan
Grytolle 20 februare 2010, 21:05
poeffel toegevoegd
Luc 19 februare 2010, 20:25
Poeffel : Paul : 100 persent just.
Nils 9 januare 2010, 11:56
et gebruik van et woord bottere is mij oek bekend, in dezelfde betikenis
Paul 4 januare 2010, 12:48
poeffel
[p{oe}ffl]
(m) poeffels, poeffelke?
??: pukkel, puist, bobbel
?? A ei ne farme poeffel oep zijn haend
1 bron
sven 23 december 2009, 14:08
1. schrok
2. een; schrokke; schrokske
3. een lelijke vrouw (een mottig wijf)
4. amai, da nief mokke van de Sjarel is gin schrok zeker!
5.
derek 8 november 2009, 11:56
::doederik
::Vaart [vaart] vrouwelak, gi verkleinwoord/mirvoud,
::betikenis "heimwee".
een onvertrouwd gevoel, andere omstandigheden
vb
da vaart oem in een gasthuis te ligge
het vaart d'ier in Spanje
derek 8 november 2009, 11:51
wevenr

1. [weevner]
2. ne, wevenrs (weet ni of het ook me -en kan, naar mijn gevoel is -s beter maar woorden op -aar kunnen dikwijls alletwee?)
3. weduwnaar
4. A was nen ouwe wevenr mor ij was ni mer g'intresseerd in aender vrouwe
5. van hee, smout, WBD

mannelijke vorm van weef (weduwe)
inderdaad ne weevenr uitgesproken met
eerst de ee van beet,
dan de e van de of ne
en de van bed of leg
miervoud zoewel met -en als met -s

ook in Jack de Graef (Het Antwerps dialect)
ook in George van Cauwenergs (Antwerps)
Doederik 14 juli 2009, 14:09
Vaart [vaart] vrouwelak, gi verkleinwoord/mirvoud,
betikenis "heimwee".
Z' is ziek van de vaart.
of in de combinase "vaart emme"
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
 • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
 • aa = de platte a van naam en baard
 • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
 • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
 • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
 • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!