Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

tussen-j
pag. 1 2
30 meêrt 2009, 19:39
Grytolle
Ook al is ader nog oorspronkelijker ook in 't Antw. xD
1 april 2009, 13:57
Doederik
ja maar dat is "karbonaden" en "braden" ook :P
12 juni 2009, 19:16
Grytolle
In de maend is <aai>/<aaj> altijd op dezelfde manier getranscribeerd als <ui> behalve in kwajer.

aai / oi: [ɔːə̲] (2:6_) maar [ɔːə̲ʲ] vóór klinker
bladen blo2:6_r6 blɔːə̲rə
blaadje blo2:6_k6 blɔːə̲kə
'n bodem bo2:6_m bɔːə̲m
'n kraai kro2:6_ krɔːə̲ -> kraaj/kroi
taai to2:6_ tɔːə̲ -> taaj/toi
’n taaie rolpens / raap / ros 6nto2:6_j6ro2lpe`n,s əntɔːə̲jərɔlpe̞ŋs
taaie rolpenzen / rapen / rossen to2:6_ro2lpe`n,s6 tɔːə̲rɔlpe̞ŋsə

braden bro2:6_j_6 brɔːə̲ʲə
hij braadt abro2:6_t abrɔːə̲t
ik braadde ik#bro2:6_d6 ik̬brɔːə̲də
ik heb gebraden ike`px6bro2:6_t / ike`px6bro2:6_j_6 ike̞pxəbrɔːə̲t / ike̞pxəbrɔːə̲ʲə

'n draad dro2:`t drɔː̞t
draadje dro2:6_k6 drɔːə̲kə
draden dro2:6_j_6 drɔːə̲ʲə

draaien dro2:6_j6 drɔːə̲jə
hij draait adro2:6_t adrɔːə̲t
ik draaide ik#dro2:6_d6 ik̬drɔːə̲də

raden ro2:6_j_6 rɔːə̲ʲə
ik raadde ikro2:6_d6 ikrɔːə̲də
ik heb geraden ike`px6ro2:6_j_6 ike̞pxərɔːə̲ʲə
hij raadt aro2:6_t arɔːə̲t

kwader kwo2:`j6r kwɔː̞jər
schade sxo2:6_ sxɔːə̲

ui: [ɔːə̲] (2:6_) maar [ɔːə̲ʲ] vóór klinker
'n huis o2:6_s ɔːə̲s
duiven do2:6_v6 dɔːə̲və
luiden lo2:6_j_6 lɔːə̲ʲə


bloike
blare

raje (luister naar de uitspraak) (volgens mij aa + j)
kaaike (luister naar de uitspraak) (volgens mij aa+naslag+j)
buize (luister naar de uitspraak) (volgens mij verlengde korte o + naslag + j)

Ik neem aan da ge notatie kiesd op basis van de klinkerkwaliteit tussen <aai>/<aaj> en <ui>, maar wanneêr gebruikte <oi>? Maken de meêsten een onderscheid tussen <aai>/<aaj> en <ui> in hun uitspraak?

Oôk relevant: Haloewie: "aai en ui"
12 juni 2009, 19:34
Krommenaas
die manddb sta duidelijk vol meh fouten, tijdverspilling om daar uwe kop over te breken

Grytolle (12 juni 2009, 19:16)
Ik neem aan da ge notatie kiesd op basis van de klinkerkwaliteit tussen <aai>/<aaj> en <ui>, maar wanneêr gebruikte <oi>?

ui en aai klinken duidelijk anders (tenzij er ne verbindingsklank j op volgd, gelijk in draaie - truie) dus ik kies m'n notatie gewoon op basis van hoe het klinkt. bij woorden die ik zelf ni ken is da wel een probleem, met name van zwui en kaaike ben ik ni zeker of ze wel zjust zen.

oi klinkt helemáál anders, is letterlijk korte o + j he.

Maken de meêsten een onderscheid tussen <aai>/<aaj> en <ui> in hun uitspraak?

ik heb alleszins nog niemand "ik drui" horen zeggen ipv "ik draai"
12 juni 2009, 20:04
Grytolle
Bij "zwoord" in de WNT (oorsponkelijke klinker is "aa" (gerekt voor r) daarna > oo > oe in 't Hollands):

De voor Vl.-België, inz. Antw. en De Kempen, opgegeven vorm zwaar (SCHUERM. [1865-1870], CORN.-VERVL. [1903], DE CLERCK [1981]) is mog. ontstaan uit zwaard; uit dit zwaar ontwikkelde zich vervolgens in het Antw. zwaai (SCHUERM. [1865-1870], CORN.-VERVL.) en in De Kempen en Hageland zwa (SCHUERM. [1865-1870]).


mss wet den doederik iet van kaaikes/kuikes
12 juni 2009, 20:25
Doederik
ik hem in alle geval behalve krommenaas nog nooit gehoord/gelezen dat er e verschil tusse aaj en ui zou zijn. En oorspr. zwaai als zwui schrijven, en ik meen mij te herinnere da ge braaj 'kuit' vruger oek as brui schreef voorda ge d etymologie wist... da kan wel aantone da het onderscheid vooral in onze kop zit, me het nederlands in ons achterhoofd, want da et onderscheid er wel zou zijn in woorde da in et nederlands bestaan en er ni zou zijn in woorde da ni bestaan in et nederlands lijkt mij staerk.
in et antwerps gelak da kik et ken is et altijd ɔːə̲ voor medeklinker/pauze, en ɔːə̲j voor klinker, waar eventueel de naslag kan verdwijne.
gelijk ik ieverans anders al postte, rijme de strangers voluit uiC op aaiC (c = eender welke medeklinker). Ook smout schrijft overal oy, en ij is na ni de meest nauwkeurigen beschrijver van de klanke maar et is wel wer een aanwijzing dad in dezelfste richting wijsd. En ik hem em ook amper foute zien make tege welk foneem der waar sta, hoewel zijn notaties en beschrijving van de klanke zelf eel raar zijn - mor foneMisch klopt et wel allemaal.

et enigste alternatief da k mij kan inbele is da' der twee variante zijn, een waarda men wel onderscheid mokt en een waarda ze zijn samegevalle. mor a kik draajke plat zou uitspreke wordt die j ottomatisch ne vage naslag ipv een duidelijke j- of i-klank.
12 juni 2009, 20:41
Grytolle
verkörtinge:

aai > oi draad, draje, droike (bloike wrs een beter voorbeld)
ui > ö uis, uize, öske
12 juni 2009, 22:23
Krommenaas
Doederik (12 juni 2009, 20:25)
ik hem in alle geval behalve krommenaas nog nooit gehoord/gelezen dat er e verschil tusse aaj en ui zou zijn. En oorspr. zwaai als zwui schrijven, en ik meen mij te herinnere da ge braaj 'kuit' vruger oek as brui schreef voorda ge d etymologie wist...

da's omda 'k de woorden zelf ni ken

da kan wel aantone da het onderscheid vooral in onze kop zit, me het nederlands in ons achterhoofd,

voor mij is er een duidelijk verschil tussen trui en draai; trui eindigd ni op ne j-klank, draai wel. ge hoor et nog beter in truike vs. draaike.

kan zijn da' der in 't meest authentieke Antwerps geen onderscheid is, maar in mijn Antwerps alleszins wel :)
12 juni 2009, 23:07
Grytolle
Verder spreekte gij draai uit med iet wat da'kik als een a opvat (uw gewoôn' aa), maar trui med iet da' voôr mij als een soort å/o (zô klinkt haloewie z'n normaal' aa) klinkt.

Als we ons even beperken tot de spelling zelf: ik vind het goed voor de leesbaarheid om het onderscheid aai/ui te handhaven - desnoôds med hulp van d'etymologie. Zôveel gevallen zullen der immers ni' zijn da Krommenaas het woord ni kend
27 april 2012, 13:13
Grytolle
blijkbor iêt et verschijnsel van j- en w-insertie soems "Homorganic Glide Insertion"
pag. 1 2