Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

goh + imperatief
pag. 1 2
18 februare 2012, 21:45
Grytolle
ah nog ne post!
Doederik (18 februare 2012, 21:32)
Al dees 3 talen emmen ammol nen infinitiefmarker, to//at.
Et feit da-g-et Nederlands/Aentwaerps dees minder gebrkt, wild ni' zegge da' g'overal in et Aentwaerps/Nederlands een 'onzichtbaar' veurzetseltje mut bijverstaan.
 
to eat/ eta/at ta: eten. Der is gin reden oem aan te neme dad ier et Nederlands een weerspiegeling is van "(te) eten"; oek al emmen al die aender talen ier wel e veurzetsel.
da's toch puur een vraag van hoe da g'e waerkwoord normaal beschrefd in lessen en boekken over grammair? alle drij tale kenne construkses in de zin meh en zonder "te", bepold deur et regerend waerkwoord

mor gelek da 'k in mannen andere post half zeg, dees discusse kan eur allin mor oep taalgeschiedenis betrekke, want d'ededogse situase lot eur moeitelos (mugte-? :D) beschrijve zonder e laagsken istore.. 't id ni zo geval gelek bah da[d] of au/ae worda 't der mirdere meugelakeden zen worvan da' g'in dervan wild kieze als geprefereerd of aannemelakker
pag. 1 2