Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Gebruikers


Ronald

  • Geregistreerd oep: 18 ogustus 2009
  • Reakses: 3
  • Forum berichte: 4


Recentste reakses van Ronald


Antwerpse Uitdrukkingen
Ronald 8 juli 2015, 17:51
Nu ik er aan denk, nog een uitdrukking : ( misschien staat ze al in het woordenboek, ik heb ze alleszins niet teruggevonden ; mogelijk heb ik ze er zelf nog ingezet => Alzheimer ? ):

Z'hee 'eur schèlle nog ni verdind.

Betekenis :
mijn moeder gebruikte die uitdrukking om een sopraanstem aan te duiden. Zij vond zo'n stem niet mooi, en de betekenis is : ze moet nog veel moeite doen om haar geld te verdienen ( schèlle = schellingen - cfr. Oostenrijkse schilling ). De uitdrukking stamt waarschijnlijk van de tijd der Oostenrijkse bezetting van onze gewesten ( 18de eeuw )
Antwerpse Uitdrukkingen
Ronald 8 juli 2015, 17:45
@ Hugo Lambrechts :
trainot komt hoogstwaarschijnlijk van het frase "train" ( cfr. train de vie ), en de uitgang -ot wijst op een verkleinwoord. Dus : gewoene trainot = ons gewoon maniertje om iets te doen.
Te bevestigen of te completeren woorden
Ronald 30 meêrt 2012, 19:13
1) ik kan bevestigen dat ook wij vroeger spraken over de "sosse" of de "sorre". Wat de etymologie betreft : er bestaat een woord "sossem", wat bargoens is voor paard. Het woord "sosse" zou dus kunnen afkomstig zijn van "bereden politie", en sorre/sörre zijn dan weer verdere verbasteringen.
2) kent iemand de uitdrukking "fac" nog ? Eind vijftiger jaren werd dat door ons, schoolkinderen in de lagere school, gebruikt om aan te Mir... duiden dat iets tof of fijn was. Toen was iets "fac", nu zegt de jeugd dat het "vet", "cool",neig", "keineig" etc. is. Waarschijnlijk komt de uitdrukking - zoals zoveel Antwerps dialect, denk maar aan bitskoemer en aan al de Antwerpse Jannen die John genoemd worden - van het Engels, en met name "it's factual", of iets minder deftig, "it's f*cking actual"


Recentste forumberichte van Ronald


in: vetmouche (Aentwaerpse woordeschat)
9 april 2016, 18:56
Ronald
een vetmouche ( vetmoesj ? ) is een viezerd, een smeerpoets.
Een etymlogie is niet zo dadelijk te vinden. Mogelijke verklaring is de volgende : eeuwen geleden bestonden er vetkaarsen ( "chandelle" ) en waskaarsen ( "bougie" ). De wiek van de chandelle was gewikkeld in talg ( = vet )en meel. Dit organisch materiaal diende regelmatig ingekort te worden ( snuiten ), want anders begon de verbrande wiek te roken en te stinken. In het Frans bestond de uitdrukking " moucher la chandelle ". Een vetmouche is dus mogelijk gewoon een vuile kaarsensnuiter.
Ter info : de "bougie" ofte waskaars was véél duurder, want gemaakt van bijenwas, en rookte dus ook niet. Ze diende alleen gesnoten ( vlam afgedekt ) te worden als men ze wilde uitdoven. Het hoeft geen betoog dat de waskaars alleen voor de rijken te betalen was. En voor de kerk, natuurlijk...

in: Krawaat (Aentwaerpse woordeschat)
9 april 2016, 18:47
Ronald
Krawaat komt van Croaat. Mensen uit de Balkan hadden ( hebben ? :D ) niet zo'n beste faam...

in: nief woord (Aentwaerpse woordeschat)
4 september 2013, 14:55
Ronald
is het woord "pochèngse" al opgenomen in het woordenboek ?
Waarschijnlijk afgeleid van "patience", maar werd vroeger ook gebruikt als algemeen stopwoord, en kon dus evengoed betekenen : 'n momentje, wacht even, sorry, etc;

in: suggestie (Aentwaerpse woordeschat)
9 februare 2011, 20:13
Ronald
in de wetenschap dat een goede suggestie van VIJF JANUARI nog steeds niet in het woordenboek is opgenomen doe ik zelf toch maar een poging :
mijn moeder, als ze het had over een oude vervelende dame, noemde die "een ouw' kween". Die uitdrukking dateert vermoedelijk van het begin 20ste eeuw, en heeft mogelijk met Queen Victoria te maken. In de jaren '20, toen mijn moeder kind was, werd die uitdrukking in het Hobokense courant gebruikt.