Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

m'ne vragendraad
pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14
11 meêrt 2009, 19:33
Grytolle
hey!

iêste vraag:
Eed et Antwerps nen eige vorm vör "kolom" en welk geslacht ee' da woord?
11 meêrt 2009, 19:54
Krommenaas
ne kolom
11 meêrt 2009, 19:54
haloewie
haloewie schrijft:

Grytolle (11 maart 2009, 19:33)
hey!
 
iêste vraag:
Ee-g-et Antwerps nen eige vorm vör "kolom" en welk geslacht ee' da woord?
 

Nee, kolom blijft kolom en het is vr. - een breeje kolom tekst
Er bestaat misschien een variant kolon (niet nasaal)
In een gebouw, een kerk spreken we eerder van ne pilèèr, of ne pilaster
11 meêrt 2009, 20:01
Grytolle
Bedankt :)

Edit: en bedankt vör de -g-correkse, 'k ad z'iêst ni' gezing
11 meêrt 2009, 20:02
Krommenaas
kolom vrouwelijk? da's dan Deurne's dialect ipv Algemiên Aentwaerps :p
11 meêrt 2009, 20:06
Grytolle
Of masculinisering bah jùnger sprekers :P 't goh trouwes terug ùp "columna" dus wrs is 't vroulijk gewest beh d'ontliêning
11 meêrt 2009, 20:54
Krommenaas
da' doe me der on denken da 'k is ne lijst wou aanlegge van woorde die volges soemmige mannelijk zen en volges aendere vrouwelijk - der zen der zoe veul.
11 meêrt 2009, 21:06
Doederik
ik zou et oek vrouwelak moake... 'een breej kolom' klinkt vör maë wel beter as 'nen breje kolom'
11 meêrt 2009, 21:07
Doederik
volges de vandoale is et oek (vr.), oewel da' da natuurlak gin 100% zeker'ad geft.
11 meêrt 2009, 21:18
Grytolle
Wa' vinde gij van "ne lijst", haloewie?
11 meêrt 2009, 23:31
Krommenaas
raar, een kolom klinkt compleet verkeerd voor mij. maar nog al zo'n gevallen gehad, bvb "merel" en "wafel" (voor mij allebei mannelijk). in zuid-brabantse dialecten hebben ze dan weer mannelijke woorden die ik duidelijk vrouwelijk vind, gelijk match en bus.
12 meêrt 2009, 00:48
Doederik
elke keer as een van mijn (antwerpse) vrienden "nen bus" of "dien bus" zegt doeget zeer aan mijn oren

ne kolom klinkt voor mij wel ok (beter as een kolom), maar in et geval van 'een breej kolom' klinkt vrouwelijk mij dan weer beter? nen breje kolom wringt toch ergens.
12 meêrt 2009, 09:41
Krommenaas
'k weet ni zeker wa' ge bedoeld meh breej en breje, als we 't over Antwerps hebben. 't is ofwel nen briêë kolom of een briê kolom, akkoord?
12 meêrt 2009, 12:45
Doederik
breej en breje de notaties van mijn gewoonlijke Algemeen Vlaamse uitspraak van briêë en briê
12 meêrt 2009, 13:10
Grytolle
Merel is toch ook ne meiskesnaam? Da' zou 't vrouwelijk geslacht bevorderen bij sommige sprekers
12 meêrt 2009, 14:08
Grytolle
varia(e)nt/variante zou mss ook veel verschillen laten zien
18 meêrt 2009, 01:51
haloewie
geslacht van naamwoorden

wat klinkt er voos of wat kan niet door den beugel?
als we de lijst van vogels bezien, dan beginnen we met 'ne vogel'
Vogels zijn mannelijk, behalve als ze vrouwelijk zijn.

ne merel, ne nachtegaal, ne suskewiet, maar een vink, een mees.
nen uil, nen arend, ne sperwer, nen buizerd, maar een mus.
ne zwaluw, e roodborstje, ne kievit, enz. Maakt niet uit of het een manneke of een vrouwke is.

een wafel, een match, een bus, een lange kolom, een hoge kolom zijn voor mij vrouwelijk. Het wegvallen van de -e bij breed/j klopt volgens mij ook niet. een brede kolom. /ie + naslag/

ne lijst is mannelijk, Grytolle. Maar dat vroeg-de niet. Ge wilde weten wat ik van ne lijst mann. en vr. woorden vond. Dat is iets wat ge aan het publiek moet voorleggen. Maar ik dacht dat ge geen onderscheid wilde maken tussen 'echt' Antwerps en 'aangewaaid' of 'verwaterd'.

Maak maar ne lijst. Ik zal zeggen wat volgens mij m/v is. Leg die lijst voor aan een groot aantal andere sprekers van verschillende komaf, leeftijd, opgroei-woonplaats. Ik had gedacht dat er meer volk op het forum zou afkomen. We zijn nog steeds met 6, 7. Veldwerk. Tenzij ge een sluitende manier vindt om het via het net te doen.
18 meêrt 2009, 11:31
Doederik
'ne zwaluw' idd. omdat et een leenwoord is uit et Nederlands. In de omringende dialecten is "een zwolm" (/zwölm/zwalm) normaal vrouwelijk bij mijn weten
18 meêrt 2009, 14:40
Grytolle
Nee, ik vroeg me idd af wat ge van een lijst vs ne lijst vond, want het is een oorspronkelijk vrouwelijk woord, en ik zou willen weten wanneer het precies mannelijk is geworden :) Van "ne wafel" spreekte gij duidelijk nog nie, maar misscien wel van "ne variant"?

Aangaande dieren (dit stuk lijkt me nogal correct, ook al zijn andere in dien tekst soms wel twijfelachtig):
(Ik heb alles wat mij eventueel fout lijkt onderstreept)
http://dbnl.org/tekst/bril002nede02_01/bril002nede02_01_0015.htm

3. Van die diernamen, welke voor het mannetje en het wijtje beiden gelden, zonder dat het mannetje en het wijtje bovendien elk nog een afzonderlijken naam bezitten, zijn over het algemeen die mannelijk, welke betrekkelijk groote of sterke dieren beteekenen, als: aap, arend, das, eland, elft, fazant, haai, haas, hop, jakhals, kabeljauw, kameel of kemel, kreeft, krokodil, labberdaan, losch, luipaard, muil, olifant, ooievaar, pauw, papegaai, rob, rog, specht, snoek, steur, struis, uil, valk, vos, wouw; vrouwelijk, daarentegen, over het algemeen die, welke betrekkelijk kleine of teedere dieren beduiden, als: big, bij, bot, duif, eend, garnaal, hagedis, kapel, kat, kauw, kid, kneu, koet, kraai, lamprei, luis, marmot, mees, meeuw, mier, mijt, mot, mug, muis, musch, pier, pluvier, post, rat of rot, rijp, rups, schar, slak, smient, spin, spinnekop, sprot, tor, vlieg, vloo, wesp, zier, zwaluw. Vrouwelijk zijn echter ook: gans, gier, kraan, leng, raaf, schol, sim, slang, slij, tong, vleet, zeelt, zwaan, en daarentegen mannelijk: baars, mol, nachtegaal, puit, spreeuw, vink, voren, vorsch, work.

Ook de etymologische vorm, met andere woorden, de uitgang, schijnt invloed op het geslacht der diernamen uit te oefenen. De meeste, namelijk, op ing of ling, el en er, zijn mannelijk: haring, spiering, bokking, grondeling, pating; echel, egel, ezel, grondel, krekel, kwakkel, kwartel, pimpel, sabel, wachtel; bever, ekster, kever, marter, otter, putter, reiger, sperwer, tijger; met uitzondering van:
[p. 149]

taling; hommel, korzel, mossel, tortel, wezel; adder, kalander, kneuter, lijster, oester, die vrouwelijk zijn. Voorts zijn mannelijk die op m, eel, ijn en oen: brasem, worm, zalm; barbeel, makreel; hermelijn, sardijn, tonijn; kalkoen, schorpioen, met uitzondering van de onzijdige konijn en kapoen. Vrouwelijk, daarentegen, die op eene e uitgaan of ten minste eenen vorm op e bezitten: forel of forelle, krab of krabbe, kwab of kwabbe, made, meerl of meerle, negge, pad of padde.

Onzijdig zijn: genet, fret, kameleon, haft, en de boven reeds genoemde konijn en kapoen, alsmede in de jachttaal haas. Ook de naam dier, die alle bezielde wezens omvat, is onzijdig, terwijl vogel en visch, welke namen al de verschillende soorten dezer dierklassen insluiten, mannelijk zijn. Kievit en koekkoek, aldus naar het geluid genoemd, dat deze dieren maken, zijn mannelijk, omdat er de naam vogel onder verstaan wordt.

18 meêrt 2009, 16:16
Doederik
Nor mijn gevuul (de woorde da 'k ni vermeld zèn biëste da 'k ni ken of wor da 'k totoal gin idee van hem)
Nen oap
Nen oarend
Nen das
Nen eland
Ne fazant
Nen hoai
Nen hoas
Ne jakhals
Ne kabeljauw
Ne kamiël
Een kreeft
Ne krokodil
E luipèèrd
Nen olifant
Nen oeëjevoar
Een pauw (ne pauw?)
Ne papegoai
(Ne ziëhond)
Ne specht
Ne snoek?
Ne/een steur? 'k Hem da biëstje oemmes nog noeët ni tegegekome.
(Ne struisvogel)
Nen uil?
Ne valk
Ne vos
(Een biggeke)
Ne gernot
Nen hoagedis
Een kat
Een kauw
Een koet
Een kroaj
Een luis
Ne mermot
Een miës
Ne mieëw
(Ne muurzeiker)
Een mijt
Een mot
Een mug
Een muis
Een mus
Ne pier
Een rat
Een rups/rusp
Een slek
(Een spin) = Ne spinnekop
Een tör (beter ne kever)
Een vlieg
Een vloej/vloeë
Een weps/wesp
Een zwolm
Een gans
Ne gier/een gier? Da biËst komd hier nou oek ni zoe veul veur in Antwerpe...
Een roaf?
(Ne pladijs)
Ne slang (een slang?)
Een zwoan
Ne Mol
Ne nachtegoal
Ne puitNe spriëw
Een vink
Ne (kik)vörs
Nen hèring
Nen egel
Nen ezel
Ne krekel
Een kwakkel/kwartel
Nen bever
Een ekster (nen ekster?)
Ne kever
Ne merter
Nen otter
Ne reiger
Ne sperwer
Nen tieger
Nen hoemmel
Een mossel
Nen törtel (een törtelduif)
Ne wezel
Nen adder
Ne lester (een lester?)
Een oester?
Ne wörm
Een zalm (ne zalm?)
Ne makriël
Nen hermelijn
Een sardin
Nen tonijn
Ne kalkoen
Ne schorpioen
E ko(r)nijn
Een forel?
Een krab
Een moaj
Ne mèrel/ne mèrelèr (een mèrel?)
Een pad
Ne fret
Ne kameleon
Ne kievit
Ne koekoek


Uiteroard ni feilloeës :)
pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14