Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

tussen-j
pag. 1 2
16 meêrt 2009, 11:00
Doederik
Ik zag zjust bà de "r" dat 'er zoewel "raaie" as "raje" in oewe woordenboek stoeng, en da "ùjje" deur "oeie" is vervange (mè een i dus). 'k Weet et nimiêr percies mor ik miên mà t' erinnere da' ge /i/ gebruikt as de i/j-klaenk in alle vörme veurkomd, en /j/ as 't gewoên nen overgangsklaenk is (ofzoiet).
Of is er iet on deze regel veraenderd?
16 meêrt 2009, 11:47
Krommenaas
de regel in m'nen boek is: een weggevallen d word als j geschreven als die j ook in alle vormen word uitgesproken, bvb "geleje" en "verleje". als de j alleen in bepaalde vormen voorkomd word z'als ne verbindingsklank beschouwd en ni' geschreven, bvb. in "ik ree / wij reeë" (reed/reden).

dieh regel ga over het al dan ni schrijven van een tussen-j. voor de vraag of we j of i schrijven na ne klinker is er nen andere regel diehn alleen kijkt naar wa' de voorgaande klinker is. na een lange platte a is het normaal een i.

de twee regels botsen dus eigenlijk want de j van "raje" word in alle vormen uitgesproken (bvb ik raaj), daarmee da 'k het blijkbaar ni consistent genoteerd heb. "raje" is logischer als ge naar de Nederlandse vorm kijkt, maar der is geen enkel morfologisch verschil meh "draaie". 'k vind het dus nog altijd moeilijk om te zeggen wa 't nu moet zijn.

suggesties voor verbeteringen aan dees regels welkom. hier zit de echte moeilijkheid om goe Antwerps te schrijven, ni in de klanknotaties :)
16 meêrt 2009, 12:31
Grytolle
Diê regel lekt me goe.. schrefd een j as ze e vast diêl uitmokt van 't woord, of als ze ni automatisch zou ùptrede (lek de w in "aew"), als er zù e geval zou beston. Het zou trouwes goe zen als iemand van olle ne regel kund formulere vör 't regelmatig ùptrede van de tusseklaenke :)

/ùjj/ => /oei/
/oéj/ => /oéj/, lekt me e goed idee, oêk al kan ek dor gi veurbeld van bedenke

Vör 't overige, alted j, meh uitzondering van de gemeenschappelijke woorde meh't AN, waar een spelling meh i ook mag. Zorgd der in elk geval oêk veur dat dezelfste notase vör de [j] wörd gebrökt bah verkörtingen, bvb: karbonade, karmenaje, karmenojje
16 meêrt 2009, 14:20
Doederik
óej me lange oe besta ni, de oe is altijd kort voor een i/j. roej, koej, goej (van góe me lange oe)

Ik schrijf meestal j ipv i, maar een echt goeie rede is der daar ook ni voor:) mss omda g'als overgangsklank voor u/w ook w schrijft, en et in dees positie eigelijk ne medeklinker is (lijk as in "kùjje", me "kùiie" zou er toch iet ni kloppe)
16 meêrt 2009, 14:22
Doederik
en draaien en raden moeetn idd hetzelfde geschreven worden, aangezien ik zelf meestal droaje schrijf en roaje is er geen probleem, maar me een "aa" wel aangezien die zowel enkel als dubbel geschreve kan worde.
"draje" ziet er echt te zot uit, dus zou ik draaje en raaje bijv. een oplossing vinde. (of draaie en raaie natuurlijk as ge tussen-i verkiest)
16 meêrt 2009, 14:25
Grytolle
draaje en raaje zien er eigenlijk veel raarder uit :P
16 meêrt 2009, 14:28
Doederik
vingde zelf "draje" en "raje" of "draie" en "raie" beter dan?
16 meêrt 2009, 14:45
Grytolle
raaie, draaie of raje, draje

i is immers ne klinker en j ne medeklinker
16 meêrt 2009, 14:59
Krommenaas
[oêj] besta wel: koêi en hoêi (kooi en hooi). da's ineens een goeie argument waarom ge de naslag ni als j moogd spellen.

draaie wil ek alleszins meh aai spellen omda' da in 't NL ook zo is. voor raaie of raje moet ek is alle gevallen oplijsten waarin de j na een lange a komd. als 't er heel weinig zijn zou ik zeggen aai, anders aaj. verraje zie' der beter uit als verraaie imo.
16 meêrt 2009, 15:50
Doederik
fkes uit de losse pols:
raje/verraje (gaan fanaf nu nimeer alle samestellinge opnoeme)
laje
schaaj
gaaj ("gade")
kaaj (hoewel dees eigelijk van Fr quaie komt, de -d- int NL is hypercorrect neem ik aan)
spaaj? (ik zou da een schup noeme maar mss da Antwerpse tuinders wel e verschil make tusse dees 2? Iet noordelijker noemt een gewoon schup iig een spaai)
draje/draajke (van "draad")
blaajke/blajere
braje
k(w)aaj van k(w)aad
maje (maden)
poetshebaje, weet ni of men dat in Antw. ook zegt maar bij -baden kan in Holland iig ook de -d- wegvallen
zadel is gelukkig "zaal" dus daar edde't probleem ni :)
vlaai oorspr. uit "vlade" maar daar is /aai/ goed ingeburgerd
16 meêrt 2009, 15:51
Doederik
vrij beperkt dus, hoewel da "aai" in et nederlands volges mij ook ni zo extreem veel voorkomt.
16 meêrt 2009, 19:22
Krommenaas
awel, deur deze lijst te zing zen ek ongeveer overtuigd da 't 't besten is oem veurrang te geven on d'etymologie en ier overal j te schrijve (dus gelak as et er sta). raaie is verwijderd.
16 meêrt 2009, 19:28
Doederik
was nog vergete "braai/braaj" (kuit) hoewel da eigelijk ook van de stam van "braden" is afgeleid

en zowiezo kent elke antwerpenaar ook wel genoeg AN om te wete welke aais int nederlands aais zijn en welke "aad(e)", dus da levert in alle geval ni echt probleme op
16 meêrt 2009, 19:30
Doederik
bovendien behoude zo ook het woordbeeld van het nederlands, draaie versus brade -> braje terwijl braaie der verderaf van zou staan en zelfs minder voor de hand liggend 'braden' zou betekenen.
braden, ik braad, hij braadt, ik braadde, gebraden (elke d door een j vervangen) -> braje, ik braaj, ij braajt, ik braajde, gebraje
16 meêrt 2009, 20:41
Krommenaas
dus as ek goe begrijp vinde 't beter oem kuiten as braaie te spellen oemda we braden al as braje spelle, zjust?
16 meêrt 2009, 20:56
Grytolle
We kunnen de schoone spelling van lang geleden terugbrengen xD

raaijen, braaijen
16 meêrt 2009, 21:40
Doederik
oei grytolsken, dan worret nog langer! dan moeten we de alle woorden met k ook weer ck gaan spellen zeker, of langck gheleeë enzo?

krommenaas, da bedoelde ik eigelijk ni, ik bedoelde da in da lijstje daarbove braai/braaj der gewoon ni bijstond. Etymologisch zou et "braaj" moete zijn, maar just lak bij "vlaai" weet niemand eigelijk datter vroeger een -d- stond dus braai/braaj zijn in da opzicht evegoe. ik zou zelf braaj schrijve trouwes.
28 meêrt 2009, 20:32
Doederik
nog 1 me een a dak was vergete: ajer
28 meêrt 2009, 23:52
Krommenaas
da wörd gezee vör "ader"? is me noêt oepgevalle
30 meêrt 2009, 15:07
Anoniem
t is ook gee woord da ge vaak tegekomt...
"ader" zal ook wel gezee worre maar ajer is den oorspr. vorm in het antw.
pag. 1 2