Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Nief lieke Loewie Anders (Bloaze nor de wingt) met tekst en akkoorden.
26 meêrt 2010, 21:04
LoewieAnders
geanimeert lieke oep joetjoep: http://www.youtube.com/watch?v=HxMbEer2MGE

C C F G C F C C

C F
oep momengte dak allien zen,
C F
lak nen bangerik, dan schuile kik
C F G C G
in de waarrem ploei van awe schoet

C F
En dan weetek al te goe
C F
dak on t drome zèn, dak a lief ni zèn
C F G C F C
zou kik ni beter bloaze nor de wingd ?
--
C F
en dan vuulek a dichtbij
C F
voer nen oegenblik, en dan kruipe kik
C F G C G
in den boek van a briljaent verstand

C F
En dan leezek doar oepnieft
C F
dak on t zweve zèn, dak a lief ni zèn
C F G C F C
zouk dan ni beter bloaze nor de wingd ?
--
F F Em Em
Deedee dee dee, dee dee deedee
F F D7 D7
Dee dee deedee, dee dee deedee
G G/E G/F G/E
Dee de deeee

C F
mor soems laat 'k mij is goan
C F
voer nen oegenblik, en dan zweve kik
C F G C G
deur de koamer van a schoen bestoan

C F
En dan zienek deur de ruit
C F
a doar buite ston, mij ierbinne ston
C F G C G
zou 'k ik ni beter bloaze nor de wingd ?
C F G C F C
zouk dan ni beter bloaze nor de wingd ?
26 meêrt 2010, 21:29
Grytolle
oep momeŋte da 'k alliên zen
C F
lak nen bangerik, dan schuil ekik
C F G C G
in de waerm ploei van aewe schoêt

C F
en dan weet ek al te góe
C F
da 'k on 't droême zen, da 'k ae lief ni' zen
C F G C F C
zou 'kik ni beter blaze nor de wiŋd?
--
C F
en dan vuul ek au dichtbij
C F
vör nen oêgenblik, en dan kruip ekik
C F G C G
in den boek van ae briljaent verstaend

C F
En dan lees ek dor oepnieft
C F
da 'k on 't zweve zen, da 'k ae lief ni' zen
C F G C F C
zou 'kik ni beter blaze nor de wiŋd?
--
F F Em Em
Deedee dee dee, dee dee deedee
F F D7 D7
Dee dee deedee, dee dee deedee
G G/E G/F G/E
Dee de deeee

C F
mor soems laat ek mij is gaan
C F
vör nen oêgenblik, en dan zweef ekik
C F G C G
deur de kamer van ae schoên bestaan

C F
En dan zien ek deur de ruit
C F
ae daar buite ston, mij ierbinne ston
C F G C G
zou 'kik ni beter blaze nor de wiŋd?
C F G C F C
blaas ik ni beter stillekes nor de wiŋd?


Vaneigens alted moeilijk van t'oêren ofda' ge "au" (met de a van "vrouwe") of "ae" (met de a van "aentwaerpe") zingd :)

't viel mij oêk oep da' ge "voer" schrefd mor "vör" zingd in dees lieke


Normaal gezing schrijve we "wingd" "mengs" enzoê gewoên as "wind" en "mens", mor 'k em hier "ŋ" geschreve zoêda' ge 't ni verget als ge zingd vanaf dees verse, 't is oemmes e schoên aentwaerps kenmaerk da' ge daar gebrökt :)

"waerm" ipv "waerem" is oek zoe'n spellingconvense, mor die godde wrs minder lastig vinde, want die -e- wörd oek gebrökt in 't ABN
27 meêrt 2010, 00:54
LoewieAnders
Beste Grytolle,


Mercie voer de korrekses, nog e poar liekes en dan zal ek wel zonder foute kunne schrijve zeker ?
27 meêrt 2010, 01:38
Grytolle
iêl worschijnlijk :)

mor schref et volgende kiêr oep meh de spellinsecse derbij eh... dan mutte tenminste gin foute miêr make lak as da ge "droeme" schrefd ipv "droême"