Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Weg met de ù?
pag. 1 2
5 meêrt 2009, 20:08
Krommenaas
Hier graag reacties op het artikel Weg met de ù? In dat artikel stel ik voor om de notaties ù/oe te vervangen door oe/oé, met onderaan een reeks voorbeeldteksten.
5 meêrt 2009, 21:44
Grytolle
Ook al komt de korte oe meer voor dan de lange, ze heeft heel dikwijls niet de oe als tegenhanger in het AN, maar de korte u of de korte o (of de lange o, bij stamklankverkorting uit oê, gelijk in ik loêp, gij lùpt).

Als /oe/ wordt gekozen voor de korte klank, zal de verdubbeling van medeklinkers idd heel verwarrend worden. Een woord als bùrreke zou in elk geval moeilijk zijn om correct op te lezen zonder verdubbeling (->boereke), want vóór /r/ is de oe namelijk lang gebleven in alle Nederlandse/Vlaamse dialecten.

Trouwens, de oe wordt vaak lang uitgesproken door Antwerpenaren wanneer ze AN spreken (ik kan het onderzoek terug proberen op te zoeken als iemand me niet gelooft), wat misschien ook tot verwarring kan leiden.

Ik vind het nieuw voorstel dus geen verbetering, maar als het toch wordt ingevoerd, vind ik dat de medeklinkers altijd moeten worden verdubbeld, precies als bij alle andere korte klanken. Zijn ernstigste gebrek in mijn ogen, is dat twee letters worden gebruikt om één klank te representeren.
5 meêrt 2009, 21:57
Krommenaas
logische mening van ne rationele Zweed :) voor alle duidelijkheid, ik vind de ù/oe zelf nog altijd intrinsiek beter, maar het element gewenning verandert alles. ik krijg aan niet-taalkundigen niet uitgelegd waarom kùjje beter is dan koeie, dus hen zover krijgen zo te gaan schrijven is heel moeilijk en ik vrees onoverkomelijk.

aan u zou ik een andere vraag moeten stellen: stel dat zowel de korte als de lange oe een voor Vlamingen intuïtieve maar van elkaar verschillende notatie moeten krijgen, is oe/óe dan de beste oplossing of zijn er betere mogelijkheden?
5 meêrt 2009, 22:54
Krommenaas
Interessante reactie van Jos van Katastroof (heb hem en paar andere zangers gemaild): hij vindt het een heel goed idee, maar zou het accent juist gebruiken voor de korte oe: "Ik vind dat een accentje een klinker verscherpt en verkort".

Ik had ni gedacht da der nog mogelijkheden waren die ek zelf ni overwogen had :) Vind het zeker ook een mogelijkheid. Een accent kan echter ook de klank verlengen, bvb in "waar? dáár!"
5 meêrt 2009, 23:03
Grytolle
Als dat het grootste probleem is, vind ik eigenlijk een uitzonderingsregel de beste oplossing /ùj/ => /oei/; er is bij mijn weten namelijk geen enkel geval van lange oe + j, en als dat tóch het geval zou zijn, kan men /oej/ schrijven. Als we het woordbeeld van het AN bedenken, kunnen we echter vaststellen dat veel /ùj/ eigenlijk aan /ooi/ (/oêj/) beantworden. Dat vind ik een vrij sterk argument voor het behoud van het huidige systeem.

Vraag twee:
Ik vind oe/oee een betere oplossing dan oe/óe, zo wordt het lengteverschil duidelijk, maar dat is een veel lelijker notatie dan ù/oe. Het komt misschien doordat ik veel ouder teksten heb gelezen, maar óe doet mij denken dat het om een lange o (oê) + een doffe e gaat.

Samenvattend: Als de rest der Antwerpenaren dus vooral problemen heeft met /oei/ te zien veranderen in /ùj/, dan vind ik het beter om een uitzonderingsregel te formuleren.
5 meêrt 2009, 23:04
Grytolle
Krommenaas (5 meêrt 2009, 22:54)
Interessante reactie van Jos van Katastroof (heb hem en paar andere zangers gemaild): hij vindt het een heel goed idee, maar zou het accent juist gebruiken voor de korte oe: "Ik vind dat een accentje een klinker verscherpt en verkort".
 
Ik had ni gedacht da der nog mogelijkheden waren die ek zelf ni overwogen had :) Vind het zeker ook een mogelijkheid. Een accent kan echter ook de klank verlengen, bvb in "waar? dáár!"
 
In dat geval liefst met het accent in de andere richting: /òe/. Dees omdat é soms gebruikt wordt in leenwoorden om aan te duiden dat het geen doffe e is die op het eind staat. Zo wijst het ook achteruit in de zin (verkorting), en niet voorwaarts (verlenging).
6 meêrt 2009, 02:41
haloewie
Dit is een valse probleemstelling. Er bestaat geen lange oe in het Antwerps.

De zogenaamde lange oe wordt in het Antwerps gerealiseerd met de naslag ë achter de korte oe. Woorden met lange oe in AN worden in het Antwerps uitgesproken met /oo/.

In het AN maakt men geen onderscheid tussen korte en lange oe. Beiden worden gespeld als "oe". Boeken en boeren. /boeke/ - /boore/

/poep/ en /poop/ zijn de twee mogelijkheden in het Antwerps. Poep met korte oe is in het AN pop. Poop is in het AN poep achterwerk(Vl). Nederland verstaat kaka.

"Boer" wordt uitgesproken als /boor/.
Omgekeerd wordt "boor" uitgesproken als /boe.ër/, weergegeven door boêr in de Camerman-spelling.

Waarom spelt men AN "pop" niet als poep en AN "poep" niet als poop? Dit is de fonetische transcriptie NL, waar Filip niet wil van horen. Dat is nochtans de spelling van filologie-profs o.a. in Taal in stad en land. Ik kom hierop terug als ik het heb over uitgangspunten. Schrijven zoals we Nederlands spreken.
6 meêrt 2009, 08:53
Willie
"Boor" schrijven voor boer maakt een Antwerpse tekst totaal onleesbaar voor leken (door Antwerpenaren ook wel bùrrekes genoemd ;-)), dus dat zeker niet, hoe juist het fonetisch of taalkundig dan ook eventueel mag zijn.

Pòep en póep misschien ? Allebei met een accentje ? Zoals in :

Òep ne schoênen dag klappen alle bóere en bòerinnekes òek schoên Aentwaerps ?
6 meêrt 2009, 09:37
Doederik
Mm 'k zèn in alle geval blaë datter iet on die ù wörd gedoan, de perfecte oeplossing em ek zelf oek nog ni, mor da me' die accentjes vin ek wel schoeën. óe vin ek zoewizoeë wel schungder as oé. De Jos ee wel gelaëk dad oem iën of aender reden óe der schaerp/lak ne körte klinker oëtzie. 'k Mut er dus nog is over noadenke;) 'k Zèn nae vöral zelf bezig mè 'n overkoepelende spelling vör alle Broabantse dialekte te moake en dan edde da probleem ni' zoe oemda de körte oe dan miëstal ofwel een ó is ofwel een ò lak in't Ollans.
PS òe vin ek der dan oek miër oëtzing as de lange oee. Messchings oemda de lange oe veule liëger wörd oëtgesproke. Just gelak dad een oo aëgentlak een òò is, een ee een èè, een ìè en dus oek een òè. Een ideeke, oe vs. òè? Dan is't extra doëdelak:) [ik zou ni oep alletwië die oe's een accentje zette, dan mut de lezer al mè' z'n oeëge tege ze schaerm gon plakke vör te kunne zien ofdagget een óe of een òe is]
6 meêrt 2009, 09:59
Grytolle
As er giên lange oe bestùng in het Aentwaerps was er qua lengte giên verschil in uitspraak tusse pùp (pop) en poep (poep), haloewie. Trouwes, klinkt dees echt als goe Aentwaerps?
6 meêrt 2009, 10:05
Doederik
Grytolleke, den Aloewie beweert just da' da gin tegestelling is tusse oe en oee, mor tusse oe en oo... Dus g' ed alletwië gelaëk oep ollen aëge manier...
6 meêrt 2009, 10:23
Grytolle
Ij eed et dus wéér over de grondprincipes (grùnd-?) van de schrijfwijze. Kan em beter doen in den draad diê daarover ga. 'k Snap echt ni wad da't probleem is: de körte e van het AN eed oêk een g'iêl aender kwaliteit as de lange.

Doederik (amai wad is er ùwwe stamvokaal gebeurd?), wa was er mis med d'al bestaande Brabantse spelling?

..Oh en /oë/ veronwettelikt (wrs ni et just woord :D) d'oorspronkeliker uitspraak [ɔi], en /aë/ die van [ɑ(ˑ)i] :(

('k Em ùwwe post g'edit ùm te zing of ek zoê ùw spelling wel goe' vond, en zoê kwam z' idd veul dichter beh die van Filip)
6 meêrt 2009, 13:28
Krommenaas
Haloewie (6 maart 2009, 02:41)
Woorden met lange oe in AN worden in het Antwerps uitgesproken met /oo/.
"Boer" wordt uitgesproken als /boor/.

Dit is gewoon pertinent onwaar. Jij spreekt misschien zo Antwerps, maar bij de grote meerderheid van de Antwerpenaren houdt de lange oe het midden tussen de Nederlandse oo en oe. Ik nodig iedereen die twijfelt uit om eens naar liedjes van bvb. Wannes Van de Velde te luisteren en te horen hoe hij de lange oe uitspreekt. Als hij "boer" zegt klinkt dat in de verste verte niet als het Nederlandse "boor".

Doordat je veronderstelling compleet fout is is ook je redenering fout en houdt heel je spellingssysteem geen steek. Bovendien is ze onleesbaar; niemand die "boor" ziet gaat aan een boer denken. Hele teksten op jouw manier schrijven (ik denk dan ook aan al de andere klanken die je weergeeft als compleet verschillende Nederlandse klanken) geeft een woordenbrij die niemand kan lezen. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom je nooit volledige teksten schrijft maar altijd losse woordjes, hetgeen waardeloos is om een schrijfwijze te beoordelen.

6 meêrt 2009, 13:33
Krommenaas
Doederik (6 maart 2009, 09:37)
PS òe vin ek der dan oek miër oëtzing as de lange oee. Messchings oemda de lange oe veule liëger wörd oëtgesproke.

zal dad oêk overwege.

Een ideeke, oe vs. òè? Dan is't extra doëdelak:)

duidelijk wel, mor 'k vin zoê'n dubbel accent der slecht uitzing, da wörd in gin iên taal gedaan denk ek.

ik zou ni oep alletwië die oe's een accentje zette, dan mut de lezer al mè' z'n oeëge tege ze schaerm gon plakke vör te kunne zien ofdagget een óe of een òe is]

volledig meh iêns, da' zou ni te doeng zen
7 meêrt 2009, 09:12
Doederik
Grytolske, d'al bestonde spelling is gewoeën e systeem vör e broabants dialect fonetisch te schraëve, swengst da 'kik 1 algemiëne toal dervan on 't moake zèn. De referengsespelling Broabantse Dialecte is in alle geval ni echt broëkboar. En die schrèfd ni veur welke grammaotische vörme der et miëst algeiën zèn enzoeë dus da zen ek nog ammol zelf on 't ongderzuke.
7 meêrt 2009, 10:20
Grytolle
Aha, moh de kört' oe komd toch veur?
8 meêrt 2009, 16:21
Krommenaas
oem zelf is wa feedback te geve: deur et uit te proberen oep dees forum en in tekste da 'k on 't ingeve zen em ek al vastgesteld da 'k dikkels vergeet et accent oep de lange óe te zette. 'k vriês dad as dees de standaard zou zen, da' da' dan dikkels vergete zou wörre. 't is oek wel miêstal duidelijk öt de context.
8 meêrt 2009, 17:08
Grytolle
't Is duidelijk omda' ge 't weet :P Dus vergelijkbaar met geen iê of oê schrijven
8 meêrt 2009, 17:50
Krommenaas
idd, mor 'k wil mor zegge: deurda 't vör de schrijver zonder accent al duidelijk is zal 'em et gemakkelijker vergete.
8 meêrt 2009, 18:15
Grytolle
ah, ja :)
pag. 1 2