Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Reakses

10/02 Hermans Ludo
10/02 Hermans Ludo
20/01 Bon
11/01 Wil Den Awe
11/01 Wil Den Awe
Mir...

Forums

Mir...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox
Deze site promoot een volwaardige, niet-fonetische Antwerpse schrijfwijze, omdat alleen geschreven talen overleven. Lees meer over dit project en over wat u kan doen om de Antwerpse taal te helpen bewaren!
Aentwaerpse Woordenboek

Aentwaerpsen taaltest oep Facebook

Woenstag 22 april 2009
Ik em oep Facebook nen Aentwaerpsen taaltest gemokt in de vrm van ne kwis, te vinnen in de Flixster applikase (veul gebrkt vr kwisse) a' ge zukt oep "Aentwaerpsen taaltest". Den test was blijkbor een bitshe te gemakkelijk want de misten olde vlotshes +90%. De volgenden test zal dus e stukske moelijker gemokt wrre.
 
21/04 Nief woorde — sleffe ww.sleffer zn. (m)
20/04 Nief tekste — Zegd da 't ni waar is (de wreld is toch klein) (Clement Peerens eXplosition)
16/04 Nief woorde — trtere ww.
16/04 Nief lede — De GieDiane GoossensrelaxitsmeEGLI VAN DE VELDEfrizzbee
12/04 Nief woorde — avaens, 't is gin ~ uitdr.gekrt, 't is niks ~ uitdr.
12/04 Nief tekste — Gisterenavend (Aentwaerpse volksliekes)On den ever (Aentwaerpse volksliekes)
11/04 Nief woorde — bees zn. (v)stekebees zn. (v)
09/04 Nief lede — shad.shaddygerdaeleGregory JohnsonchristianeGELENS ALBERTMarc Eelen
06/04 Nief woorde — sparrendrap zn. (m)
06/04 Nief tekste — 'k Wil er ni mir over klappe (Mitta Van der Maat)Gij zit in mij vel (Mitta Van der Maat)Den otto (Mitta Van der Maat)
 
Liekestekste

Nief nummer CPeX

Mndag 6 april 2009
De Clement Peerens eXplosition ee' vandaag e nief nummer gelanceerd da' gratis te downloaden is ba den Umo. Ge kun et oek belstere via den Aentwaerpsen Jukebox (zie rechs).

Update: den tekst is oek tegevegd.
 
 
Liekestekste

Mir Mitta Van der Maat

Mndag 6 april 2009
Van Mitta Van der Maat odde we nog mor ine liekestekst mor der zen er nau drie nief bijgekome, allemol van eur veurstelling Stadsmus worin da' z'Aentwaerpse varses van liekes van Edith Piaff zoeng. Ze zen alledrei te belsteren oep Mitta's MySpace.

Ons tekstedatabase ee nau mir as 700 Aentwaerpse tekste.
 
05/04 Nief woorde — travakke ww.
02/04 Nief lede — ValmistusIngrid KempinaireGerdaJenny van den Eeden
01/04 Nief woorde — gedilte zn. (o)gediltelijk bijw.waerklos bn.
 
Site nifs

Aentwaerpsen Jukebox

Woenstag 1 april 2009
Nief oep de site: in de rechterkolom sto' der vanaf nae nen jukebox oem schon liekes van Aentwaerpstalig' artiste (die daar un vrindelijke toestemming vr gave) te belstere. Uiteraard ston de tekste van dees liekes ok oep deze site:
Der zulle regelmatig nief liekes in de jukebox kome; bedoeling is oem de bezukers van aentwaerps.be schon liekes te laten ore die ze misschin nog ni kenne. Vr ni-Aentwaerpstalige bezukers is et boveding een gemakkelijke manier oem ons taal t'ore.
 
30/03 Nief woorde — spuit zn. (v)
28/03 Nief woorde — daerm zn. (m)nifs zn. (o)
28/03 Nief lede — Nevejanssveninge de BisschopLaineJos
26/03 Nief woorde — magneet zn. (v)
25/03 Nief woorde — impassaent bijw.alfzegat bijw.bekaenst bijw.flietere ww.tiret zn. (v)flere bn.eigendoem zn. (m)fourche zn. (v)grummeling zn. (v)krummel zn. (v)knut zn. (v)grungsel zn. (o)desseer zn. (m)joenkad zn. (v)astraent bn.vetting zn. (v)poeier zn. (m)poier zn. (m)pikkendoenkere zn. (m)mannekesblad zn. (o)
24/03 Nief woorde — vermose ww.fontein zn. (v)verkir zn. (o)spuling zn. (v)spule ww.voyagere ww.dope ww.lanterel zn. (m)vleke ww.matros zn. (m)dokwaerker zn. (m)giwe ww.zjenereus bn.glaens zn. (m)glaenze ww.salaat zn. (m)beton zn. (m)kore zn. (o)miste telw.proenke ww.roenke ww.ut zn. (v)fluwil zn. (o)algemin uitdr.oeveul telw.vergrote ww.betog zn. (o)steke ww.dod zn. (v)
23/03 Nief woorde — verdiene ww.toei zn. (m)voltoeiing zn. (v)getoeid ww.legge ww.interpretase zn. (v)neme ww.blter zn. (m)traend zn. (m)ton zn. (m)tone ww.zeenewe zn. (mv)ploei zn. (v)boembardon zn. (m)bicht zn. (v)wreld zn. (m)mansarde zn. (v)informase zn. (v)vliegmashing zn. (o)bon zn. (v)bijgelof zn. (o)ilder bn.deur zn. (v)bekore ww.langst vz.verzrge ww.soignere ww.
22/03 Nief woorde — mirder bn.mirdere zn. (m)mirderad zn. (v)
21/03 Nief lede — valyEetSmakelijkslegers george
20/03 Nief woorde — gaernot zn. (m)binnedoeng ww.binnedraaie ww.knoddig bn.knoddigord zn. (m)groes zn. (m)
19/03 Nief woorde — engd zn. (v)ure zn.
17/03 Nief woorde — person zn. (m)onirlijk bn.onderdduzend telw.muzikaent zn. (m)kraens zn. (m)blaenk bn.bouwe ww.allinig bijw.reklaam zn. (o)uisouwe zn. (o)uisouwe ww.in zn. (v)koei zn. (v)nod zn. (m)zoeal bijw.stroeie ww.
 
Liekestekste

't Sint-Andrieskwartier zien en dan staerve

Mndag 16 mert 2009
Aloewel da' der tot iertoe mor vier tekste van un in ons database staken emme de Sint Andries MC's al ieder mnd in onzen top 10 gestaan.

Da' zal nae zeker ni' veraendere want w'emmen eindelijk mir tekste toegevoegd; alle tekste van unnen iste CD Operasen Afzuip uit 2004 mir bepaald. Deze CD bevat alle nummers wormeh da' de Sint Andries MC's bekend zen gewrren (o.a. Represent 2000 Aentwaerpe en Wrelduniek) en is zonder twijfel in van de grote klassiekers van d'Aentwaerpstalige muziek.

Dees tekste zitte ni ba de CD en waren oek nieverans online te vinne, dus ba m'n weten is et den iste kir da' z'uitgeschreve wrre. Da was il veul waerk want die gaste rappe tegen onderd per uur van den iste tot de leste second, mor deur un rijms zoe goe meugelijk uit te pluizen is m'n respect vr wa' ze doeng allin mor gestege. Un Aentwaerps is ni alted eve zuiver mor wa' ze meh ons toltshe doeng is wel il straf.

Mijne favoriet is et psychedelisch slotnummer Wij kome ni sebiet worin da' de woorde mir gebrkt wrren oem unne klaenk dan oem un betikenis. Tegen et einde lek et mir oep Paul Van Ostaijen dan oep rap. Mor et obligate fragment em ek toch mor uit Wrelduniek g'old:

gij wild gin incidente
meh' de Sint-Andries MC's
wij komen aan gelak een kruisraket
accuraat en precies
wij reduceren ae reputase
tot een rokende rune
zetten ae in ae blote kont
gelak een bitch in de vitrine


Oemda' de raps dikkels moelijk te verstaan zen ston der nog il veul vraagtikes in de tekste, a' ge kund elpen oem z'aan te vullen of te verbetere, zeker doeng! De tekste van de recente CD Modderstrom volge later.
 
 
Spelling

De is weg

Zondag 15 mert 2009
Gelak as verwacht was de respons oep et veurstel oem de notases /oe vr de krte/lange oe te vervange deur oe/e was bekan unaniem positief, vral ba d'Aentwaerpstalig' artiste. Der was nog de suggesten oem et accent oep de krte oe te zette, mor oemda minstes eveveul mense vinne da 't accent een verlengend effect ee, en oemda' de lange oe 3x minder veurkomd dan de krte, is et toch oe/e gewrre.

Vandaag is il de site oemgezet. Allin ou nifsberichte zen ni aangepast, kweste van nog veurbelde t'emme van e da 't was. A' g'ieverans aens nog een vind, of een lange e zonder accentshe, lot et dan wete!

Meh dees nief notasen is ons Aentwaerpse spelling wa minder rationeel, mor d'inigste melijkad oem eur te lezen is nau weggenome.
 
14/03 Nief lede — sehzadessabrinaJimmyKathleen Beyers
07/03 Nief lede — FCOrdPaul D\'HollanderDoederik
 
Site nifs

Aentwaerps.be groeid!

Zaterdag 7 mert 2009
In de bridte mir bepaald, der zen 120 pixels bijgekome. As alles der wa schots en schif uitzie, klikt dan oep de refreshknop van oewen browser meh' de shifttoets ingedrukt.

Vr de rest is et login-gedilte nor bove verpltst, zoeda 't oep il de site zichtbaar is. Oe registreren en inlogge mok et gemakkelijker oem oep de forums te posten en oem reakses te pltse ba nifsberichte, liekestekste, artikels en de gastenboek. In den tekomst volge der nog aender tepassinge.

Ten slotten is et nau opelijk duidelijker dad il de site twitalig is en da' g'inder waar kund switche tussen Aentwaerps en Ollands.
 
 
Spelling

Weg meh' de ?

Donderdag 5 mert 2009
D'Aentwaerpse schrijfwijze die we meh' deze site promoten eed altijd i grot struikelblok g'ad: de notase vr de krte oe. Vral in woorde die k in et Nederlands een oe ebbe, gelak bk (boek) en grp (groep), is die notasen een kwelling, mda' ze daar lijnrecht inga tege de doelstelling van ons schrijfwijzen m et vertroude Nederlandse woordbeld allin te veraendere waar da nodig is (dus waar a 't Aentwaerps k echt aenders klinkt).

Ik em die altijd gezing as e nodzakelijk kwaad, nodig m de krte oe te kunnen onderscheide van de lange. Et Nederlands ee nah inmaal mor in oe-notase, dus mtte w'in 't Aentwaerps een aender notase gebruike vr ofwel de krten ofwel de lange oe. Ik min nau echter een veul leesbaarder manier gevonne t'emmen m dees klaenke t'onderscheide. In dees artikel (allin in 't Nederlands sorry) wrd dees notase veurgesteld en wrren uitvoerig de pro's en cons afgewoge, meh een reeks tekstfragmenten as veurbeld.

Iederin is welkom m z'n mining te geven p et forum. As, gelak a 'k verwacht, de miste mense dees veraendering as een verbetering beschouwe, dan wrd dees d'iste spellingswijziging p deze site en em ek nen baerg waerk veur den boeg m il deze site aan te passe :)
 
 
Site nifs

Forums @ aentwaerps.be

Woenstag 4 mert 2009
Vanaf nau ee' deze site eige diskuseforums. Der zen der vr de moment vier, vr de volgend' onderwaerpe:
De forums zen geminschappelijk vr Aentwaerps.be en Antwerps.be en ge zuld der dus Ollands, Vloms en Aentwaerps deur elkaar zing. Iederin kan er poste zonder te registrere maar it dan wel "Anoniem". Registreren is aanbevolen en il simpel, ge kun et dng terwijl da' g'een bericht post!
 
 
Liekestekste

Mir Filet d'Anvers

Mndag 2 mert 2009
Der zen wer 5 nief liekestekste van Filet d'Anvers toegevoegd. W'emme nau de tekste van alle liekes die ge kund belsteren p filetdanvers.net.

E fragment uit Me vader zee, over schon toekomstplanne vr 't stad:

Dan kop ekik miljoene tonne zaend pae
en die kap ekik uit veur et staduis
en ik laat Brabo bier en cola spuite
en niemand is ier nog een aerm luis
en wij Sinjore zulle salsa daense
lambadalesse van in de kleuterschool
den beiord di zal reggae music spele
de sinjorestad da wrd dan e symbool
 
 
Liekestekste

Top 10 februare 2009

Zaterdag 28 februare 2009
Tijd vr de maandelijkse "hitlijste". De populairst' artisten p deze site in februare ware:

 1. (1) Wannes Van de Velde
 2. (2) Clement Peerens eXplosition
 3. (3) Katastroof
 4. (5) De Strangers
 5. (7) Filet d'Anvers
 6. (4) Stafke Fabri
 7. (6) Sint-Andries MC's
 8. (8) John Lundstrm
 9. (10) Axl Peleman
 10. (-) Fixkes


 1. (5) Ba de rijkswacht - De Strangers
 2. (-) Pieter Breughel In Brussel - Wannes Van de Velde
 3. (1) Zuipe ! - Katastroof
 4. (3) Ik wil deze nacht in de strate verdwale - Wannes Van de Velde
 5. (6) Aentwaerpe - De Strangers
 6. (4) Bcht van den Aldi - Clement Peerens eXplosition
 7. (-) Schle Vanderlinde - De Strangers
 8. (9) 't Dialect - Sint-Andries MC's
 9. (2) De ziekekas - De Strangers
 10. (-) Gefd da kaske nah is ier - Clement Peerens eXplosition
 11. (8) Vinde gah m'n gat (ni te dik in deze rok?) - Clement Peerens eXplosition
 12. (12) Da ge 't wet - Axl Peleman
 13. (16) Pae - Axl Peleman
 14. (7) Dikke Lu - Clement Peerens eXplosition
 15. (-) Caf zonder naam - Wannes Van de Velde
 16. (-) 'k Vraag et aan - Fixkes
 17. (17) De brk van grotmmoe - De Strangers
 18. (10) Forwijf - Clement Peerens eXplosition
 19. (-) Oh m'nen blauwe geschelpte - De Strangers
 20. (-) 'k Zen van ae - Axl Peleman

De grutste veraendering is dus de plotse populariteit van Pieter Breughel In Brussel, die m'il aerd vereugd aangezing da 't in van m'n favoriete liekes van de Wannes is.
 
 
Liekestekste

Filet d'Anvers

Mndag 23 februare 2009
Zjust toegevoegd: 7 nief liekestekste van Filet d'Anvers, meh o.a. et nummer Amsterdam:

En a zingd en a springd en a zpt en a spt
en a schilderd en a speld piano en veul komede
ja a lefd en a lacht en a vrijd en verkracht
et lven en den tijd en Saturday Night
en as er iemand da mag en kan
is da' den Herman, is da' den Herman
den Herman uit Amsterdam
 
 
Liekestekste

Nief tekste

Destag 17 februare 2009
Twi nief tekste. Van Bla bla bla ontbrak nog inen tekst, namelijk Rozen boulevard (origineel van Charles Van den Bossche van Filet d'Anvers). Alle tekste van Bla bla bla zen nau k 100% correct, meh dank on Paul D'Hollander.

Ok van Clement Peerens ontbrak nog inen tekst, namelijk Jesus WWD (Jesus Wa Was Da?).
 
Pagina's: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16