Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Suggesties van Derek
7 november 2009, 08:14
Krommenaas
Derek schreef ier:
Ik zou 2 dinges wille veurstelle :
1) het geval van de notaase van de verstemloêsde medeklinker (vb
da' zal wel;wa' denkte?) en de speciale uitgang -d (vb wad is da?)
spreken we de woorden aanien uit ; ik zou willen veurstelle dat we
dadan ook zo schrijve vb da'zal wel zijn da of wa'denkte?; wadis da?
2) bij inverse vb gij waerkt - waerkte gij is er een verschil tussen
de 1e gij (uitspraak ij) en de 2e gij (uitspraak gah zoals in dah) hoe
kunnen we da verschil late zien, want ik vind daweda wel moete
voorstelle ? en in de inverse vörm sprekewe die woorde ook aanien uit
dus mijn veurstel is da as "waerktegah morgen?" te schrijve


Iêst en vöral mercie vör d'interessen in de spelling!

1) we spreke de woorden in ne zin altijd oniên uit. as w'in 't Ollands bvb "dat zal wel" zegge wörd de z van "zal" oek as een [s] uitgesproken oemda we de woorden on elkaar plakke - [datsalwèl]. 'k zien gin enkel reden of veurdiêl oem die woorden in 't Aentwaerps on elkaar te schrijve, integendiêl, 'k vin et zjust onduidelijker oem verschillende woorden on elkaar te plakke.

2) veul woorde kunnen in et Aentwaerps verkört wörre: gij/gah is een veurbeld, mor g'ed oek zoê/zoe, aan/on, uit/öt, bij/ba, giên/gin, ... . in ons spelling wörre de klinkers altijd geschreven gelak da' z'uitgesproke wörre, dus oek in gij/gah. da's de gemakkelijkste manier oem da' verschil te late zing. de woorden on elkaar plakken ee wer gin enkel veurdiêl in mijn oêge.
7 november 2009, 11:27
derek
Awel se, dat zen na is goei argumente maar in soemmmige gevalle bvb "vindekik" daarvan vindekik dat da oniên mut wörre geschreve want ge kunt toch nie "vindek ik" of "vinde kik" schrijve omdat we dör een verbindingsmedeklinker in zette. vindekik toch , wa denkte golle?
Misschien mutte we dan een spellingsregeltje maake dat zegt da oêk als woorde oniên wörre uitgesproke we ze vaniên schrijve behalve als er een verbindingsmedeklinker spontaan wördt toegevoegd dan wörre ze oniên geschreve? misschien kunne we dat is teste?
7 november 2009, 11:59
Grytolle
'k vinde/vinde 'kik in Oost- en West-Vlaamse dialecten
'k vind/vind ekik in Brabantse
7 november 2009, 19:48
Krommenaas
[vindëkik] kan volges mij in 't Aentwaerps ni' veurkomen oemda 't waerkwoord vinne is en dus vin ekik, mor g'ed wel e punt da ba waerkwoorde worvan de stam eindigd oep een d - bade is 't iênigste veurbeld da me te binne schit, der zen der iêl weinig denk ek - die eind-d as d wörd uitgesproke veur ekik: baad ekik = [baadëkik].

ik kan gin veurbelde bedenke van verbindingsmedeklinkers die wörre tussegevóegd, alliên van wegvallende eindklinkers (eind-n van miêrvouden en de bijzonder eind-d). gefde gij is wa' veurbelde?
7 november 2009, 20:22
Doederik
vinde (vingde) is evegoej Aentwaerps zenne, ge kund ze misschin ni alted deuriên ale mor in soemmigte gevalle zou ek die -d- der zeker inouwe.

(zeker in de betiêkenis van fysiek iet vinde, "een miêning emme" zal miêstal wel "vinne" zen)

(in oewen eigen diksjoneêr onder "vinne" zette trouwes zelf "ik vin" neffe "ik vind" enz)
7 november 2009, 21:41
Krommenaas
allee 't zal hypercorrect Aentwaerps van mij zen dan :)
7 november 2009, 22:54
derek
nope. "vinne" is gien Aentwaerps, het waerekwoord is
vinde
zowel in de betiekenis van fysiek een veurwaerp vinde als een miêning hemme
uitspraak [vingde] hoêfdtijden vind vond gevonde

in jeugdtaal wördt soems gezeê : "ik vin" , mar dat maakt het giên Aentwaerps...
8 november 2009, 11:45
Grytolle
"gezeê" :O is da echt dezelfde kalenk as in bvb keêl?
8 november 2009, 11:46
Grytolle
oh en welkom oep 't forum, ge lekt mah een echt' aanwinst vör ons groepke
8 november 2009, 13:05
derek
mercie zenne Grytolle
8 november 2009, 16:02
Krommenaas
vör mij is Aentwaerps al wa' deur veul Aentwaerpenêrre gezegd wörd, tenminsten a' z'Aentwaerps probere spreke. in diê zin is vinne zeker Aentwaerps.

mor in geval van discuse stel ek de taal van de Wannes alted as standordaentwaerps veur. en wad oêre w'in dees lieke?

trekt e kabberdoeshke binne
wor da' ge de klik zuld vinne

in al d'aender gevalle zingt 'em wel vinde, mor toch :p
8 november 2009, 16:06
Krommenaas
en oek van mij welgekome!

kiesd een deftig icoontshe vör oeweigen en stick around!
8 november 2009, 16:07
Doederik
>>[vindëkik] kan volges mij in 't Aentwaerps ni' veurkomen oemda 't waerkwoord vinne

dan klopt deze zin toch in alle geval ni mer iêmol:P
8 november 2009, 17:04
derek
Ik denk da de wannes zeneige oep die plöts een dichterlake vrijhad het gepermeteerd, ge zegt zelf datten anders vinde gebrökt.

Ik em is rond gevraagd ba man vriende in st andries en die zegge oek:
in 't aentwaerps ist vinde, ik vind, ik vond, 'kem gevonde

en de taal van de wannes en de robbe da's oek wakik klap, schat ;-)
de robbe hee veul on onze toêg gestaan..
10 november 2009, 21:12
Krommenaas
'k twijfel er ni aan da vinde authentieker is, mor 'k wou mor zegge da vinne oek wel gebrökt wörd.