Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Aentwaerps' Uitdrukkinge

In de toekomst zal Aentwaerps.be buite den online Aentwaerpse woordenboek oek een collecse van Aentwaerpse uitdrukkinge bevatte. Die uitdrukkinge zullen apart leesbaar zen mor zullen oek verwaerkt wrren in de woordenboek, zoeda' ge ba ieder woord d'uitdrukkinge te zing kregd wor a' da woord in veurkomd.

 

In afwachting legge w'ier alvast nen invoudige lijst aan. Suggestes zen welkom in de reakses vanondere!

 

A

 • da's een abuus da ni' zjust is = dat is een vergissing (die niet juist is)
 • Aentwaerpen is de stad en de rest is de parking
 • meh il Aentwaerpe mor ni meh mij = ik laat me niet beetnemen (met heel Antwerpen maar niet met mij)
 • Aentwaerps is een wreldtaal = Antwerps verstaat men overal (Antwerps is een wereldtaal)
 • 't is ier aeremoei stoh bij = er is hier van alles te weinig
 • a is ambras on 't verkope = hij is ruzie aan het maken (aan het verkopen)
 • da's gin avance = het heeft geen zin, het helpt niet

 

B

 • 'k zal is een bishen in eur or zette = ik zal haar eens een hint geven (een beestje in haar oor zetten)
 • blaasd m'ne zak oep = de pot op (blaas m'n zak op)
 • den Blauwe Stin = de kade van de Schelde
 • bloskes wijsmake = iets op de mouw spelden
 • glaze bokes = pinten
 • daar moette nog veul bokes vr ete = daar ben je nog niet sterk genoeg voor (daar moet je nog veel boterhammen voor eten)
 • a ee-g-et og in z'n bolleke = hij heeft veel pretentie (hoog in z'n bolletje)
 • oem de vijf botte = om de haverklap
 • ge ligd in de boveste schuif = ik zie je graag, jij bent m'n favoriet (je ligt in de hoogste lade)

 

C

 • meh alle Chineze mor ni meh' den deze = ik laat me niet beetnemen (met alle Chinezen maar niet met deze)

 

D

 • die van ons = mijn vrouw
 • a is zoe dod as ne pier = hij is morsdood (zo dood als een regenworm)
 • een goei dracht = een voorspoedige zwangerschap
 • a is duur de komprenuur = hij is traag van begrip (van het Franse dur en comprendre)
 • 't is duveltsheskaermis = het regent terwijl de zon schijnt (het is duiveltjeskermis)

 

E

 • 'k zit meh een ei in m'n broek = ik heb schrik (ik zit met een ei in m'n broek)
 • eiren of joeng? = maak een keuze! (eieren of jongen?)
 • legd nog wad eiren onder ze gat = verwen hem nog wat meer! (leg nog wat eieren onder zijn achterste)

 

F

 • da fishe goh ni deur = dat feestje gaat niet door
 • ne fraenken teut = een brutale mond
 • a eed e stuk in z'ne frak = hij is dronken (189)
 • nen oute frak krijge = dood gaan (158)
 • oep unne frak krijge = slaag krijgen (55)
 • drij kir vr ne frang = als men het al twee keer gezegd/gedaan heeft en het geen derde keer wil doen
 • gine rotte frang emme = totaal geen geld hebben
 • z'ne frang vald = hij snapt het plots

 

G

 • z'ee' veul in de garage gestaan = ze ziet er nog goed uit voor haar leeftijd (ze heeft veel in de garage gestaan)
 • z'is in eur gat gebete = ze voelt zich beledigd (ze is in haar achterwerk gebeten)
 • oud oe gemak = wees kalm
 • de mor gewon dan ded' al zot genoeg = doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg
 • van de grond gaan = neuken
 • oep een goei wei ston = erges wor a' ge ge verzrgd wrd (364)

 

J

 • da's nog van de jare stillekes = dat is verouderd, uit de tijd (dat is nog van de jaren stilletjes)

 

K

 • awel lot et kanneke staan en pak et lireke = antwoord op da kan ekik ni (dat kan ik niet)
 • ze kapelleke stod ope, a verwacht nog bezuuk = zijn broek staat open (zijn kapelletje staat open, hij verwacht nog bezoek)
 • z'n kas oepfrete (210)
 • slaag et in oe kas (79)
 • een kas van een uis (111)
 • as ons kat een koei was koste we ze melken achter de stoof = het heeft geen zin stil te staan bij wat niet is (antwoord aan iemand die altijd als zegt) (als onze kat een koe was konden we haar melken achter de kachel)
 • a ee' der zijne kes gelate = hij is gestorven (68)
 • a is kevendrager = hij is dood
 • e kinneke kope = een kindje krijgen
 • beter ne kleine plezaente dan ne groten ambetaente = "size doesn't matter" (beter een kleine leuke dan een grote vervelende)
 • 'k gon 'em is e klike passe = ik zal hem eens zeggen wat ik van hem denk (ik ga hem eens een kleedje passen)
 • ne klot aftrekke = iemand kloten
 • kust m'n klote = loop naar de maan
 • di zal vr ons gin komishes ni mir doeng = hij is dood (die zal voor ons geen boodschappen meer doen)
 • achter Kontich wonen ok nog mense = voorbij Kontich wonen ook nog mensen - zegt men wanneer een ander met zijn rug naar de spreker gekeerd blijft staan of een deur achter zich laat toevallen in diens gezicht
 • ik ks m'n schup af = ik hou er mee op voor vandaag (ik veeg m'n spade af)
 • daar zen kosten aan on den di = er is (geestelijk) iets mis met die persoon
 • ik kruip in m'ne nest - ik kruip in m'nen tram - ik kruip 'er is in = ik ga naar bed (ik kruip in m'n nest / in m'n tram / er eens in)
 • ik kus mijn twi polle = ik prijs me gelukkig (73)
 • kust de kont van 't vogeltshe dan krijd' e pluime smeleke = zoek iets om te doen - dit zegt men tegen iemand die zich verveelt (kus de kont van het vogeltje dan krijg je een pluimen smoeltje)

 

L

 • oep de lappe gon = gaan stappen
 • de leste zen de beste = de laatsten (laagst gerangschikten) zijn de besten
 • van ze lve ni = nooit
 • ma'k ae lijf is deur den bak sleure? = wil je met me dansen? (mag ik jouw lichaam eens door de bak sleuren)
 • 't is ne lbbe van ne vent = hij is een goedzak
 • gij zeh te loemp oem t'elpe dondere (233) = jij bent te dom

 

M

 • da's 't manneke = dat is het beste dat er is
 • da's de max = dat is geweldig
 • melkberekaerenondenaar = weerbarstig haar (letterlijk: melkboerenkarrenhondenhaar)
 • een mottige dos - ne mottigen ber = een onaantrekkelijke vrouw (een mottige doos - een mottige beer)

 

N

 • a ee' ginne nagel oem on ze gat te krabbe = hij is straatarm (hij heeft geen nagel om aan zijn achterwerk te krabben)
 • a ee' z'ne nestel ston afdraaie = hij heeft zich uitgesloofd (hij heeft zijn veter staan afdraaien)
 • z'ne nikkel afdraaie = zich uit de naad werken (49)

 

O

 • da's van den ond = ik verafschuw het (VW)
 • 't is wer van den ond z'n klote = het trekt weer op niets (het is weer van de hond zijn kloten)
 • g'ed al onderd = hou nu maar op met zeuren / lastig doen (je hebt al honderd)
 • ja m'n ondshe... = drukt medeleven en berusting uit
 • z'neigen een ongeluk verschiete = zich een bult schrikken
 • een ou dos = oude vrouw (katastroof 2004-3)
 • a ee' z'nen oute frak aangetrokke = hij is dood (hij heeft z'n houten jas aangetrokken)
 • nen ouwen aap moette gin smele lire trekke = iemand met veel ervaring moet men niet uitleggen hoe hij iets moet doen (een oude aap moet je geen smoelen leren trekken)

 

P

 • 'k gon m'n petatten afgiete = ik ga plassen (ik ga m'n aardappelen afgieten)
 • petrol geve = gas geven (51)
 • 'k zen pitshe paree = ik ben paraat, helemaal klaar, helemaal opgetaloord
 • zoe dod as ne pier = morsdood
 • van de pleg zen = erbij horen
 • de pleg van 't stad = d voetbalploeg van Antwerpen (126)
 • ik kus mijn twi polle / mag m'n 2 pollen kussen = zich gelukkig prijzen
 • de klein poses valle ni' grot = wanneer men een kleine portie serveert die de honger niet stilt (de kleine porties vallen niet groot)

 

R

 • 't goh regene want de vaerkes lope meh strot in un bakkes = zegt men om de spot te drijven met iemand die staat te roken (het gaat regenen want de varkens lopen met stro in hun smoel)
 • ze kunne mekaar ni rieken (+ of zing) = ze kunnen elkaar niet uitstaan

 

S

 • 't is in de sakosh = het is gelukt / in orde (het is in de handtas)
 • lot et Schijn mor stinke = dat zal nooit veranderen, laat maar begaan
 • ik ks m'n schup ier af = ik ga weg
 • a loept meh z'n schup oep z'ne rug = hij is ongeneeslijk ziek (hij loopt met zijn spade op zijn rug)
 • vr de sho = om te pronken
 • a lee onder de sloef = hij heeft thuis niets te zeggen (hij ligt onder de pantoffel).
 • ne smel oem stront oep te sortere - oem een matrak oep te rodere - oem ler oep te kloppe = een lelijk gezicht (een smoel om stront op te sorteren - om een gummiknuppel op te warmen - om leer op te kloppen)
 • 'k em et in 't sntshe = ik heb het in de gaten
 • ik krijg er stine klote van = ik word er nijdig van
 • oep straat ston = geen woning meer hebben
 • van 't straat zijn = geen vrijgezel meer zijn
 • stoeffe kan 't ni lijen en klagen elpt ni = antwoord op "oe is 't?"
 • stuurd een kortshen a' ge bove zeh = zegt men tegen iemand die in zijn neus peutert (stuur een kaartje als je boven bent)
 • tusse de soep en de petatte = tussen andere activiteiten door

 

T

 • as mijn taente nonneke ballen ad was ze nonkel pater = als, als, als... - het heeft geen zin stil te staan bij wat niet is (als mijn tante non ballen had was ze oom pater)
 • van oewen tak make = kijven (189)
 • teute Gerard! = dat zie je van hier!
 • da's straffen tebak = dat is straf
 • toeppe knalle = joints roken

 

U

 • der is nen oek af = er is (geestelijk) iets mis met die persoon (er is een hoek af)
 • z'eed eureigen oepgetallord = ze heeft zich opgetut

 

V

 • a vald gelak Rubens = opmerking wanneer iemand valt; uitdrukking ontstaan nadat het standbeeld van Rubens op de Groenplaats omviel door een grondverzakking
 • stekt di ze verstaend in e vogeltshen en 't vliegd achteruit = hij is een dommerik (steek zijn verstand in een vogeltje en het vliegt achteruit)
 • ze krege dik nor un vijs (431)
 • in Vlaandere Vloms en oep 't Sint Anneke mossele = zegt men wanneer iemand hier een vreemde taal begint te spreken, of algemeen om te zeggen dat alles zijn plaats moet hebben
 • een vlisklak = een kaalkop (een vleespet)
 • ze vloog rond z'ne nek lak e shaerpke = ze was heel blij hem terug te zien (ze vloog rond zijn nek als een sjaaltje)
 • 'k em persies een doei vogelke gebeft = ik heb een slechte smaak in de mond (een dood vogeltje gebeft)

 

W

 • da's nah toch gi waerk [da-s na toch-chi waerk] da's nou toch geen manier van doen
 • a ee water in z'ne kelder = zijn broek is te kort (hij heeft water in z'n kelder)

 

Z

 • 't zaendmanneken ee' zaend in z'n oge gestroeid = hij heeft zoveel vaak dat hij z'n ogen niet meer kan openhouden (het zandmannetje heeft zand in zijn ogen gestrooid)
 • ne zjalezen beddenbak (110) = iemand die heel zjaloes is
 • god zjummenas! = verbijstering
 • 'k zweer et oep de rever van mijn vest (76)

162 reakses (recentste ist)
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7
Fluppe 23 december 2017, 17:30
't is nor de kloesterstraat = het is kapot
Fluppe 23 december 2017, 17:29
Susklimoep = onze lieve heer hemelvaart :-)
van den bergh 31 ogustus 2017, 09:47
As e kind ambetant was zee ons groot das van eureuze wette goale WA daar wilt zegge ?
Anita 14 juni 2017, 03:19
speelvogel in het Antwerps?
Naomi 11 februare 2017, 18:03
As men kat een koe was konnek ze melke veur de stoof...
Kim Acket 2 december 2016, 07:52
Ik zie hem geire achter een tram lopen met 5 fran te kort..
Krommenaas 24 november 2016, 00:04
ik ken et ni, maar zou et ni' gewon ne variaent zen oep "kin omhoog"?
Wim Goyvaerts 24 november 2016, 00:01
Een oude tante die heel haar leven in Berchem woonde, gebruikte geregeld de uitdrukking "smoel baergoep" (smoel bergop). Ik dacht dat ze daarmee iemand bedoelde met een groot bakkes, anderen denken dat het zou gaan om iemand die iets doet met een lang gezicht, tegen zijn goesting.
Kan iemand klaarheid scheppen?
Thomas, Walter 10 ogustus 2016, 21:16
goe en schooen.
Mor kan ien van olle deesen tekst vervolledigen, den titel, en misschieng den schrver bekent moake veur m? Bedaankt oep veurand.
De klok had middernacht gesloage
Rubens dien oep de Gruengpluts stongd
Bedacht an onervaore
Betrapt den ouwe Vlomsse groangd
Eella! Schilder goaget wel?
Riep ineens zoe'n mademmwoazelle
Komt wa digter b
En de schilder nam pluets
En wou zelfs...
franske 1 mei 2016, 02:07
zene frut weurt zuur zene (vb;zijn vakantie loop ten einde
Jaawaade 8 mert 2016, 16:37
Kent iemand 'aeke-baeke' ?
Jonathan 3 mert 2016, 19:35
ge scheuft hier van de zes nor de nege! = het is hier heel glad
walter 20 februare 2016, 22:32
weet er iemand waar dit vandaan komt.

ik kruip in meine tram.(ik ga slapen)
maar waarom tram
Quirynen 19 januare 2016, 19:29
Hoe zeggen ZE int antwaarps: ZE is in verwachting zonder seks(zogezegd)
frank heuten 12 januare 2016, 22:57
a ee heur amandele en polippe getrokken de gerellegort.
(hevig tongzoenen met een lelijke man)
frank heuten 9 januare 2016, 00:06
wette wa datis ?
me kop en kloeite ineengestoeite
ie se sie se der aon koume,just ne frang fegteg
ie se ier is tieng na den tienen
h ounderdeureke
ache dor een broeit no gooit kommet gesneje trug
frank heuten 6 januare 2016, 23:50
maaine klaine is soe raveuns dat tem alles abumeurt,nen echte savejaar,mor ik heb er gien appresieunse me kgijf hem rap een saluwaase oep zijnen tuit
frank heuten 6 januare 2016, 23:44
verbetering: een biestje in heur oeir droije is heur vol zette,en ni heur iet waais moke,loempout.
frank heuten 6 januare 2016, 23:40
en biesje in heur draaije ,is ni heur iet waais make,mor heur vol zette natuurlijk:kloefkaffer
El jeffe 7 november 2015, 04:50
Stekt die zen verstand in ne goudvis en die verdrinkt /// loemperik
Anna 26 september 2015, 03:44
naa edde toch nogal is ne kemel geschote zenne
Anna 26 september 2015, 03:40
ik kraaiger eun abbereuge van
Anna 26 september 2015, 03:38
z'is van 't faboert
Anna 26 september 2015, 02:39
z'is van den averon (zeis van in de buurt ,van het Frans : environ )
Anna 25 september 2015, 02:14
ne zemelzijker (zeveraar ,of iemand die altijd rond de pot draait,iemand die geen beslissingen kan maken )
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
 • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
 • aa = de platte a van naam en baard
 • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
 • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
 • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
 • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!