Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

oor- or- oer-
pag. 1 2
31 mei 2009, 22:30
Grytolle
oor-
oorlog

or-
ordil
ord
orkonde
orsproeng
orzaak

oer-
oerbeeld
oerbeginsel
oerbos
oerdieren
oerdrift
oergesteente
oerinstinct
oerknal
oerkreet
oerlaag
oermens
oermoeder
oerprincipe
oersoep
oersted?
oerstof
oertaal
oertekst
oertijd
oervader
oervorm
oerwoud

versterkend:
oerdegelijk
oersaai
oerstark
oervervelend

te sorteren (ik heb gewoon alles wat ik genoemd kon vinden in m'ne vandale en den online WNT gelijst; wrs e paar dobletten)
oorbaar
oorijzer?
oorlam
oorlof
oorate
oorvede/oorvrede
31 mei 2009, 22:34
Krommenaas
o:

ord
orkonde
orsproeng
orwrm
orzaak

ken ek ni of ni gebruikt in Antwerps:

oorbaar
oorijzer?
oorlam
oorlof
oorate
oorvede/oorvrede
oorbegin
oorbron
oorgermaansch
oorgeschiedenis
oorkleed
oormens
oorschrift
oorspraak/oortaal
ooros

oer- blijfd altijd oer-, ook als versterkend

oerbeeld
oerbeginsel
oerbos
oerdieren
oerdrift
oergesteente
oerinstinct
oerknal
oerkreet
oerlaag
oermens
oermoeder
oerprincipe
oersoep
oersted?
oerstof
oertaal
oertekst
oertijd
oervader
oervorm
oerwoud
 
versterkend:
oerdegelijk
oersaai
oerstark
oervervelend
 
31 mei 2009, 23:17
Grytolle
Krommenaas (31 mei 2009, 22:34)
ken ek ni of ni gebruikt in Antwerps:

Deze zijn vermoedelijk gelijst onder oor- omdat men liever niet wou dat het hoogduitse suffix oer- gebruikt werd
1 juni 2009, 00:30
Doederik
dus allin 'oorlog' heed -oor...?
1 juni 2009, 00:43
Grytolle
lijkt van wel :o beetje raar eik... hoe zoude gij ze zegge, diederi?
1 juni 2009, 08:45
Krommenaas
Doederik (1 juni 2009, 00:30)
dus allin 'oorlog' heed -oor...?
 
idd

wad is de etymologie van oorlog? van heir- misschien?
1 juni 2009, 11:56
Doederik
ik zou vruger overal or- hemme gezee, oek orlog, mor toen a 'k lirde da-g-et oorlog was docht ek daaroem mss. da-g-et overal oor- was... or klinkt in alle geval overal wel beter, behalve oorlog dus. en oer- is zoewizo altd oer.
1 juni 2009, 12:04
Doederik
en oorlog hee niks m hr te make, oor-, or- en oer- zn historisch ammol hetzelfste prefix, Gotisch uz-, z > r (gelk as in "was - waren") dus Ndl. zou or- > oor- mutte zn (evt. oiv. r or-) en Dts ur- > gelind as oer-, of er- (die dan mistal in 't Ndl. deur ver- is vervange, erscheinen = verschijne, erlsen = verlosse)
1 juni 2009, 12:09
Krommenaas
vr 't geval da' ge twijfeld: "oorlog" komd in 28 liekestekste veur, "orlog" in gin in
1 juni 2009, 12:58
Doederik
de rede van or in d ander woorde kan volges mij oek zen oemda da soort van woorde mistal gelind wrren uit et Nederlands, 'oorkonde' en 'oorbaar' en 'oorlof' da nemt ginnen aentwaerpener spontaan in zenne mond, terwijl oorlog waarschij. et enigste van die woorden is da wel oorspronkelijk Antwerps is en mondeling is overgeleverd.
leste vrogske, oorsprong, oorspronkelijk me oo, o?
1 juni 2009, 13:45
Krommenaas
Doederik (1 juni 2009, 12:58)
leste vrogske, oorsprong, oorspronkelijk me oo, o?
 
orsproeng is meh o, was da' de vraag? stoeng er al bij.
1 juni 2009, 13:59
Doederik
ja dad od ek ni gezing, want orsproeng zou ek me o leze, mor mor oorspronkelak klinkt dan wer beter as o in mijn ore
1 juni 2009, 14:03
Grytolle
Doederik (1 juni 2009, 12:58)
de rede van or in d ander woorde kan volges mij oek zen oemda da soort van woorde mistal gelind wrren uit et Nederlands, 'oorkonde' en 'oorbaar' en 'oorlof' da nemt ginnen aentwaerpener spontaan in zenne mond, terwijl oorlog waarschij. et enigste van die woorden is da wel oorspronkelijk Antwerps is en mondeling is overgeleverd.
leste vrogske, oorsprong, oorspronkelijk me oo, o?
 
Denkte dus da linwoorden o krijge vr r of waaroem zou-g-et or- wrre?
1 juni 2009, 15:04
Doederik
nee ik peis gewon dad al die woorde uit et Nederlands kome, en daarom dus onhistorisch or- hemme, 's wenst ad "oorlog" et inigste van diejen hop is dad et Antwerps as dialecterfwoord behoue hee, en daarom dad et inigste is m historisch just oor-. De miste van die ander woorde zn toch typische schrijftaalwoorde worvan dad ek ni gelof dad et Antwerps die al sinds et Middelnederlands in zijnen (actieve) woordenschat behoue hee.
1 juni 2009, 15:06
Doederik
nen orwrm is troues ne wrm dad in oew or zit, heed in dees listje niks ni te zuke;)
1 juni 2009, 15:38
Grytolle
ah:P daaroem had ik der irst e vraagtike bij gezet, oemda'k et gevuul had dat der iet ni klopte

Maar dan snap ik nog steeds ni waaroem de woorden -or hemme gekrege... De Nederlandse oo klinkt immers irder gelijk een oo als gelijk een o?

Lijst g'updatet trouwes :)
1 juni 2009, 15:44
Grytolle
Krommenaas (31 mei 2009, 22:34)
ken ek ni of ni gebruikt in Antwerps:
En as ek oe zou dwinge degeen die ge wel kend te veraentwaerpse?
1 juni 2009, 16:31
Doederik
ja maar da kan zijn omda oor- in woorde uit et nederlands naar analogie met poort, boren etc o kreeg, behalve dus het woord oorlog omda da in het antwerps nog wel bekend was (der is hier immers nogal veel oorlog gevoerd doorheen de jaren;))

vgl et antwerps woord soort, da k door jonger mense dikkels verkeerdelijk as "sort' hooer uitspreken
1 juni 2009, 16:39
Grytolle
Oh, boren heefd ok een o gekrege? Da lijstjen oep wikipedia groeit snel... Zijn der ni erges dialecte waarda de oo en o puur contextafhankelijk zijn geworren? Zou interessant zijn oem te zien of 't Antwerps bij linwoorden z'neigen ongevear hetzelfde gedraagd (inclusief linwoorden uit 't AN uitderaard)
1 juni 2009, 21:56
Krommenaas
Grytolle (1 juni 2009, 15:44)
En as ek oe zou dwinge degeen die ge wel kend te veraentwaerpse?
 
allemol ofwel or ofwel oer (der zijn der bij die gewoon spelfouten zijn denk ik, oor ipv oer)
pag. 1 2