Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Weg met de ?
pag. 1 2
5 mert 2009, 20:08
Krommenaas
Hier graag reacties op het artikel Weg met de ? In dat artikel stel ik voor om de notaties /oe te vervangen door oe/o, met onderaan een reeks voorbeeldteksten.
5 mert 2009, 21:44
Grytolle
Ook al komt de korte oe meer voor dan de lange, ze heeft heel dikwijls niet de oe als tegenhanger in het AN, maar de korte u of de korte o (of de lange o, bij stamklankverkorting uit o, gelijk in ik lop, gij lpt).

Als /oe/ wordt gekozen voor de korte klank, zal de verdubbeling van medeklinkers idd heel verwarrend worden. Een woord als brreke zou in elk geval moeilijk zijn om correct op te lezen zonder verdubbeling (->boereke), want vr /r/ is de oe namelijk lang gebleven in alle Nederlandse/Vlaamse dialecten.

Trouwens, de oe wordt vaak lang uitgesproken door Antwerpenaren wanneer ze AN spreken (ik kan het onderzoek terug proberen op te zoeken als iemand me niet gelooft), wat misschien ook tot verwarring kan leiden.

Ik vind het nieuw voorstel dus geen verbetering, maar als het toch wordt ingevoerd, vind ik dat de medeklinkers altijd moeten worden verdubbeld, precies als bij alle andere korte klanken. Zijn ernstigste gebrek in mijn ogen, is dat twee letters worden gebruikt om n klank te representeren.
5 mert 2009, 21:57
Krommenaas
logische mening van ne rationele Zweed :) voor alle duidelijkheid, ik vind de /oe zelf nog altijd intrinsiek beter, maar het element gewenning verandert alles. ik krijg aan niet-taalkundigen niet uitgelegd waarom kjje beter is dan koeie, dus hen zover krijgen zo te gaan schrijven is heel moeilijk en ik vrees onoverkomelijk.

aan u zou ik een andere vraag moeten stellen: stel dat zowel de korte als de lange oe een voor Vlamingen intutieve maar van elkaar verschillende notatie moeten krijgen, is oe/e dan de beste oplossing of zijn er betere mogelijkheden?
5 mert 2009, 22:54
Krommenaas
Interessante reactie van Jos van Katastroof (heb hem en paar andere zangers gemaild): hij vindt het een heel goed idee, maar zou het accent juist gebruiken voor de korte oe: "Ik vind dat een accentje een klinker verscherpt en verkort".

Ik had ni gedacht da der nog mogelijkheden waren die ek zelf ni overwogen had :) Vind het zeker ook een mogelijkheid. Een accent kan echter ook de klank verlengen, bvb in "waar? dr!"
5 mert 2009, 23:03
Grytolle
Als dat het grootste probleem is, vind ik eigenlijk een uitzonderingsregel de beste oplossing /j/ => /oei/; er is bij mijn weten namelijk geen enkel geval van lange oe + j, en als dat tch het geval zou zijn, kan men /oej/ schrijven. Als we het woordbeeld van het AN bedenken, kunnen we echter vaststellen dat veel /j/ eigenlijk aan /ooi/ (/oj/) beantworden. Dat vind ik een vrij sterk argument voor het behoud van het huidige systeem.

Vraag twee:
Ik vind oe/oee een betere oplossing dan oe/e, zo wordt het lengteverschil duidelijk, maar dat is een veel lelijker notatie dan /oe. Het komt misschien doordat ik veel ouder teksten heb gelezen, maar e doet mij denken dat het om een lange o (o) + een doffe e gaat.

Samenvattend: Als de rest der Antwerpenaren dus vooral problemen heeft met /oei/ te zien veranderen in /j/, dan vind ik het beter om een uitzonderingsregel te formuleren.
5 mert 2009, 23:04
Grytolle
Krommenaas (5 mert 2009, 22:54)
Interessante reactie van Jos van Katastroof (heb hem en paar andere zangers gemaild): hij vindt het een heel goed idee, maar zou het accent juist gebruiken voor de korte oe: "Ik vind dat een accentje een klinker verscherpt en verkort".
 
Ik had ni gedacht da der nog mogelijkheden waren die ek zelf ni overwogen had :) Vind het zeker ook een mogelijkheid. Een accent kan echter ook de klank verlengen, bvb in "waar? dr!"
 
In dat geval liefst met het accent in de andere richting: /e/. Dees omdat soms gebruikt wordt in leenwoorden om aan te duiden dat het geen doffe e is die op het eind staat. Zo wijst het ook achteruit in de zin (verkorting), en niet voorwaarts (verlenging).
6 mert 2009, 02:41
haloewie
Dit is een valse probleemstelling. Er bestaat geen lange oe in het Antwerps.

De zogenaamde lange oe wordt in het Antwerps gerealiseerd met de naslag achter de korte oe. Woorden met lange oe in AN worden in het Antwerps uitgesproken met /oo/.

In het AN maakt men geen onderscheid tussen korte en lange oe. Beiden worden gespeld als "oe". Boeken en boeren. /boeke/ - /boore/

/poep/ en /poop/ zijn de twee mogelijkheden in het Antwerps. Poep met korte oe is in het AN pop. Poop is in het AN poep achterwerk(Vl). Nederland verstaat kaka.

"Boer" wordt uitgesproken als /boor/.
Omgekeerd wordt "boor" uitgesproken als /boe.r/, weergegeven door bor in de Camerman-spelling.

Waarom spelt men AN "pop" niet als poep en AN "poep" niet als poop? Dit is de fonetische transcriptie NL, waar Filip niet wil van horen. Dat is nochtans de spelling van filologie-profs o.a. in Taal in stad en land. Ik kom hierop terug als ik het heb over uitgangspunten. Schrijven zoals we Nederlands spreken.
6 mert 2009, 08:53
Willie
"Boor" schrijven voor boer maakt een Antwerpse tekst totaal onleesbaar voor leken (door Antwerpenaren ook wel brrekes genoemd ;-)), dus dat zeker niet, hoe juist het fonetisch of taalkundig dan ook eventueel mag zijn.

Pep en pep misschien ? Allebei met een accentje ? Zoals in :

ep ne schonen dag klappen alle bere en berinnekes ek schon Aentwaerps ?
6 mert 2009, 09:37
Doederik
Mm 'k zn in alle geval bla datter iet on die wrd gedoan, de perfecte oeplossing em ek zelf oek nog ni, mor da me' die accentjes vin ek wel schoen. e vin ek zoewizoe wel schungder as o. De Jos ee wel gelak dad oem in of aender reden e der schaerp/lak ne krte klinker otzie. 'k Mut er dus nog is over noadenke;) 'k Zn nae vral zelf bezig m 'n overkoepelende spelling vr alle Broabantse dialekte te moake en dan edde da probleem ni' zoe oemda de krte oe dan mistal ofwel een is ofwel een lak in't Ollans.
PS e vin ek der dan oek mir otzing as de lange oee. Messchings oemda de lange oe veule liger wrd otgesproke. Just gelak dad een oo agentlak een is, een ee een , een en dus oek een . Een ideeke, oe vs. ? Dan is't extra dodelak:) [ik zou ni oep alletwi die oe's een accentje zette, dan mut de lezer al m' z'n oege tege ze schaerm gon plakke vr te kunne zien ofdagget een e of een e is]
6 mert 2009, 09:59
Grytolle
As er gin lange oe bestng in het Aentwaerps was er qua lengte gin verschil in uitspraak tusse pp (pop) en poep (poep), haloewie. Trouwes, klinkt dees echt als goe Aentwaerps?
6 mert 2009, 10:05
Doederik
Grytolleke, den Aloewie beweert just da' da gin tegestelling is tusse oe en oee, mor tusse oe en oo... Dus g' ed alletwi gelak oep ollen age manier...
6 mert 2009, 10:23
Grytolle
Ij eed et dus wr over de grondprincipes (grnd-?) van de schrijfwijze. Kan em beter doen in den draad di daarover ga. 'k Snap echt ni wad da't probleem is: de krte e van het AN eed ok een g'il aender kwaliteit as de lange.

Doederik (amai wad is er wwe stamvokaal gebeurd?), wa was er mis med d'al bestaande Brabantse spelling?

..Oh en /o/ veronwettelikt (wrs ni et just woord :D) d'oorspronkeliker uitspraak [ɔi], en /a/ die van [ɑ(ˑ)i] :(

('k Em wwe post g'edit m te zing of ek zo w spelling wel goe' vond, en zo kwam z' idd veul dichter beh die van Filip)
6 mert 2009, 13:28
Krommenaas
Haloewie (6 maart 2009, 02:41)
Woorden met lange oe in AN worden in het Antwerps uitgesproken met /oo/.
"Boer" wordt uitgesproken als /boor/.

Dit is gewoon pertinent onwaar. Jij spreekt misschien zo Antwerps, maar bij de grote meerderheid van de Antwerpenaren houdt de lange oe het midden tussen de Nederlandse oo en oe. Ik nodig iedereen die twijfelt uit om eens naar liedjes van bvb. Wannes Van de Velde te luisteren en te horen hoe hij de lange oe uitspreekt. Als hij "boer" zegt klinkt dat in de verste verte niet als het Nederlandse "boor".

Doordat je veronderstelling compleet fout is is ook je redenering fout en houdt heel je spellingssysteem geen steek. Bovendien is ze onleesbaar; niemand die "boor" ziet gaat aan een boer denken. Hele teksten op jouw manier schrijven (ik denk dan ook aan al de andere klanken die je weergeeft als compleet verschillende Nederlandse klanken) geeft een woordenbrij die niemand kan lezen. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom je nooit volledige teksten schrijft maar altijd losse woordjes, hetgeen waardeloos is om een schrijfwijze te beoordelen.

6 mert 2009, 13:33
Krommenaas
Doederik (6 maart 2009, 09:37)
PS e vin ek der dan oek mir otzing as de lange oee. Messchings oemda de lange oe veule liger wrd otgesproke.

zal dad ok overwege.

Een ideeke, oe vs. ? Dan is't extra dodelak:)

duidelijk wel, mor 'k vin zo'n dubbel accent der slecht uitzing, da wrd in gin in taal gedaan denk ek.

ik zou ni oep alletwi die oe's een accentje zette, dan mut de lezer al m' z'n oege tege ze schaerm gon plakke vr te kunne zien ofdagget een e of een e is]

volledig meh ins, da' zou ni te doeng zen
7 mert 2009, 09:12
Doederik
Grytolske, d'al bestonde spelling is gewoen e systeem vr e broabants dialect fonetisch te schrave, swengst da 'kik 1 algemine toal dervan on 't moake zn. De referengsespelling Broabantse Dialecte is in alle geval ni echt brokboar. En die schrfd ni veur welke grammaotische vrme der et mist algein zn enzoe dus da zen ek nog ammol zelf on 't ongderzuke.
7 mert 2009, 10:20
Grytolle
Aha, moh de krt' oe komd toch veur?
8 mert 2009, 16:21
Krommenaas
oem zelf is wa feedback te geve: deur et uit te proberen oep dees forum en in tekste da 'k on 't ingeve zen em ek al vastgesteld da 'k dikkels vergeet et accent oep de lange e te zette. 'k vris dad as dees de standaard zou zen, da' da' dan dikkels vergete zou wrre. 't is oek wel mistal duidelijk t de context.
8 mert 2009, 17:08
Grytolle
't Is duidelijk omda' ge 't weet :P Dus vergelijkbaar met geen i of o schrijven
8 mert 2009, 17:50
Krommenaas
idd, mor 'k wil mor zegge: deurda 't vr de schrijver zonder accent al duidelijk is zal 'em et gemakkelijker vergete.
8 mert 2009, 18:15
Grytolle
ah, ja :)
pag. 1 2