Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

sch
19 april 2012, 21:12
Grytolle
'k em in soemmigte liekes van peleman g'ord dad 'em sch uitsprekt gelak sjch.. komd da' veul veur?

bvb in Den Brief van oep z'n letste plaat: "misjsching"
22 april 2012, 11:42
Doederik
Joenk volk or ek da wel zegge... 't zal iet van de modernenteit zen zekerst?

As kik in 't middelbaar zat, dan was dad oek wel in zwang, toch in bepolde groepe...
22 april 2012, 15:38
Grytolle
interessaent!
22 april 2012, 19:03
Doederik
Dialectatlas van het Nederlands (ofzoeiet, nen boek da 'k ot is em gekrege)(hmm, 'da', den Aloewie zou z'n eigen in ze graf oemdraaie ;) )

mokt er oek vermelding van in et stuksken over de sch. Ze zeggen iet van da "sjch" allin in West-Vlomse dialecte veurkomd, mor da 't recent oek ba mensen over il Vlndere wrd waargenome. 'k Mut nog is zing wad a 't just was, mor iet in di zjaar.
23 april 2012, 18:48
Krommenaas
'k weet nog toengs da 'kik e jaar of vfting was da 'k den iste kir orde da 't [s-ch] mut zen, ik zee altijd [sh-ch] en docht da dad in 't Ollands oek zoe was. 'k em altijd [sh-ch] gezee en 'k doeng da nog altijd, oek in 't Ollands.
24 april 2012, 00:08
Grytolle
hmm :D da was mij ni oepgevalle! mor edde gij die uitspraaksmeugelakad vernoemd in auwen boek? 'k erinner mij zo'n oepmaerking alleszins ni
27 april 2012, 10:19
Krommenaas
neje worschijlijk ni, 'k vind da' zoe normaal da 'k er ni on gedocht em :)