Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

staemklaenkverkörtinge
pag. 1 2 3
27 november 2009, 13:47
Grytolle
Zitten ier e paar tusse? ('t kan zen da' ze soems de foute klinker bevatte)

bliêke
smiêke
wiêke
iêke
spiêke

wreke
preke
peke
reke

kweke/kwêke/kwiêke?
27 november 2009, 14:51
Doederik
vör mij ist iig kwiêke


spiêke - spikte - gespikt - spiksel
de rest daerf ek ni' zoe zegge, oewel da blikt in samestellinge volges mij bah de wannes wel veurkomd. volges mij ston die ier ieverans in de woordenboek al wel in.
27 november 2009, 15:07
Grytolle
kwiêke = ~opvoeden?
kwêke = kwaken zeker
27 november 2009, 20:00
Anoniem
kwêke ken ek ni, wel een kweêk
28 november 2009, 10:56
Krommenaas
't is stamklaenk

vör mij is 't smiêkt, wiêkt, spikt, wriêke/wriêkt!, preekt, en kwiêke/kwikt

bliêke daerf ek ni' zegge, iêke, peke en reke ken ek ni.
6 december 2009, 00:21
Grytolle
smiêke toegevoegd
spiêke zat er al in
preke toegevoegd, en preek ook (toevallig verkorting tegengekomen in smout)
kwiêke toegevoegd
wiêke toegevoegd

verbliêke <- moet de klinker ni verkort zijn ook in de verleden tijd? (kan dan ook wel bliêke toevoegen naar analogie daarvan mss?)

wreke (of ev. wriêke) wacht nog altijd op den expeêr :p (diej trouwens ook geiren iet mag zeggen over de rest van dees woorden)onbekend(?): iêke, peke, reke
6 december 2009, 05:06
derek
wie is de expeêr?

bliêke voor het bleken van de was
smiêke voor smeken bvb a smiêkte/smikte ba zenne 'n alventrauboek da'zem t'rug zou binnepakken
wiêke voor weken van wasgoed
iêke ? en was da?
spiêke ja : ge mut niet oep mannen blijk spiêke he

wreke ik zou hier vriêke voor zeggen, w'emme verlore, da gaan we in de trugmatch vriêke
preke ja de koster zat aan de toeg wer te preeke ( de ee van beet en eete )
peke een peeke voer het peerd van singteneklaas
reke ? en was da? reekene ja da kennek

kweke/kwêke/kwiêke?
das ofwel : kweêke/kweêke/kweêkte voor het nederlands kwaken , maar dan in de overdrachtelijke zin bvb zan vrau liep hiêl de tijd de kweêke, a wier der hoorendul van ?
ofwel : kwiêke/kwi êke/kwiêkte voor het nederlands kweken bvb: a kwiekte konijne, of uit da wijf kunde gendarme kwiêke , ook in overdrachtelijke zin voor opvoeden
6 december 2009, 11:55
Grytolle
derek (6 december 2009, 05:06)
wie is de expeêr?
gij wier zoê iêne kiêr genoemd ier erges :P

bliêke voor het bleken van de was
bliêkte of blikte? (mss makkelijker meh verbliêkte vs. verblikte)

smiêke voor smeken bvb a smiêkte/smikte ba zenne 'n alventrauboek da'zem t'rug zou binnepakken
dus smikte en smiêkte kunnen alletwiê?

wiêke voor weken van wasgoed
wiêkte of wikte?

iêke ? en was da?
eikenhout van de schors ontdoen

wreke ik zou hier vriêke voor zeggen, w'emme verlore, da gaan we in de trugmatch vriêke
en wad is den verlejen tijd? nog alt wrak wrake gewroke?

preke ja de koster zat aan de toeg wer te preeke ( de ee van beet en eete )
idd, mor is 't prekte of preekte volges au?

peke een peeke voer het peerd van singteneklaas
peken = stevig drinken

reke ? en was da? reekene ja da kennek
harken/rijven

kweke/kwêke/kwiêke?
das ofwel : kweêke/kweêke/kweêkte voor het nederlands kwaken , maar dan in de overdrachtelijke zin bvb zan vrau liep hiêl de tijd de kweêke, a wier der hoorendul van ?
en de verlejen tijd daarvan? kwekte? kweêkte?
ofwel : kwiêke/kwi êke/kwiêkte voor het nederlands kweken bvb: a kwiekte konijne, of uit da wijf kunde gendarme kwiêke , ook in overdrachtelijke zin voor opvoeden
dus kwikte of kwiêkte?
6 december 2009, 12:04
Doederik
eikenhout van de schors ontdoen

-> lol:D wor olde da woord nou wer vandaan :P


en wad is den verlejen tijd? nog alt wrak wrake gewroke?

-> volges mij is et in et Nederlands ni iês wrak wrake... gewroke wel


peken = stevig drinken/reken (rijven)

-> volges mij alletwiê gin aentwaerpskwêke en kwiêke zou ek spontaan wel kwekte/kwikte van make
6 december 2009, 12:11
Grytolle
Doederik (6 december 2009, 12:04)
eikenhout van de schors ontdoen
-> lol:D wor olde da woord nou wer vandaan :P
groête vandaal :D

en wad is den verlejen tijd? nog alt wrak wrake gewroke?
-> volges mij is et in et Nederlands ni iês wrak wrake... gewroke wel
oei, just :P 'k em mah late misleie deur 't zelfstandig naamwoord "wraak"

peken = stevig drinken/reken (rijven)
-> volges mij alletwiê gin aentwaerps
kk^^

kwêke en kwiêke zou ek spontaan wel kwekte/kwikte van make
cool
6 december 2009, 12:34
derek
Grytolle (6 december 2009, 11:55)
gij wier zoê iêne kiêr genoemd ier erges :P
ja allo, vergetet moar zenne lakkere, ik weet nog veul en ik zen ne middeliêwer maar ik zen giene expeêr zenne , da pakkek nie oep man schauwers
 
bliêkte of blikte? (mss makkelijker meh verbliêkte vs. verblikte)
volgens mij alletwiê maar miêstal t'iêste
dus smikte en smiêkte kunnen alletwiê?
Ja
wiêkte of wikte?
Alletwiê
 
eikenhout van de schors ontdoen
Neje kende 'nik nie
 
en wad is den verlejen tijd? nog alt wrak wrake gewroke?
ja maar volgens mij me een v niet me een w ( da's AN ) maar het ziet er natuurlak niet uit
 
idd, mor is 't prekte of preekte volges au?
prekte
 
peken = stevig drinken
kende'nik niet
 
harken/rijven
 
en de verlejen tijd daarvan? kwekte? kweêkte?
dus kwikte of kwiêkte?
bij alletwee de korte vorm
 

Ik denk dat we met die klaenke altijd miestal de kort vorm gebruike
6 december 2009, 13:21
Grytolle
danke, 'k zal et verwaerken as m'n uiswaerk oêt af is :p
6 december 2009, 13:37
Grytolle
died: in de wnt zie 'kik overal nevevörmen med "ei" vör "wreke", zou da die iê kunne verklêre?

derek: /wr/ wörd /vr/ uitgesproken oek in 't ABN, dus da's giê verschil en we mutte niks veraenderen on de spellingbeld
7 december 2009, 13:57
Grytolle
optioneel stamklaenkverkörting:
(ver)bli(ê)kte
wi(ê)kte
smi(ê)kte

+++ a smiêkte/smikte ba z'nen alven trouboek da' z'em trug zou binnepakke

???
wriêkte, wrak? wrikte? wriêkte?, gewroke?
-- wreken oêk goe?

meh' verkörting:
* preekte vörloêpig verbeterd tot prekte, of toch bij den optionele groep?
* kwêke, kwekte
-- kwaken, maar dan in de overdrachtelijke zin
+++ z'n vrou liep iêl den tijd te kwêke, a wier der óerendul van
*kwiêke, kwikte
+++ a kwikte konijne
-- ook in overdrachtelijke zin voor opvoeden
+++ uit da wijf kunde zjendaerme kwiêke
7 december 2009, 16:40
Doederik
Grytolle (6 december 2009, 13:37)
died: in de wnt zie 'kik overal nevevörmen med "ei" vör "wreke", zou da die iê kunne verklêre?derek: /wr/ wörd /vr/ uitgesproken oek in 't ABN, dus da's giê verschil en we mutte niks veraenderen on de spellingbeld

dan ziede gij verkiêrd, want der stod alliên mor wreke meh "zachtlange e". wreke (II) ee nevevörme wreiken, wroken, wreuken enz. mor as ge goe' zie dan is dad een totaal aender waerkwoord mej een aender betiêkenis en een aender istore. wreken (I) komd duidelak van wrekana, a' ge de vermelde verwaente germaanse vörmen in da lemma bezie
7 december 2009, 17:09
derek
derek (6 december 2009, 12:34)
over wrake
ja maar volgens mij me een v niet me een w ( da's AN ) maar het ziet er natuurlak niet uit
ik denk dat het vriêke is vriêke vriêk/vriêke vrokte gevrooke

maar ik denk dat dat waerekwoord niet gebruikt wier da's
wraak (spreek uit vraak) is een gezegde het is vraak neme (en nem wördt vervuugd)
in Aentwaerepe gebruike we aender uitspraake

zen aas oephaale
de rekening effe maake
de stand gelijk zette, er iên-iên van make
7 december 2009, 17:54
Grytolle
Doederik (7 december 2009, 16:40)
dan ziede gij verkiêrd, want der stod alliên mor wreke meh "zachtlange e". wreke (II) ee nevevörme wreiken, wroken, wreuken enz. mor as ge goe' zie dan is dad een totaal aender waerkwoord mej een aender betiêkenis en een aender istore. wreken (I) komd duidelak van wrekana, a' ge de vermelde verwaente germaanse vörmen in da lemma bezie
oeps, klopt, dus die iê te verklêren as veraentwaerpste schrijftaal?

derek (7 december 2009, 17:09)
ik denk dat het vriêke is vriêke vriêk/vriêke vrokte gevrooke
da' vind ekik nah wel een iêle coole vervoeging :D wriêke(n), a wri(ê)kt, wrokte(n), gewroke(n)
7 december 2009, 21:02
derek
Grytolle : verklaare niet verklêre

de titel van deze droad - wadisda in het AN ?
stamklankverkortingen ? met stam gelijk in de stam van een werkwoord ?

want dan is't niert staem maar met eem korte a stam
7 december 2009, 21:54
Grytolle
den titel van dezen draad is "stamklankverkortingen", nen term uit Antwerps schrijven... 'kwee ni' zeker of ek em in nen anderen tekst ben tegengekomen, maar 't zou kunnen.

de stam kan zowel de stam van een werkwoord, een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord zijn:

(ww.) spreken > gij sprekt
(zn.) kaak > kokske
(bn.) klein > kleŋder

'k zal meteen den draad over de regels voor de stamklankverkorting in 't leven herroepen :p
7 december 2009, 22:51
Krommenaas
da woord em ek zelf uitgevonde :) de correcten term is "umlaut", mor stamklaenkverkörting lekt me specifieker en duidelijker
pag. 1 2 3