Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Reakses

08/07 GARVAN MAIREAD
20/06 Doederik
Miêr...

Forums

23/05 Anoniem
22/05 derek
22/05 derek
08/04 Anoniem
07/03 Anoniem
29/08 Anoniem
Miêr...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox
Pers

Nero in 't Aentwaerps

Donderdag 3 meêrt 2022

Dees jaar wörd de stripfiguur Nero 75 jaar, terwijl da' z'ne giêstelijke vader Marc Sleen 100 jaar zou zen gewörre. 2022 wörd daaroem e Nerojaar meh' veul speciaal gebeurtenisse. Iên dorvan is da' de stedetrilogie - drei opiênvolgende Neroverale die uneigen afspelen in Brussel, Aentwaerpen en Gent - wörre vertaald nor resp. et Brussels, Aentwaerps en Gents. Ik zen gevraagd oem d'Aentwaerpse vertaling te verzörge, een groête iêr! Et project wier vandaag afgetrapt meh een vergadering in Gent. De vertaalde strips verschijnen in 't najaar ba uitgeverij Snoeck.

 

 

Ik gon vör dees vertaling een aender, fonetische klaenknotase gebruike, zoeda 't onderscheid meh 't Brussels en 't Gents direct duidelijk is. 'k Em al veul nagedocht over zoê'n "plezaente spelling", en dees wörd den iêste kiêr da 'k ze gebruik.

Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!