Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

eltje/elke
13 februare 2010, 21:27
Doederik
ik goeng der alted vanuit da-g-et verkleinwoord van woorden oep -el normaal meh -tje was, mor soems kom ek oep e woord en dan maak ek der ottomatisch -ke van, eed iemand ier een theorie over of een beter gevuul?

normaal tje: vogeltje, kogeltje, da' zou meh -ken iêl aardig klinke. Of een Duveltje, gin duvelke.

mor k dochteraan deur grödselke, zoe e woord zou idd beter klinke meh -ke, grödseltje klinkt oem iên of aender reden onnatuurlijk oek al is et e woord da 'k nog mor just ken. En aangezien et ier in de wdb. oek meh -ke stoh, ee' de kroemmenaas et percies oek zoe aangevuld.
As ek nog oep woorde me' dees uitzondering kan kome post ek z' ier wel, want der zen der vör mij gevuul nog wel.
13 februare 2010, 21:34
Doederik
nog is efkes den diksjonair deurgezocht oep %elke en kreeg dees:

dörpelke
emelke
grödselke
mashoeffelke
rödselke
stoempeltshe/stoempelke
zjenevelke
zjenoffelke

nou kan ek ni metiên spontaan zegge welk verkleinwoord da 'k iervan zou make, mor 'k was wel is curieus oe da' gij de keus ke/tje ieroep toepast, volledig oep gevuul en zedde der dan alted zeker van of zen dad oek soems twijfelgevallekes?
13 februare 2010, 22:21
Krommenaas
noêt ba stilgeston! dus idd puur oep gevuul, en idd veul twijfelgevallen.
13 februare 2010, 23:08
Grytolle
onder die woorde vald mij oep da' vool ervan AV-woorden zijn, die ni g'associeerd zijn meh 't ABN... dus mss invlóed uit et Schoê Vloms, dad in ouwere vörm iêl wrs de veurkeur gaf on verkleiwoorden oep -ke, die oemmes alted gebrökt wörren na -el in d'aender dialecte?
18 meêrt 2010, 19:59
Grytolle
iemand e gedacht over da theorieke?
18 meêrt 2010, 20:13
Krommenaas
duvel is ook geen AN maar toch -tsje
maar voor de rest klop et in deze beperkte steekproef wel. 't kan nen invloed zijn.
19 meêrt 2010, 10:46
Doederik
en emel is wel duidelijk AN (afgezien van de h- dan)

en stoempel duidelijk geen, en daar wel tje neffe ke
20 meêrt 2010, 01:30
Grytolle
bedoelde da al de katholieke bóeren et noêt ni zouwe g'ad emmen over den emel en d'el?:P
5 april 2010, 21:19
Doederik
wa da mij oek oepviel, oek al weet ek ni of et ne regel is mor der leek mij een tendens na lange klinker: tje, na körte -ke:

vogeltje, kogeltje, sleuteltje, en die emmen ammol ne lange klinker, de groêten oêp van de -elke woorde ne lange medeklinker idp.
vör 'emelke' go' dees ni oep, mor in't algemiën de woorde wor da 'k on docht leke toch vör e groêt diêl deze regel te volge.
7 meêrt 2013, 21:11
Grytolle
zjenevelke klopt oêk ni

tijdig aentwoord