Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof

Katastroof ontstoeng in 1977 toeng Jos Smos, Zjuul Krapuul, Rob de Snob en Jimmeke 't Slimmeke een iênmalig folk- en kleinkunstprogramma in elkaar stake.

Losse nummers

· 't Stannekeslied
· Aentwaerpe
· Belgelaend
· De Eurotechnocrate
· Den boêm in
· Ik geil oep hoêfddoekke
· Karsmis van m'n kloête
· Lot de Wapper mor kome
· Mijne sharel
· Oepsinjorreke
· Ontdoêpingslieke (wij laten ons ontdoêpe)
· Pinguïndaens
· Spouwen is gevaarlijk
· Wij zen vör den Aentwaerp

Katastrofalia

1. Begijnestrot
2. De lichtjes van de Schelde
3. Baardeclublied
4. Een standbeld
5. Nor 't festival
6. Pinguïndaens
7. Oepsinjorreke 1
8. Sammeke (unplugged)
9. Ik draag nen baard
10. Oldtimers
11. Lot de Wapper mor kome
12. Ik geil oep hoêfddoekke
13. Stanneke
14. Douwe joenges douwe
15. Ontdoêpingslieke
16. Aentwaerpe schoên en góed
17. Baardelied
18. Oepsinjorreke 2
19. Belge
20. ikke-kan-ekikkenovertuur

Stront on de knikker 2  (1978)

Orig. "Stront aan de knikker 2"

Dezen album is groêtendiêls een eroepname van "Stront on de knikker", de feitelijken iêsten album van Katastroof.
1. Zuipe !
2. De wielertoerist
3. De vrouwespecialist
4. Zjul
5. Gin complexe
6. De zöng van meniêr pastoêr
7. Raga Katastrofa
8. Jagersdaens
9. Lola
10. Ballade van de groête nul
11. Lentelieke
12. 't Engels lieke
13. Kat in ne zak
14. Schaamaar

Foeffele  (1979)

Orig. "Foefelen"

1. Paterkes
2. Óerekotshe
3. Frête
4. Vijgeblad
5. 't Is góed is onder 't bed te kijke
6. 'k Zing alles dobbel
7. De bicht
8. Den bazepoepper
9. Godde gah mee?
10. Mieke
11. Den blóedroeien baend
12. Toêgzeikerslied
13. Ballade van de moêrdenêr
14. Ni te versiere

De zuipschuit  (1981)

Orig. "De zuipschuit"

#12 "Bratsen en bóere" ee' ginnen tekst
1. 's Zondags in de kaerk
2. De flikke
3. Ow zekers
4. De kleptomaan
5. Den alkolieker
6. Nostalgie
7. Billen en börste
8. Maske van den buite
9. Den ouwe snóeper
10. Vör nen appel en een ei
11. Madam van beneje
13. Ik wör (nog) zat
14. Tristige plaent

Den aard van 't biêst  (1982)

Orig. "Den aard van 't beest"

1. De mokkes van de stad
2. Et bed van taent Jeanin
3. Spouwen is gevaarlijk
4. Black-out
5. Zelf doeng 'k et oek
6. De politieker
7. The Robert song
8. Kaerkolleke
9. Zwarte Liza
10. De spermabaenk
11. De lifter
12. Goesting vör te blête
13. Godverdoemme
14. De wêreld goh nor de kloête

Noch vis noch vliês  (1984)

Orig. "Noch vis noch vlees"

#12 is ni Aentwaerpstalig
1. Möndagmorge
2. Nacht in de stad
3. Móeder tóe stopt nah meh' zuipe
4. De christen-democrate
5. Mercie Marie
6. Den drinker
7. Vier vrolijke vrinde
8. Iênzaamad
9. Ba ons in de famille
10. Melkbóer
11. Weerzing

Iête winters  (1986)

Orig. "Hete winters"

#7 is ni Aentwaerpstalig
1. Iêl de wêreld stinkt
2. De kabouterkes
3. In den emel
4. Overspel
5. De nonne
6. Alle groêt artiste zen homosexueel
8. Meh’ de wijve niks as last
9. De man is minderwaardig
10. Ne zjendaerm meh' verstaend
11. Oêrd de klokke luie
12. Afscheid
13. In e klein Waals dörpke

Den aanouwer wind  (1988)

Orig. "Den aanhouwer wint"

1. Et geloêf
2. Twiêstrijd
3. Nee eh, 't is giên waar eh
4. Morning erection blues
5. Liefdeslieke
6. Slape
7. Ontwake
8. Zoe zat as onderdduzend man
9. Oep een Fraense wc
10. Doktörreke
11. Trugblik
12. Den boêm in

Duveltsheskaermis  (1990)

Orig. "Duveltjeskermis"

   NL: Duiveltjeskermis

#9 is ni Aentwaerpstalig
1. Joenges en maskes
2. Paterke Karel
3. Lieke van de vent diê veul te laat thuiskwam 's nachs
4. De stouwer
5. Vrindschap
6. Jef en Marie
7. Den bamba
8. Iêlemol onderin derin
10. Zaterdag
11. Elletrikke deke
12. Ikke kan ekik
13. Rap

Monsterbóelekes  (1991)

   NL: Monsterbaby's

1. Wij zen vör de vrouwe
2. 'k Daerf ni miêr nör uis
3. Geitewolle sokke
4. Wiegelieke
5. Den ouwe pedofiel
6. Zuster van de nacht
7. Gefd mij een pint
8. Ik kwam vörbij e vensterke
9. Vrouwe zen schoêner dan vente
10. Alles geve
11. As ek dad is dee
12. 't Ollands lieke
13. Adieu

Ramp-zalig  (1994)

Orig. "Ramp-zalig"

1. Fiêste lak de biêste
2. Ik zal de zatste zijn
3. As ek zat zen
4. Hetero-man
5. Advertense
6. 'k Wou da 'k een vrou was
7. Rapklap
8. Likkelakke
9. Wad doeng 'kik ier?
10. Vrije
11. Afgaan lak ne gieter
12. Mense lak as wij
13. Zwarte weduwe
14. Oep de camping
15. Kleêr vör de strijd
16. Straendzjanet
17. Meh' de wijve niks as last (remix)

Zwijne zonder parels  (1996)

Orig. "Zwijnen zonder parels"

1. Ik zen ni' góe
2. O wad is 't fijn
3. De bure
4. Oep den beiord
5. Shoklatte mokkels
6. Mama
7. Zet 'em oep
8. Dikke tette
9. Bus vol Ollanders
10. Króeg
11. Dorboven in da' vensterke
12. Ik mis oe
13. Johnny

Nachtbrake  (1997)

Orig. "Nachtbraken"

1. Zjubilee
2. Slijmbal
3. Rapper
4. Elleken dag
5. Verslete waerk
6. Iête teve
7. Mannen onderiên
8. Bloête wijve
9. Adam en Eva
10. Vrouweloêper
11. Mijn gedacht
12. Zegd da 'kik et oe zeg
13. Lóetewijf
14. Megabink
15. Stillen indruk
16. Schotelvod
17. Den omofiele rijkswachter
18. 't Fraens lieke
19. Rustuispolonaise
20. Als alle boxe zouwe zwijge

Lêven in de brouwerij  (1998)

Orig. "Leven in de brouwerij"

1. Bloête kont
2. 't Pompirreke
3. Et rêgend ou wijve
4. Relase
5. Pitshe
6. Suppermanneke
7. Volslanke vrouwe
8. M'n art
9. Een tandshe bij
10. Ikke
11. Stront
12. Krak etzelfste
13. The Consequent-Song
14. Rock en Rool
15. Vapörrekes
16. Drommedaris
17. Poupehaan

Den drol van Janus  (2000)

1. Pinte pakke, pinte pakke
2. Groête piet
3. Rue de Vaselin
4. Ting jare laenk
5. Een dom blondshe
6. De jacht is schunder dan de vangst
7. Jive
8. Edde golle niks beters te doeng?
9. Het hondshe van de bure
10. Aentwaerpe
11. Femme fatale
12. Roêzegeur en maneschijn
13. Den orendrager
14. Toêvere
15. Voêze trut
16. De mysterieuze man
17. Schol nondedzjol
18. God goh' doêd

(m)Oraalridders  (2002)

1. Dóe de Katastroof
2. De Sinjore
3. Dimmen, eh, makker
4. Ik krijg slage van m'n vrou
5. Mijn vrou begrept mij ni
6. A dóe wa
7. Zedde vergete wie 'k zen?
8. De waendelclub
9. Smeêrlappe, rotzakke
10. Et is wer laenk geleje
11. Memento mori
12. Miêr mut da ni' zijn
13. Toppekes
14. Tegepole
15. Bus negen
16. Schietgebedshe
17. 't Zweuds lieke

Alloewien  (2003)

Orig. "Alloewien"

   NL: Halloween

#1, #12, #13 en #14 zen instrumentale nummers
2. Halloween
3. Pitshe-de-doêd
4. Lange Wapper
5. Toêvereks
6. Vampierendaens
7. Antichrist
8. Zwarte weduwe
9. Necrofilia
10. Den duvel in me lijf
11. Aloewel Alloewien

Vosse  (2004)

Orig. "Vossen"

1. Katastroof-hymne
2. GSM
3. Nen ouwe jager
4. Ik zen ne vent
5. Shareltshe
6. Ik lig ier in de zon
7. Biêstenbóel
8. Deursneevrou
9. String
10. De getroude man
11. Den iêste kiêr
12. Wij smoêre
13. Winners
14. Geniet
15. Zij lee neffe mij
16. Ad fundum
17. De pelgrim
18. Ridders van de ronde tafel

Efkes serieus  (2005)

Orig. "Efkes serjeus"

   NL: Even serieus

Een kompilase van de beste serieuze liekes van Katastroof, allemol oepnief oepgenome vör de gelegenad.
1. Weerzing
2. Overspel
3. Den drinker
4. Nacht in de stad
5. Zaterdag
6. Iênzaamad
7. Wiegelieke
8. Króeg
9. Et geloêf
10. Advertense
11. Twiêstrijd
12. Oep et kaerkof
13. Trugblik
14. Goesting vör te blete
15. Adieu
16. Tristige plaent
17. Als alle boxe zouwe zwijge
18. Afscheid

Drij man en ne peêrdekop  (2006)

Orig. "Drij man en ne peerdekop"

   NL: Drie man en een paardekop

1. Katastroof is in de stad
2. Wij loêpen onze lul achterna
3. Watshe
4. Striplieke
5. Twiêënzeevtig maagde
6. Gisterenavend
7. Een standbeld
8. Zij was joenk en ij was oud
9. Kapt ze binne
10. Alexander
11. Nachtshe deur
12. Floshepeêrd
13. Peêrdeflosh
14. Dóet 'em et?
15. Moekken is doêd
16. Schuun wijveken
17. Willy de WC-börstel
18. Twiê boebbels
19. Daertig jaar
20. Volledig genegeerd
21. Zuipe 2006
22. Aentwaerpe bove

In 't zwart  (2008)

1. Schol schol schol
2. De Vlomse rock
3. Groupies
4. Wij wörre geleêfd
5. Over póepe
6. 't Iers lieke
7. Wróeging of verdriet
8. Volpension
9. Twidden tore
10. Lillijke wijve
11. Ikke mie myself
12. Sammeke
13. E góe kakske
14. Gelak as god
15. 't Is zoê slecht nog ni
16. Ik zen de pispaal
17. Glure
18. Ontmóeting
19. Pinteliere
20. Niemand zie mij zitte
21. Wij gon deur
22. Nor 't festival