Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

'er' en 'erre(n)' of 'êr / èèr' en 'êre(n) / èère(n)" (nt)
4 december 2021, 18:55
Anoniem
ik zen on 't twijfelen as 't aentwaerpener is of aentwaerpenèèr / aentwaerpeneêr
of onnoêzeler of onnoêzel(èèr) / (eêr)
zen er regels eraan?
7 meêrt 2022, 19:15
Anoniem
Normaal gezing is 't meh een körte e, da schrijve w'ier as ê oem duidelak te make da 't gin doffe e is gelak as in "het" mor gelak as in "bed".

Nen Aentwaerpenêr, ne Kempenêr, ne sukkelêr, nen onnoêzelêr (de spelling 'onnoêzeler' zou namelak uitgesproke wörre gelak in de zin 'gij zed onnoêzeler as ekik', et bavuuglak naamwoord).