Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Theorieke over de ng
13 januare 2010, 13:22
Doederik
Vooral interessant voor de Grytolle waarschijnlijk.

Ik em mij al een tedje m'ne kop on 't breke gewest over de speciaal klinkerkwaliteite veur ng (zing, doeng, ongd, ongs) en 'k kwam oep dees gedacht vör den oërsproeng van de -ng-:
'k Od al is ieverans geleze da' d' Aentwaerpse -ng- een reakse was tegen et wegvalle van d' -n- in die pozieses in d' oemliggende boeredialecte, wor a' ge ne licht genasaleerde, lange klinker ed:
(bav. Zaendvlits:)
oo(n)s, mee(n)s, oonder, gae(n)s, enz
ni' zoe nazaal as de Fraense nazaal klinkers mor een bitje gelak bah "aen" in et Aentwaerps meh nog een lichte (n) t' oëre.

Nah was mijn gedacht dad et Aentwaerps worschijnlak vruger oëk die ontwikkeling ee' deurgemokt, dus in prehistorisch Aentwaerps
iëst verlengd tot
nen oond
oonder
ne meens
kuunst
e kiend

Wordeur dad oëk de groep woorde lak dóen, zien, tuun (toen), un ierbah aansluite (weges lange klinker + n).
Volgende stap is dus verzwakking van de -n- en lichte nazalizase:

nen oo~d
oo~der
ne mee~s
kuu~st
e kie~d

dóe~
zie~
tuu~

As tegereaksen oep et gelijdelak verdwijne van de -n- wier ze verstaerkt tot -ng-, mss oek oem un eigen af te zette tege de boerrekesdialecte

nen oongd
oongder
ne meengs
kuungst
e kiengd
dóeng
zieng
tuung

wad a' dan de lange-klinkereigeschappe van de klinkers in modern
ond, onder, mens, kunst, kind, doeng, zing en tung
zou kunnen uitlegge; oek al zen ze later deur de verstaerking van de n/~ tot ng verkört
13 januare 2010, 20:18
Grytolle
lekt mij wörschijnlijk, mor wa' zörgden ervör da' die gero(e?)kke klaenke ni sameviele me' de lange foneme?
13 januare 2010, 20:20
Grytolle
mss oek de moeite weêrd van t'onderzuken of zoê'n theorie oek zou kunne kloppe vör aender stadsdialecte? 't Gents ee-g-et oêk en a'k et mij góed erinner oek iêl wa noordnederlandse dialecte
14 januare 2010, 11:12
Anoniem
Grytolle (13 januari 2010, 20:18)
lekt mij wörschijnlijk, mor wa' zörgden ervör da' die gero(e?)kke klaenke ni sameviele me' de lange foneme?

jowel, mor dornaar vaneër (alf) verkört. daaroem emme ze dus nog wel de kwaliteit van de lange foneme.

en wad ee-g-et Gengs? rekking of den overgaenk -ng-?
14 januare 2010, 11:56
Grytolle
-ng-, diên de Buck ze "kant" klinkt bijna gelak "kongt" (a eed oemmes zoe'n doeffe a)

dus "grung" zou bvb e product zen van diê sameval?
14 januare 2010, 16:17
Anoniem
ik zou dan denke
gruun -> gruu~ -> gruung -> grung maar met een u die wel als een lange uu klinkt
15 januare 2010, 21:26
Grytolle
"hond" kan toch onmogelijk als [əuŋt] klinken? dus de o heefd de kwaliteit van de au behouden ook als sprekers de lange oo en au voor 't overige hebben laten samenvallen...

... wa'k wou zeggen was iets in den trant van da da mss een bewijs is da dieje samenval heel recent is
16 januare 2010, 10:05
Doederik
mr "hond" klinkt WEL min of miêr lak [əuŋt] dus onmeugelak is 't toch ni.
16 januare 2010, 13:56
Grytolle
'k docht da 't een a-achtig begin must emme, gin ö-achtig
6 april 2010, 12:02
Grytolle
zeun > zeung > zöng

de eu/ö ontbrekt in de lijst

en, oe zit et meh de a veur ng? gelek in "bangeske"
7 april 2010, 17:55
Doederik
bangeske van baenk komt mss deur gangeske van gaenk?
7 april 2010, 18:40
Grytolle
ma 'k bedoel, klinkt die a anders as de normaal körte a?
7 april 2010, 19:48
Doederik
denk et ni (mor de a heed oek ni meegedaan on dees proces)
7 april 2010, 20:31
Grytolle
oké :) 'k hem er namelijk iet over geschreven in 't wiki-artikel gisteren ofzoê

nau mut ek mor een bron vinnen erges.. herinnerde gij ou of den aloewie der mss e stuksken over ee' geschreven oep z'nen blog?
9 juli 2016, 22:42
Anoniem
De Man van Atlantis (De véngt van 't Verzoenke Kongtenéngt)