Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

D'alternatieve verbuiging
6 mert 2009, 13:23
Grytolle
Dees is een klein aanvulling bij et ofdstuk 5.2 De alternatieve verbuiging in Krommenaas z'nen bk.

In weze goh-g-et derm dad den buigingsuitgang -e (vroulik of mirvoud alle geslachten) onder bepaalde condises kan wegvallen (e-deletie). Dees gevalle zen regelmatig te benoemen:

1. Et woord god uit p er.
2. Et woord god uit p el.
3. Et woord eindigd op ne klinker of twiklaenk.
4. Et woord eindigd p ne lange klinker of twiklaenk gevolgd deur ne sonorant (-l, -n, -r, -m, -j, -w)
5. Et woord eindigd p aer(e)m.

"Taal in stad en land: Vlaams-Brabants en Antwerps" vermeld trouwes dees patrone: -lf, -lm, -rm. Irste vraag: Vinde gij dat die patrone kloppe?

Der zen ok e paar vrme die onregelmatig gin -e hemme:
  • een grung tas (weges gruun)
  • een nief tas (weges nieuw)
  • die graef manne (?)


Twidde vraag: Kunde mir vrouwelijke/mirvoudige vrme zonder -e bedenke die ni onder de regels van d'e-delese valle?

Bedankt m mee te waerke! ^^

(En bedankt Doederik vr regel vier)


Edit: -lf verwijderd, zie Filip z'ne post
6 mert 2009, 13:44
Krommenaas
'k Em dees al inis gebookmarkt vr as ek ot een twidde ediese moet schrijve se :)

En vr de mense die gin taalkundigs verstaan: De vraag is of ge nog bijvoeglijke naamwoorde wet die ginnen uitgang krijge veur een vrouwelijk woord. Veurbelde zen "een aerm vrou" en "een proper vrou", mor die valle dus onder de vijf categorie da' Gruwolleken oepnoemd. A zukt der die ni in die vijf categorie passe, gelak "grung" en "nief".
6 mert 2009, 13:45
Krommenaas
Grytolle (6 maart 2009, 13:23)
"Taal in stad en land: Vlaams-Brabants en Antwerps" vermeld trouwes dees patrone: -lf, -lm, -rm. Irste vraag: Vinde gij dat die patrone kloppe?
 

Nee, -lf klopt ni, ge zegd ni "een alf reis" mor "een alve reis".

Twidde vraag: Kunde mir vrouwelijke/mirvoudige vrme zonder -e bedenke die ni onder de regels van d'e-delese valle?

Nog ni.
6 mert 2009, 14:42
Grytolle
Graef mesching? In dees lieke wr et zo gebrkt:Die graef manne
6 mert 2009, 15:13
Krommenaas
Grytolle (6 maart 2009, 14:42)
Graef mesching? In dees lieke wr et zo gebrkt:
Die graef manne

mm:ss ?

ik zou et zelf zo ni' zegge mor de Jos z'n Aentwaerps is wel een referense
6 mert 2009, 16:30
Grytolle
Krommenaas (6 mert 2009, 13:45)
Nee, -lf klopt ni, ge zegd ni "een alf reis" mor "een alve reis".
-*f hord echt ni in da rijke... z'is ummes ginne sonorant
7 mert 2009, 01:00
Krommenaas
-lm en -rm kloppen wel, eigenlijk hetzelfde geval als -el en -er maar dan telkens meh -[m] (door de svarabakhta-e)
7 mert 2009, 01:01
Krommenaas
alhoewel, die -lm, "een kalm vrou" kan wel maar lijkt me toch ni het meest gangbare.
7 mert 2009, 09:27
Doederik
hmm lf, graef, lm en rm lijke mij van ni... graeve manne klinkt mij toch beter in d oren as graef manne...

en Vlaams-Brabants en Antwerps bedoele ze mee provincie antwerpen (= vooral de kempen?), der is oek een apart deeltje over Stadsantwerps
7 mert 2009, 10:17
Grytolle
daar stond niks meer hierover
2 mei 2009, 16:25
Doederik
-rm vond ik nog altijd raar klinke maar de MAND-database geeft voor antwerpen idd [wa:rm sup] (waerm soep) (ik zou zegge waerme soep), maar ook [n alf doe:r] (een alf deur) (ik zou zegge, een alve deur) maar wel [alv doe:r], een alve toert en alve toerte. (overigens me lange oe, ik zou toert me een korte oe zegge?)
2 mei 2009, 16:27
Doederik
en ook kalmE dochters, een kalmE dochter.
dus -rm lijkt idd et enigste te zijn waar da et wel 100% zeker kan
2 mei 2009, 18:59
Grytolle
Zen der mss e paar -lm mee ne laenge klaenk erveur? Mss klink et daar beter, net als bij aerm, waerm enzo vr -rm
2 mei 2009, 19:34
Doederik
lange klank + lm besta ni nee
22 april 2010, 12:24
Grytolle
ni de weinige gevalle zullen idd verkrt zen: zwaalm > zwolm

Antwerpsch Idioticon:
II. De hoedanigheidswoorden, uitgaande op d, l, m, n, r, w of eenen klinker, missen in 't vrouwelijk enkelvoud en in 't meervoud den uitgang e, telkens een lange klinker of eene toonlooze e die medeklinkers onmiddellijk voorafgaat.
'en lui vrouw, lui vrouwen
'en goei moeder, goei moeders
'en vuil straat, vuil straten
'en dobbel deur, dobbel deuren
'en ruim zaal, ruim zalen
'en schon blm, schon blmmen
'en zuur per, zuur pren
'en zuiver flesch, zuiver flesschen
'en grauw kat, grauw katten

Hetzelfde gebeurt bij de hoedanigheidswoorden die eindigen op lf, lm en rm,
'en warm kamer, warm kamers
'en half deur, half deuren
'en kalm ze, kalm zen

('k em idd itske meh de spelling g'experimenteerd)