Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Reakses

08/07 Michel vercammen
13/06 rogiers emilius
Mir...

Forums

Mir...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox
Site nifs

Aentwaerpse Spelling

Donderdag 30 september 1999
[common]
35 reakses (recentste ist)
Pagina's: 1 2
a moeder 16 november 2018, 08:35
geft da kaske na is ier
Kim 16 juni 2016, 18:08
hoe schrijf ik middenberm in het Antwerps?
Krommenaas 14 juni 2013, 15:46
joeri: da lieke stod oep de site meh een complete vertaling

http://www.aentwaerps.be/tekst/590/wannes-van-de-velde-tusse-de-duive-van-t-grung-kaerkof
joeri van den branden 14 juni 2013, 15:34
wannes van de velde zingt in de tekst tussen de duiven van 't gruunkeirkhof wordt ik een bietje schouvinist wat wil dat zeggen en in welk woordenboek staat dat antwaarps woord?
Rotthier Quinten = Kawauw \'97 6 mert 2013, 20:07
ja maar ik zit op een rare school ;)

PS: mercikes eh
Doederik 6 mert 2013, 12:55
Ik zou et zegge/schrijven as *b'aentwoorde*, mor aangezing da "aentwore" ier in de woordenboek staad as NL Antwoorden neem ek aan da 't zonder d nog beter is, *b'aentwore* dan.


PS een school is meh een normaal "oo" (klinkt soems een bitje as au of ou), ni me' de o van brod ;)
Rotthier Quinten = Kawauw \\\'97 5 mert 2013, 21:23
oe schreft ge 'beantwoorden' in't Antwaerps?

t'is vr 'n scholwaerkske
LeGrognard 25 februare 2013, 10:27
Genteresseerden in het Antwerps komen toch meestal uit het Nederlandstalige gebied.
Wat is er dan mis met een uit het Nederlands gevormde spelling?
rotthier quinten 20 februare 2013, 20:10
moete der egt allemel oep lette?
Herman 2 oktober 2012, 14:02
Deunine schraiftet zo,dennndereu oep zaain maneer,mor achet kunt leeze en agget verstoa ,wat mutte dan noch mir mme ?tergsteunis datter Marrokkoane zn diejas tsogo spreeke nas wai ,mor das teege datter neu marrokoanse burgemister oeppongs stadhois zit...Gedoan m pengse en appelspais m Aentwaerpse kerremis...tsal wel m koeskoes,mesjwie en sischkebap zn binnekert.Aige schuld,dikkenbult !Awweuzeu zlf ni kunne boitegoeie,stemt dan oep eemand dienasda wl kan !
Krommenaas 13 september 2012, 20:28
is de Dtse spelling dan oek ni bruikbor oemdad iemand da ni' van Dtsland is gi gedacht ee e da' ge baveurbeld "klein" uitsprekt?
Antoin Perneir 13 september 2012, 14:56
E goej innesjetief, mor ksnder tochni iejlgaans m takkord zenne. Aschena ajoojn als 'ajuin' go schraajve dan eediemaand danni vantstad is iejlemol gin gedacht van de oojtsproak. Ni unneverseel, dus oekni broojkbor.
Schraajve int aantwaareps ? Doenkik al miejr as daarteg joar, snikson ;-)
Jneinalsi 9 ogustus 2011, 17:45
Hi!
Is there something interesting?
Krommenaas 25 december 2009, 00:13
da's allin in linwoorden eh
Grytolle 24 december 2009, 20:36
oem irlijk te zen emme w'oek wel en overgenomen t 't AN
Krommenaas 24 december 2009, 15:46
we gebruike doroem zoe weinig meugelijk accente: drij oem zjust te zen (, en ).

gij schrefd drij compleet verschillende klaenken oep zjust dezelfste manier (boat, noam, poap). da kan dus *niemand* lezen eh, zelfs ni a' g'er les in kregd.
Karina 24 december 2009, 15:43
Blijkbor e te compjoeter mijn e aksent en o aksent omgezet in een A aksent me nog een klein letterke achter. Die aksent da's dus gin goe idee.
Karina 24 december 2009, 15:38
k'zen in 't Aentwaerps groatgebrocht en 'k spreek da vlot, mor om da te schrijve da vinde'k toch moilijk. Vooral vanwege die speciaole klinkers, woar gin letter voor bestoa.

In 't Aentwaerps kennen we "kere" (koorden, touwen) en "koure" (koren, graan) en poep (pop) en pep (kont) en da mok et moilijk.

Vooral die aksenten vin kik er te veul oan.

Ne mens moet bekan les krijge om et te snappe.

'k zen doaroem toch mir Mir... veurstander van fnetisch schrift. Da leest vlotter.

Ik zou de volgende woorden zo schrijven:

NL met aksent fonetisch

meer mir mear
boot bet boat
storm strm steurm
wij wij wae
naam naam noam
vuil vuil voal
pop poep poap
kont pep poep

deur achter den ieste klinker nen andere klinker achter te pleutse, gefd aan datte klaenk laenk is en anders (voal) weurd uitgesproake. G'et oep die manier gin aksenten nodig. k'em al genoeg gevloekt op d'aksenten in de Fraense tael. Die Franse emme da na eindelijk afgeschaft en na godde golle da wer invoeren. Ni swanzen he.
Krommenaas 7 november 2009, 08:15
Derek: 'k em oe ier oep 't forum g'aentwoord!
Grytolle 6 november 2009, 21:20
"waerkte gah" stoh' vermeld in Antwerps schrijven :)
derek 6 november 2009, 15:05
@ Filip Cammerman
Ik zou 2 dinges wille veurstelle :
1) het geval van de notaase van de verstemlosde medeklinker (vb da' zal wel;wa' denkte?) en de speciale uitgang -d (vb wad is da?) spreken we de woorden aanien uit ; ik zou willen veurstelle dat we dadan ook zo schrijve vb da'zal wel zijn da of wa'denkte?; wadis da?
2) bij inverse vb gij waerkt - waerkte gij is er een verschil tussen de 1e gij (uitspraak ij) en de 2e gij (uitspraak gah zoals in dah) hoe kunnen we da verschil late zien, want ik vind daweda wel moete voorstelle ? en in de inverse vrm sprekewe die woorde ook aanien uit dus mijn veurstel is da as "waerktegah morgen?" te schrijve
d'hooghe marc 31 oktober 2009, 21:05
gonnaverdoemmenisoepdenlantoeirsnotter -wilt zeggen ga eens op het voetpad kleine
Johan Goris 26 oktober 2009, 12:15
Ja sorry, ek ben nn Aentwaerpenr van kust mn klote.
Doederik 26 oktober 2009, 11:42
en een kast it in 't aentwaerps toch nog alted een kas;)
Krommenaas 24 oktober 2009, 22:23
't is wel "din boek" in 't Aentwaerps eh, mor mistal kunde dad idd gebruike.
Pagina's: 1 2
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!