Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep ięnder welk Aentwaerps woord oep deze site!

staemklaenkverkörtinge
pag. 1 2 3
27 november 2009, 13:47
Grytolle
Zitten ier e paar tusse? ('t kan zen da' ze soems de foute klinker bevatte)

blięke
smięke
więke
ięke
spięke

wreke
preke
peke
reke

kweke/kwęke/kwięke?
27 november 2009, 14:51
Doederik
vör mij ist iig kwięke


spięke - spikte - gespikt - spiksel
de rest daerf ek ni' zoe zegge, oewel da blikt in samestellinge volges mij bah de wannes wel veurkomd. volges mij ston die ier ieverans in de woordenboek al wel in.
27 november 2009, 15:07
Grytolle
kwięke = ~opvoeden?
kwęke = kwaken zeker
27 november 2009, 20:00
Anoniem
kwęke ken ek ni, wel een kweęk
28 november 2009, 10:56
Krommenaas
't is stamklaenk

vör mij is 't smiękt, więkt, spikt, wrięke/wriękt!, preekt, en kwięke/kwikt

blięke daerf ek ni' zegge, ięke, peke en reke ken ek ni.
6 december 2009, 00:21
Grytolle
smięke toegevoegd
spięke zat er al in
preke toegevoegd, en preek ook (toevallig verkorting tegengekomen in smout)
kwięke toegevoegd
więke toegevoegd

verblięke <- moet de klinker ni verkort zijn ook in de verleden tijd? (kan dan ook wel blięke toevoegen naar analogie daarvan mss?)

wreke (of ev. wrięke) wacht nog altijd op den expeęr :p (diej trouwens ook geiren iet mag zeggen over de rest van dees woorden)onbekend(?): ięke, peke, reke
6 december 2009, 05:06
derek
wie is de expeęr?

blięke voor het bleken van de was
smięke voor smeken bvb a smiękte/smikte ba zenne 'n alventrauboek da'zem t'rug zou binnepakken
więke voor weken van wasgoed
ięke ? en was da?
spięke ja : ge mut niet oep mannen blijk spięke he

wreke ik zou hier vrięke voor zeggen, w'emme verlore, da gaan we in de trugmatch vrięke
preke ja de koster zat aan de toeg wer te preeke ( de ee van beet en eete )
peke een peeke voer het peerd van singteneklaas
reke ? en was da? reekene ja da kennek

kweke/kwęke/kwięke?
das ofwel : kweęke/kweęke/kweękte voor het nederlands kwaken , maar dan in de overdrachtelijke zin bvb zan vrau liep hięl de tijd de kweęke, a wier der hoorendul van ?
ofwel : kwięke/kwi ęke/kwiękte voor het nederlands kweken bvb: a kwiekte konijne, of uit da wijf kunde gendarme kwięke , ook in overdrachtelijke zin voor opvoeden
6 december 2009, 11:55
Grytolle
derek (6 december 2009, 05:06)
wie is de expeęr?
gij wier zoę ięne kięr genoemd ier erges :P

blięke voor het bleken van de was
bliękte of blikte? (mss makkelijker meh verbliękte vs. verblikte)

smięke voor smeken bvb a smiękte/smikte ba zenne 'n alventrauboek da'zem t'rug zou binnepakken
dus smikte en smiękte kunnen alletwię?

więke voor weken van wasgoed
więkte of wikte?

ięke ? en was da?
eikenhout van de schors ontdoen

wreke ik zou hier vrięke voor zeggen, w'emme verlore, da gaan we in de trugmatch vrięke
en wad is den verlejen tijd? nog alt wrak wrake gewroke?

preke ja de koster zat aan de toeg wer te preeke ( de ee van beet en eete )
idd, mor is 't prekte of preekte volges au?

peke een peeke voer het peerd van singteneklaas
peken = stevig drinken

reke ? en was da? reekene ja da kennek
harken/rijven

kweke/kwęke/kwięke?
das ofwel : kweęke/kweęke/kweękte voor het nederlands kwaken , maar dan in de overdrachtelijke zin bvb zan vrau liep hięl de tijd de kweęke, a wier der hoorendul van ?
en de verlejen tijd daarvan? kwekte? kweękte?
ofwel : kwięke/kwi ęke/kwiękte voor het nederlands kweken bvb: a kwiekte konijne, of uit da wijf kunde gendarme kwięke , ook in overdrachtelijke zin voor opvoeden
dus kwikte of kwiękte?
6 december 2009, 12:04
Doederik
eikenhout van de schors ontdoen

-> lol:D wor olde da woord nou wer vandaan :P


en wad is den verlejen tijd? nog alt wrak wrake gewroke?

-> volges mij is et in et Nederlands ni ięs wrak wrake... gewroke wel


peken = stevig drinken/reken (rijven)

-> volges mij alletwię gin aentwaerpskwęke en kwięke zou ek spontaan wel kwekte/kwikte van make
6 december 2009, 12:11
Grytolle
Doederik (6 december 2009, 12:04)
eikenhout van de schors ontdoen
-> lol:D wor olde da woord nou wer vandaan :P
groęte vandaal :D

en wad is den verlejen tijd? nog alt wrak wrake gewroke?
-> volges mij is et in et Nederlands ni ięs wrak wrake... gewroke wel
oei, just :P 'k em mah late misleie deur 't zelfstandig naamwoord "wraak"

peken = stevig drinken/reken (rijven)
-> volges mij alletwię gin aentwaerps
kk^^

kwęke en kwięke zou ek spontaan wel kwekte/kwikte van make
cool
6 december 2009, 12:34
derek
Grytolle (6 december 2009, 11:55)
gij wier zoę ięne kięr genoemd ier erges :P
ja allo, vergetet moar zenne lakkere, ik weet nog veul en ik zen ne middelięwer maar ik zen giene expeęr zenne , da pakkek nie oep man schauwers
 
bliękte of blikte? (mss makkelijker meh verbliękte vs. verblikte)
volgens mij alletwię maar mięstal t'ięste
dus smikte en smiękte kunnen alletwię?
Ja
więkte of wikte?
Alletwię
 
eikenhout van de schors ontdoen
Neje kende 'nik nie
 
en wad is den verlejen tijd? nog alt wrak wrake gewroke?
ja maar volgens mij me een v niet me een w ( da's AN ) maar het ziet er natuurlak niet uit
 
idd, mor is 't prekte of preekte volges au?
prekte
 
peken = stevig drinken
kende'nik niet
 
harken/rijven
 
en de verlejen tijd daarvan? kwekte? kweękte?
dus kwikte of kwiękte?
bij alletwee de korte vorm
 

Ik denk dat we met die klaenke altijd miestal de kort vorm gebruike
6 december 2009, 13:21
Grytolle
danke, 'k zal et verwaerken as m'n uiswaerk oęt af is :p
6 december 2009, 13:37
Grytolle
died: in de wnt zie 'kik overal nevevörmen med "ei" vör "wreke", zou da die ię kunne verklęre?

derek: /wr/ wörd /vr/ uitgesproken oek in 't ABN, dus da's gię verschil en we mutte niks veraenderen on de spellingbeld
7 december 2009, 13:57
Grytolle
optioneel stamklaenkverkörting:
(ver)bli(ę)kte
wi(ę)kte
smi(ę)kte

+++ a smiękte/smikte ba z'nen alven trouboek da' z'em trug zou binnepakke

???
wriękte, wrak? wrikte? wriękte?, gewroke?
-- wreken oęk goe?

meh' verkörting:
* preekte vörloępig verbeterd tot prekte, of toch bij den optionele groep?
* kwęke, kwekte
-- kwaken, maar dan in de overdrachtelijke zin
+++ z'n vrou liep ięl den tijd te kwęke, a wier der óerendul van
*kwięke, kwikte
+++ a kwikte konijne
-- ook in overdrachtelijke zin voor opvoeden
+++ uit da wijf kunde zjendaerme kwięke
7 december 2009, 16:40
Doederik
Grytolle (6 december 2009, 13:37)
died: in de wnt zie 'kik overal nevevörmen med "ei" vör "wreke", zou da die ię kunne verklęre?derek: /wr/ wörd /vr/ uitgesproken oek in 't ABN, dus da's gię verschil en we mutte niks veraenderen on de spellingbeld

dan ziede gij verkięrd, want der stod allięn mor wreke meh "zachtlange e". wreke (II) ee nevevörme wreiken, wroken, wreuken enz. mor as ge goe' zie dan is dad een totaal aender waerkwoord mej een aender betiękenis en een aender istore. wreken (I) komd duidelak van wrekana, a' ge de vermelde verwaente germaanse vörmen in da lemma bezie
7 december 2009, 17:09
derek
derek (6 december 2009, 12:34)
over wrake
ja maar volgens mij me een v niet me een w ( da's AN ) maar het ziet er natuurlak niet uit
ik denk dat het vrięke is vrięke vrięk/vrięke vrokte gevrooke

maar ik denk dat dat waerekwoord niet gebruikt wier da's
wraak (spreek uit vraak) is een gezegde het is vraak neme (en nem wördt vervuugd)
in Aentwaerepe gebruike we aender uitspraake

zen aas oephaale
de rekening effe maake
de stand gelijk zette, er ięn-ięn van make
7 december 2009, 17:54
Grytolle
Doederik (7 december 2009, 16:40)
dan ziede gij verkięrd, want der stod allięn mor wreke meh "zachtlange e". wreke (II) ee nevevörme wreiken, wroken, wreuken enz. mor as ge goe' zie dan is dad een totaal aender waerkwoord mej een aender betiękenis en een aender istore. wreken (I) komd duidelak van wrekana, a' ge de vermelde verwaente germaanse vörmen in da lemma bezie
oeps, klopt, dus die ię te verklęren as veraentwaerpste schrijftaal?

derek (7 december 2009, 17:09)
ik denk dat het vrięke is vrięke vrięk/vrięke vrokte gevrooke
da' vind ekik nah wel een ięle coole vervoeging :D wrięke(n), a wri(ę)kt, wrokte(n), gewroke(n)
7 december 2009, 21:02
derek
Grytolle : verklaare niet verklęre

de titel van deze droad - wadisda in het AN ?
stamklankverkortingen ? met stam gelijk in de stam van een werkwoord ?

want dan is't niert staem maar met eem korte a stam
7 december 2009, 21:54
Grytolle
den titel van dezen draad is "stamklankverkortingen", nen term uit Antwerps schrijven... 'kwee ni' zeker of ek em in nen anderen tekst ben tegengekomen, maar 't zou kunnen.

de stam kan zowel de stam van een werkwoord, een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord zijn:

(ww.) spreken > gij sprekt
(zn.) kaak > kokske
(bn.) klein > kleŋder

'k zal meteen den draad over de regels voor de stamklankverkorting in 't leven herroepen :p
7 december 2009, 22:51
Krommenaas
da woord em ek zelf uitgevonde :) de correcten term is "umlaut", mor stamklaenkverkörting lekt me specifieker en duidelijker
pag. 1 2 3