Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Gebruikers


haloewie

  • Geregistreerd oep: 1 februare 2009
  • Reakses: 3
  • Forum berichte: 52


Recentste reakses van haloewie


Antwerpse kalender
haloewie 15 juni 2009, 17:11
Voor het uur: OK.
vijf van den dreië

Waarom dan 'Na het uur: vijf na twelf, kwart na ting' Nederlands met Antwerpse klanken?
Logisch zou het authentiek gebruik van het lidwoord zijn bij "na" of "achter"

vijf na (achter) den twelve, kwart na den tiene. We zetten wel een lidwoord voor namen: de Jàànssens, den Giërt, de Pàtrik. Zonder lidwoord is -denk ik - opnieuw invloed van het AN te bespeuren. Ook de verkaveling rukt op en vervlakt. Wat 23 andere Vlamingen hierover denken. http://blog.zog.org/2006/01/tussentaal-top-vijftien.html Ik probeer mijn erfenis gaaf te houden.
Antwerpse kalender
haloewie 15 juni 2009, 17:09
Over de uren van de dag:
Waarom staat het woord uur onveranderlijk in het enkelvoud? Mij ligt in de mond: "Wa d eur is 't? 't Is vaif eure, àcht eure, ..". Ik docht dat wij altijd een MEERvoud gebruikten na getallen groter dan één. Lees meer over [l;http://tanderantwerps.blogspot.com/2009/06/getallen.html;Getallen].
Antwerpse kalender
haloewie 15 juni 2009, 13:23
fonetische transciptie

's zondogs [sondochs] ('s zondags d.i. op een zondag)

[smöngdochs], [swoengstochs], [tongdërdochs],
waarom dan [so[b;nd]ochs]?
Het zou toch [son[b;g]dochs] moeten zijn.

de of ë woênstag [de woênstach] (d.i. verleden of tenaaste woensdag)
vb. ë/de woeë[b;n]stag is/was 't fieëstmart.
De "n" zit er voor mij duidelijk in.


Recentste forumberichte van haloewie


in: wannes van de velde (Aentwaerps artiste, liekes en tekste)
30 november 2016, 06:58
haloewie
't was niet de bedoeling om anoniem te posten. Bovenstaande post is wel degelijk van mij

in: ing en oeng (Aentwaerpse spelling en grammatica)
20 oktober 2009, 23:37
haloewie
As ge ècht het plàtsten Aàntwààreps bekèkt, dàn hèmme voor "zien" in de infinitief en de eerste persoon enk, wat dezelfde vorm is, /zeeng/. De lange AN /ie/ wordt in het Antw. /ee/ zeg niet dat het niet waar is. bier = /beer/ als er een r volgt.

Bij "zingen" is de ik-vorm zing /zeeng/ iets minder lang gerekt, dus korter. Maar dat verschil is verwaarloosbaar. Bij wie snel spreekt, hoort ge echt geen verschil.

De j in dier en duur en de w in voet zijn eigenlijk verlengingen door middel van naslag (een niet-beklemtoonde doffe e - schwa).

Deze verlengingen worden bij snelspreken geabsorbeerd.

Ik hou vol dat oe als /oo/ wordt uitgesproken in het plàtsten Aàntwààreps, maar in minder geprononceerd (plat) Aàntwààreps eerder een tweeklank /doffe e + oe/.

"Moeder" kunt ge dus op 2 manieren horen uitspreken:
/mooder/ en /më oe der/

Het "gehoor" van Diederik verwijdert zich van Krommenaas en komt dichter bij Haloewie.

Voet, long en ik doe kunnen dus alledrie in de platste variant uitgesproken worden als /oo/
voot, loong en doong. In een minder geprononceerde vorm vë oet, lë oeng en dë oeng.

in: lijst van woorden met een ander geslacht (Aentwaerpse woordeschat)
5 juli 2009, 23:35
haloewie
tsingt- sjààns- plaain (zoals het in mijn oren klinkt)
- dus geen tsj of tsh bij de aanhef en ook geen yang in het midden -
verraadt zijn onzijdig geslacht wel degelijk in de eerste t (afkorting van het).
Maar de plein is ook vrouwelijk als niet-samengesteld naamwoord.
Met "de plaain" wordt in de eerste plaats het grote Stuyvenbergplein bedoeld.
Kleinere pleintjes (plèntsjes) zijn d'office omwille van hun verkleinvorm onzijdig.
Nog een groot plein (vr.) was de vlakte tussen Stenebrug, Collegelaan en
Turnhoutse poort, voor de ring in de vesten aangelegd werd, waar nu het
gebouw van de belasting staat.
De Greungplëts is ook een groot plein, maar daar is het Franse 'Place verte'
overeind gebleven.

nen atëljee is (m).

Krommenaas (8 juni 2009, 14:43)
nog iêne vör de 't reeks: 't frituur
 
Is dat ook geen verstemloosde d' voor f deze keer?
zoals " 't stroat " voor s.

in: dobbel ontkenning (Aentwaerpse spelling en grammatica)
15 juni 2009, 18:54
haloewie
Het tweede deel van de ontkenning is wat in het Frans het eerste deel is, namelijk "ne". In het Frans is het tweede deel betekenisdragend. Bij ons in het dialect draagt het eerste deel de betekenis (nooit ni gin niks neemand) en is het tweede deel "en" dat de eerste ontkennende betekenis versterkt, uitbreidt, veralgemeent.

in: dobbel ontkenning (Aentwaerpse spelling en grammatica)
15 juni 2009, 17:49
haloewie
Dàd hoeër ëk oe nà geëre zegge, sè.

De dobbel ontkenning is helemaal niet dood. Het is idd in bijzinnen dat ze meestal voorkomt, maar niet alleen met a(l)s, met alle voegwoorden en die worden in het Antwerps bijna overal gevolgd door dat/da.

Waarom dat da ni en past? (helemaal niet) Ik zou het ni en wete.
(Ik zou het echt niet weten) <vs> (ik zou het ni weten).

Dus de regel van niet in hoofdzinnen is ook met een korrel zout te nemen.
Ik zou denken dat het eerder iets met de betekenis van absoluut, uitsluitend, imperialistisch, dwingend, helemaal, compleet, incontournable te maken heeft.