Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Reakses

13/06 rogiers emilius
26/04 Rob
Miêr...

Forums

Miêr...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox
Site nifs

Aentwaerpstalige literatuur

Destag 9 juni 2009
Oem is wad aender Aentwaerpse tekste dan liekestekste te kunne presenteren em ek e paar favoriete literaire passages nor et Aentwaerps vertold. Aanrajers zen et slot van "Misdaad en Straf" van Dostojevski en "Zijn of ni' zijn" van Shakespeare (To be or not to be):

Zijn of ni' zijn, dad is de vraag:
is et nobeler van de giêst
oem de slingers en pijle van 't buitesporig lot t'ondergaan
of oem de wapes oep te neme tegen een ziê van moeilijkede
en deur te weerstaan ze te b'eindige?


Voêrts zen er twiê van de belangrekste passages uit et waerk van Nietzsche: die meh d'aankondiging van de God is doêd gedachte en die meh d'introducse van den Übermensch (zware kost).
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!