Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Belsterd al de veurbelden uit
"Aentwaerps schrijve"

Al de veurbeldwoorden en -zinnen uit den boek Aentwaerps schrijve kunnen ier belsterd wrre. A' ge den boek ed mor ni' zeker zed over d'uitspraak van soemmige veurbelde, dan kunde z'ier dus belstere terwijl da' ge meevolgd in den boek. Vr ieder ofdstuk is er nen mp3 wor a' de veurbelden in wrre veurgeleze, en die mp3's zen ieronder gerangschikt en gegroepeerd volges d'ofdstukke van den boek (ier gepresenteerd meh un orsproenkelijke benamingen in 't Ollands).

Klikt gewon p de link van et goei ofdstuk ieronder en vraagd dan oem et bestaend inis af te spele. De mp3's variren in lengte van 5 seconde tot 2 minuten. A' ge veul veurbelden wild gon belstere dan kunde beter dees zip-bestaend (15 Mb) meh al de mp3's in downloade.

A' ge den boek ni ed dan ord' in de mist' mp3's allin mor een nikszeggende reeks woorde, wa wrschijnlijk nogal komisch klinkt. Allin de veurgeleze tekste van ofdstuk IV.4 en van den epiloog zen samenangend, dus die raaj ek aan a' ge gewon is Aentwaerps wild ore.


I. Antwerpse KlankenII. Antwerpse SpellingIII. Antwerpse GrammaticaIV. Antwerpse TekstenAppendicesDownload al de veurbelden
in een zip-bestaend
(15 Mb)


Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!