Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Reakses

08/07 GARVAN MAIREAD
20/06 Doederik
Miêr...

Forums

23/05 Anoniem
22/05 derek
22/05 derek
08/04 Anoniem
07/03 Anoniem
29/08 Anoniem
Miêr...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox
Deze site promoot een volwaardige, niet-fonetische Antwerpse schrijfwijze, omdat alleen geschreven talen overleven. Lees meer over dit project en over wat u kan doen om de Antwerpse taal te helpen bewaren!
09/05 Nief lede — biest van liestGuido van GhelderWalter Daems
02/05 Nief lede — raeymaeckerskelly
 
Liekestekste

De populairste van april

Zondag 26 april 2009
Deze kiêr wa' vruger gepost oemda 'k oep reis vertrek. De 10 populairst' artisten oep deze site in april 2009:

 1. Clement Peerens eXplosition
 2. Wannes Van de Velde
 3. Katastroof
 4. Sint Andries MC's
 5. Filet d'Anvers
 6. De Strangers
 7. John Lundström
 8. Stafke Fabri
 9. Mitta Van der Maat
 10. Axl Peleman

En de 20 miêst geleze tekste...

 1. Zuipe ! - Katastroof
 2. Al kol eleh (m. Ora Sittner) - Wannes Van de Velde
 3. Vinde gah m'n gat (ni te dik in deze rok?) - Clement Peerens eXplosition
 4. 't Dialect - Sint Andries MC's
 5. Boecht van den Aldi - Clement Peerens eXplosition
 6. Ik wil deze nacht in de strate verdwale - Wannes Van de Velde
 7. Ba de rijkswacht - De Strangers
 8. Aentwaerpe - De Strangers
 9. Bompa - Schuppezot
 10. Schêle Vanderlinde - De Strangers
 11. De broek van groêtmoemóe - De Strangers
 12. 't Is Vloms, 't trekt op gin kloête - Wannes Van de Velde
 13. 'k Vraag et aan - Fixkes
 14. Foêrwijf - Clement Peerens eXplosition
 15. Café zonder naam - Wannes Van de Velde
 16. Represent 2000 Aentwaerpe - Sint Andries MC's
 17. Dikke Lu - Clement Peerens eXplosition
 18. Da ge 't wet - Axl Peleman
 19. Gefd da kaske nah is ier - Clement Peerens eXplosition
 20. Ik waerk zoe gere - Wannes Van de Velde
 
25/04 Nief woorde — zekerst bijw.verstaan ww.vrijad zn. (v)erdeur bijw.tenauwernoêd bijw.gewoênweg bijw.
24/04 Nief lede — Jan Proostdukkyduk9800Tuurvandel
23/04 Nief woorde — eêrd zn. (m)keêrs zn. (v)lantêre zn. (m)meêrt zn. (m)meêrtse bn.pêrel zn. (m)
 
Site nifs

Tickers

Donderdag 23 april 2009
Oem oep de veurpagina van Aentwaerps.be een beter beld te geve van d'activiteit oep de site ston tusse de nifsberichte vanaf nae tickers die dagelijks de nief woorden in den Aentwaerpse Woordenboek en de nief liekesteksten in de tekstedatabase oepsomme, en wekelijks de nief geregistreerde lede. In de rechterkolom stoengen al de recentste reakses en de recentste forumberichte.
 
 
Aentwaerpse Woordenboek

Aentwaerpsen taaltest oep Facebook

Woenstag 22 april 2009
Ik em oep Facebook nen Aentwaerpsen taaltest gemokt in de vörm van ne kwis, te vinnen in de Flixster applikase (veul gebrökt vör kwisse) a' ge zukt oep "Aentwaerpsen taaltest". Den test was blijkbor een bitshe te gemakkelijk want de miêsten olde vlotshes +90%. De volgenden test zal dus e stukske moelijker gemokt wörre.
 
21/04 Nief woorde — sleffe ww.sleffer zn. (m)
20/04 Nief tekste — Zegd da 't ni waar is (de wêreld is toch klein) (Clement Peerens eXplosition)
16/04 Nief woorde — trêtere ww.
16/04 Nief lede — De GieDiane GoossensrelaxitsmeEGLI VAN DE VELDEfrizzbee
12/04 Nief woorde — avaens, 't is gin ~ uitdr.gekört, 't is niks ~ uitdr.
12/04 Nief tekste — Gisterenavend (Aentwaerpse volksliekes)On den óever (Aentwaerpse volksliekes)
11/04 Nief woorde — bees zn. (v)stekebees zn. (v)
09/04 Nief lede — shad.shaddygerdaeleGregory JohnsonchristianeGELENS ALBERTMarc Eelen
06/04 Nief woorde — sparrendrap zn. (m)
06/04 Nief tekste — 'k Wil er ni miêr over klappe (Mitta Van der Maat)Gij zit in mij vel (Mitta Van der Maat)Den otto (Mitta Van der Maat)
 
Liekestekste

Nief nummer CPeX

Möndag 6 april 2009
De Clement Peerens eXplosition ee' vandaag e nief nummer gelanceerd da' gratis te downloaden is ba den Umo. Ge kun et oek belöstere via den Aentwaerpsen Jukebox (zie rechs).

Update: den tekst is oek tóegevóegd.
 
 
Liekestekste

Miêr Mitta Van der Maat

Möndag 6 april 2009
Van Mitta Van der Maat odde we nog mor iêne liekestekst mor der zen er nau drie nief bijgekome, allemol van eur veurstelling Stadsmus worin da' z'Aentwaerpse varses van liekes van Edith Piaff zoeng. Ze zen alledrei te belösteren oep Mitta's MySpace.

Ons tekstedatabase ee nau miêr as 700 Aentwaerpse tekste.
 
05/04 Nief woorde — travakke ww.
02/04 Nief lede — ValmistusIngrid KempinaireGerdaJenny van den Eeden
01/04 Nief woorde — gediêlte zn. (o)gediêltelijk bijw.waerkloês bn.
 
Site nifs

Aentwaerpsen Jukebox

Woenstag 1 april 2009
Nief oep de site: in de rechterkolom sto' der vanaf nae nen jukebox oem schoên liekes van Aentwaerpstalig' artiste (die daar un vrindelijke toestemming vör gave) te belöstere. Uiteraard ston de tekste van dees liekes oêk oep deze site:
Der zulle regelmatig nief liekes in de jukebox kome; bedoeling is oem de bezukers van aentwaerps.be schoên liekes te laten oêre die ze misschin nog ni kenne. Vör ni-Aentwaerpstalige bezukers is et boveding een gemakkelijke manier oem ons taal t'oêre.
 
30/03 Nief woorde — spuit zn. (v)
28/03 Nief woorde — daerm zn. (m)nifs zn. (o)
28/03 Nief lede — Nevejanssveninge de BisschopLaineJosé
26/03 Nief woorde — magneet zn. (v)
25/03 Nief woorde — impassaent bijw.alfzegat bijw.bekaenst bijw.flietere ww.tiret zn. (v)flóere bn.eigendoem zn. (m)fourche zn. (v)grummeling zn. (v)krummel zn. (v)knut zn. (v)grungsel zn. (o)desseer zn. (m)joenkad zn. (v)astraent bn.vetting zn. (v)poeier zn. (m)poêier zn. (m)pikkendoenkere zn. (m)mannekesblad zn. (o)
24/03 Nief woorde — vermoêse ww.fontein zn. (v)verkiêr zn. (o)spuling zn. (v)spule ww.voyagere ww.doêpe ww.lanterel zn. (m)vlóeke ww.matroês zn. (m)dokwaerker zn. (m)giêwe ww.zjenereus bn.glaens zn. (m)glaenze ww.salaat zn. (m)beton zn. (m)kore zn. (o)miêste telw.proenke ww.roenke ww.ut zn. (v)fluwiêl zn. (o)algemiên uitdr.oeveul telw.vergroête ww.betoêg zn. (o)steke ww.doêd zn. (v)
23/03 Nief woorde — verdiene ww.toei zn. (m)voltoeiing zn. (v)getoeid ww.legge ww.interpretase zn. (v)nóeme ww.blêter zn. (m)traend zn. (m)toên zn. (m)toêne ww.zeenewe zn. (mv)ploei zn. (v)boembardon zn. (m)bicht zn. (v)wêreld zn. (m)mansarde zn. (v)informase zn. (v)vliegmashing zn. (o)boên zn. (v)bijgeloêf zn. (o)iêlder bn.deur zn. (v)bekoêre ww.langst vz.verzörge ww.soignere ww.
22/03 Nief woorde — miêrder bn.miêrdere zn. (m)miêrderad zn. (v)
21/03 Nief lede — valyEetSmakelijkslegers george
20/03 Nief woorde — gaernot zn. (m)binnedoeng ww.binnedraaie ww.knoddig bn.knoddigord zn. (m)groes zn. (m)
19/03 Nief woorde — engd zn. (v)ure zn.
17/03 Nief woorde — persoên zn. (m)oniêrlijk bn.onderdduzend telw.muzikaent zn. (m)kraens zn. (m)blaenk bn.bouwe ww.alliênig bijw.reklaam zn. (o)uisouwe zn. (o)uisouwe ww.in zn. (v)koei zn. (v)noêd zn. (m)zoeal bijw.stroeie ww.
 
Liekestekste

't Sint-Andrieskwartier zien en dan staerve

Möndag 16 meêrt 2009
Aloewel da' der tot iertoe mor vier tekste van un in ons database staken emme de Sint Andries MC's al ieder mönd in onzen top 10 gestaan.

Da' zal nae zeker ni' veraendere want w'emmen eindelijk miêr tekste toegevoegd; alle tekste van unnen iêste CD Operasen Afzuip uit 2004 miêr bepaald. Deze CD bevat alle nummers wormeh da' de Sint Andries MC's bekend zen gewörren (o.a. Represent 2000 Aentwaerpe en Wêrelduniek) en is zonder twijfel iên van de groête klassiekers van d'Aentwaerpstalige muziek.

Dees tekste zitte ni ba de CD en waren oek nieverans online te vinne, dus ba m'n weten is et den iêste kiêr da' z'uitgeschreve wörre. Da was iêl veul waerk want die gaste rappe tegen onderd per uur van den iêste tot de leste second, mor deur un rijms zoe goe meugelijk uit te pluizen is m'n respect vör wa' ze doeng alliên mor gestege. Un Aentwaerps is ni alted eve zuiver mor wa' ze meh ons toltshe doeng is wel iêl straf.

Mijne favoriet is et psychedelisch slotnummer Wij kome ni sebiet worin da' de woorde miêr gebrökt wörren oem unne klaenk dan oem un betiêkenis. Tegen et einde lek et miêr oep Paul Van Ostaijen dan oep rap. Mor et obligate fragment em ek toch mor uit Wêrelduniek g'old:

gij wild gin incidente
meh' de Sint-Andries MC's
wij komen aan gelak een kruisraket
accuraat en precies
wij reduceren ae reputase
tot een roêkende ruïne
zetten ae in ae bloête kont
gelak een bitch in de vitrine


Oemda' de raps dikkels moelijk te verstaan zen ston der nog iêl veul vraagtiêkes in de tekste, a' ge kund elpen oem z'aan te vullen of te verbetere, zeker doeng! De tekste van de recente CD Modderstroêm volge later.
 
 
Spelling

De ù is weg

Zondag 15 meêrt 2009
Gelak as verwacht was de respons oep et veurstel oem de notases ù/oe vör de körte/lange oe te vervange deur oe/óe was bekan unaniem positief, vöral ba d'Aentwaerpstalig' artiste. Der was nog de suggesten oem et accent oep de körte oe te zette, mor oemda minstes eveveul mense vinne da 't accent een verlengend effect ee, en oemda' de lange oe 3x minder veurkomd dan de körte, is et toch oe/óe gewörre.

Vandaag is iêl de site oemgezet. Alliên ou nifsberichte zen ni aangepast, kweste van nog veurbelde t'emme van óe da 't was. A' g'ieverans aens nog een ù vind, of een lange óe zonder accentshe, lot et dan wete!

Meh dees nief notasen is ons Aentwaerpse spelling wa minder rationeel, mor d'iênigste móelijkad oem eur te lezen is nau weggenome.
 
14/03 Nief lede — sehzadessabrinaJimmyKathleen Beyers
07/03 Nief lede — FCOrdPaul D\'HollanderDoederik
Pagina's: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16