Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

lijst van woorden met eê
pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13
20 meêrt 2009, 14:25
Krommenaas
'k wil ne lijst aanleggen van alle woorden meh eê in, aanvullingen en correcties welkom. Franse leenwoorden meh -ai- (gelijk container [konteênër]) laat ik achterwege.

(+ = achteraf toegevoegd)


** NL aa => AW eê
+(êverechs)
aanveêrde
+(bewêren)
+blête
+dweês?
+(open) eêrd?
+(eêrts-)
+êring (haring)
+(geêf)
gêre
+keêrs
+keês
kleêr (gereed)
kleêr (helder)
+kweêk (kwek, mond)?, (kêkele)
+lantêre/lanteêrn?
+(leêrs)
+meêrt
peêrd
+pêrel
+peêrs?
pileêr
scheêr
+schêper?
steêrt
+(treêg)
+veêg, vêge?
+veêrs?
+vertêre?
vêre
weêrd
weêrde
zweêrd

** Frans
air
container
traine / trainer
quarantain
+ trêteren
+ lageêr
suffix -air (ordinair, familiair, ...)
(+diksheneêr)
+sireên?
+freên

**Engels
airbag

** ander gevallen
+begêre(?)
+beêr (=björn?)
+frête
geêl
+geêloêge
+gêvel?
+geweêr?
keêl
+kêre
kêrel
leêr (leder)
lêve
+lever
+meêl?
+de Meêr (+meêr?)
+peêr?
+rêge?
scheêl (scheel)
schêre
+scheêrlings?
+teêrling
+têrink? (wat is dat?)
smeêrlap
+smêre?
vaneêr
+veêr? (==fjäder?)
(+verveêrd)
+weêr?
wêreld
zweêr / zwêre (ontstoken wonde/etteren)
20 meêrt 2009, 14:34
Grytolle
gêre(n) = AN gaarne, dus in lijst 1
kêrel = hoort mss ook in da' groepke, vergelijkt de naam "Karel" (Zweeds "karl" in beide gevallen)
20 meêrt 2009, 15:23
Doederik
Treiteren? of is da ook een frans leenwoord. ik zou et alleszins eerder me eê uitspreken op zn antwerps as me aai.
Nog ne lijst me woorde da historisch gezien iig eê hemme, misschien da sommige verouderd zijn (meêl) en ander zelfs nimeer voorkome (treêg) maar die k nog wel in ouder antw. bronnen zen tegegekomen.

kêre (ww), meêl, veêg, vêge, rêge, blêten (=bleiten/blaten), keêrs, pêrel, peêrs, schêper (schaper/scheper (hond)), veêr, têrink, begêre, lêver, gêvel, geweêr, beêr, keês, peêr, schêre, smêre, meêrt, (treêg), (geêf), (eêrts-), (êverechs), (leêrs = bot), (kêkele)eigenlijk ook met eêr is het suffix -er, maar das dan verkort (hoort ook bij die rijtjes met -aar)
20 meêrt 2009, 15:49
Krommenaas
'k gaan weer alleen toevoegen meh dubbele bevestiging. uit Doederik z'ne lijst kan ik zelf beamen:

kêre (ww), blêten (=bleiten/blaten), keêrs, pêrel, lêver, keês, peêr, schêre, meêrt
20 meêrt 2009, 18:49
Doederik
nen êring, een veês (oewel da da tegewoordig mss meestal voars noemt omda landbouwtermen vaak door nederlandse vormen vervangen worden)

zweêrd zou ier idd ook bij moeten horen, ben et echter nog nooit ni tegegekome - alleen nog maar zwoard gehoord.
20 meêrt 2009, 18:49
Doederik
frête
20 meêrt 2009, 18:55
Doederik
en verget natuurlak ni d' afgeleide woorde, lak smeêrlap, leêfdig enz.
20 meêrt 2009, 19:04
Krommenaas
zweêrd komd in meerdere liekes voor

smêre hadde we nog ni, da dus ook?

is zweren in beide betekenissen zwêre?

aan peêr twijfel ik bij nader inzien, nog ff mee wachten. haloewie ga' da lijshe hier kunne verdubbelen hopelijk :)
20 meêrt 2009, 19:37
Doederik
van peêr was ek aens wel vrij zeker... mor bevestiging kan in alle geval noêt gin kaad:) iig is de eê in de miêste gevalle (b'alve misschin peêrd enzoê) tegewoordig zoe instabiel da' de kaens vrij groêt is da g' oek veul Aentwaerpenèrs vind da peer zegge...
En ofda' ge nen iêd zweerd of zweêrd weet ek ni zeker. in de betiêkenis "etteren" is 't in alle geval zwêre.
21 meêrt 2009, 03:02
Doederik
volges mij zingt em in http://www.antwerps.be/tekst/310/wannes-van-de-velde-sinte-merten
eigelijk ook "singte meêrten", de mp3versie die kik der van heb heet iig "sinte meerten"
21 meêrt 2009, 11:12
Krommenaas
Doederik (21 meêrt 2009, 03:02)
eigelijk ook "singte meêrten", de mp3versie die kik der van heb heet iig "sinte meerten"
 
is gecheckt; d'eerste twee keren klinkt het vrij lang maar de andere twee keer is het duidelijk ne korte klinker, dus die eerste twee liggen aan het ritme volgens mij.
21 meêrt 2009, 11:43
Doederik
iig is et wel "den bedeleêr" ier :)
21 meêrt 2009, 13:39
Krommenaas
Doederik (21 meêrt 2009, 11:43)
iig is et wel "den bedeleêr" ier :)
 
hm lijkt me eigenlijk gewoon een uitgerokken -er [ér]. bij peer en smeer hoor ik ook geen eê, gij?
21 meêrt 2009, 14:06
Doederik
"smeerkeis" van cpex klinkt anders wel me twee identieke eês... smêrig wordt er ook gezee.
23 meêrt 2009, 15:46
Krommenaas
Doederik (21 maart 2009, 14:06)
"smeerkeis" van cpex klinkt anders wel me twee identieke eês... smêrig wordt er ook gezee.

da's dan ook genen echten Antwerpenaar - voor details gelijk de eê geen goeie referentie. volges mij zingt em 2x een gewone e in smeerkees.

'k moet mijn moeder is op dees forum krijgen die kan van elk woord direct zeggen of 't ee of eê is, totaal verschillende klanken voor haar.
23 meêrt 2009, 17:39
Grytolle
gêre sta nog steeds in de foute lijst :@
6 april 2009, 14:16
Doederik
dweês

voor "smerig/smêrig" hoor ik ook wel is smerrig
7 april 2009, 13:33
Doederik
En we zijn uiteraard nog de Meêr vergete, van't oorspronkelijke woord "een meêr", een meer hoewel da ge tegewoordig waarschijnlijk wel zegt 'meer' me ee.
7 april 2009, 15:22
Krommenaas
Doederik (6 april 2009, 14:16)
dweês
voor "smerig/smêrig" hoor ik ook wel is smerrig

allebei nooit gehoord, zeker da' dad Aentwaerps is?
7 april 2009, 17:02
Doederik
dweês nog nooit gehoord maar wordt volgens mij zowel in Smout als in de Taal in stad en land reeks vermeld voor Antwerpen met de betekenis 'dwars' (van karaktereigenschap)
pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13