Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Reakses

08/07 GARVAN MAIREAD
20/06 Doederik
Miêr...

Forums

23/05 Anoniem
22/05 derek
22/05 derek
08/04 Anoniem
07/03 Anoniem
29/08 Anoniem
Miêr...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox
Deze site promoot een volwaardige, niet-fonetische Antwerpse schrijfwijze, omdat alleen geschreven talen overleven. Lees meer over dit project en over wat u kan doen om de Antwerpse taal te helpen bewaren!
Site nifs

Aentwaerps.be groeid!

Zaterdag 7 meêrt 2009
In de briêdte miêr bepaald, der zen 120 pixels bijgekome. As alles der wa schots en schiêf uitzie, klikt dan oep de refreshknop van oewen browser meh' de shifttoets ingedrukt.

Vör de rest is et login-gediêlte nor bove verplötst, zoeda 't oep iêl de site zichtbaar is. Oe registreren en inlogge mok et gemakkelijker oem oep de forums te posten en oem reakses te plötse ba nifsberichte, liekestekste, artikels en de gastenboek. In den tóekomst volge der nog aender tóepassinge.

Ten slotten is et nau opelijk duidelijker dad iêl de site twiêtalig is en da' g'iênder waar kund switche tussen Aentwaerps en Ollands.
 
 
Spelling

Weg meh' de ù?

Donderdag 5 meêrt 2009
D'Aentwaerpse schrijfwijze die we meh' deze site promoten eed altijd iê groêt struikelblok g'ad: de notase ù vör de körte oe. Vöral in woorde die ùk in et Nederlands een oe ebbe, gelak bùk (boek) en grùp (groep), is die notasen een kwelling, ùmda' ze daar lijnrecht inga tege de doelstelling van ons schrijfwijzen ùm et vertroude Nederlandse woordbeld alliên te veraendere waar da noêdig is (dus waar a 't Aentwaerps ùk echt aenders klinkt).

Ik em die ù altijd gezing as e noêdzakelijk kwaad, noêdig ùm de körte oe te kunnen onderscheide van de lange. Et Nederlands ee nah iênmaal mor iên oe-notase, dus mùtte w'in 't Aentwaerps een aender notase gebruike vör ofwel de körten ofwel de lange oe. Ik miên nau echter een veul leesbaarder manier gevonne t'emmen ùm dees klaenke t'onderscheide. In dees artikel (alliên in 't Nederlands sorry) wörd dees notase veurgesteld en wörren uitvoerig de pro's en cons afgewoge, meh een reeks tekstfragmenten as veurbeld.

Iederiên is welkom ùm z'n miêning te geven ùp et forum. As, gelak a 'k verwacht, de miêste mense dees veraendering as een verbetering beschouwe, dan wörd dees d'iêste spellingswijziging ùp deze site en em ek nen baerg waerk veur den boeg ùm iêl deze site aan te passe :)
 
 
Site nifs

Forums @ aentwaerps.be

Woenstag 4 meêrt 2009
Vanaf nau ee' deze site eige diskuseforums. Der zen der vör de moment vier, vör de volgend' onderwaerpe:
De forums zen gemiênschappelijk vör Aentwaerps.be en Antwerps.be en ge zuld der dus Ollands, Vloms en Aentwaerps deur elkaar zing. Iederiên kan er poste zonder te registrere maar iêt dan wel "Anoniem". Registreren is aanbevolen en iêl simpel, ge kun et dùng terwijl da' g'een bericht post!
 
 
Liekestekste

Miêr Filet d'Anvers

Möndag 2 meêrt 2009
Der zen wer 5 nief liekestekste van Filet d'Anvers toegevoegd. W'emme nau de tekste van alle liekes die ge kund belösteren ùp filetdanvers.net.

E fragment uit Me vader zee, over schoên toekomstplanne vör 't stad:

Dan koêp ekik miljoene tonne zaend pae
en die kap ekik uit veur et staduis
en ik laat Brabo bier en cola spuite
en niemand is ier nog een aerm luis
en wij Sinjore zulle salsa daense
lambadalesse van in de kleuterschool
den beiord diê zal reggae music spele
de sinjorestad da wörd dan e symbool
 
 
Liekestekste

Top 10 februare 2009

Zaterdag 28 februare 2009
Tijd vör de maandelijkse "hitlijste". De populairst' artisten ùp deze site in februare ware:

 1. (1) Wannes Van de Velde
 2. (2) Clement Peerens eXplosition
 3. (3) Katastroof
 4. (5) De Strangers
 5. (7) Filet d'Anvers
 6. (4) Stafke Fabri
 7. (6) Sint-Andries MC's
 8. (8) John Lundström
 9. (10) Axl Peleman
 10. (-) Fixkes


 1. (5) Ba de rijkswacht - De Strangers
 2. (-) Pieter Breughel In Brussel - Wannes Van de Velde
 3. (1) Zuipe ! - Katastroof
 4. (3) Ik wil deze nacht in de strate verdwale - Wannes Van de Velde
 5. (6) Aentwaerpe - De Strangers
 6. (4) Bùcht van den Aldi - Clement Peerens eXplosition
 7. (-) Schêle Vanderlinde - De Strangers
 8. (9) 't Dialect - Sint-Andries MC's
 9. (2) De ziekekas - De Strangers
 10. (-) Gefd da kaske nah is ier - Clement Peerens eXplosition
 11. (8) Vinde gah m'n gat (ni te dik in deze rok?) - Clement Peerens eXplosition
 12. (12) Da ge 't wet - Axl Peleman
 13. (16) Pae - Axl Peleman
 14. (7) Dikke Lu - Clement Peerens eXplosition
 15. (-) Café zonder naam - Wannes Van de Velde
 16. (-) 'k Vraag et aan - Fixkes
 17. (17) De brùk van groêtmùmoe - De Strangers
 18. (10) Foêrwijf - Clement Peerens eXplosition
 19. (-) Oh m'nen blauwe geschelpte - De Strangers
 20. (-) 'k Zen van ae - Axl Peleman

De grutste veraendering is dus de plotse populariteit van Pieter Breughel In Brussel, die m'iêl aerd vereugd aangezing da 't iên van m'n favoriete liekes van de Wannes is.
 
 
Liekestekste

Filet d'Anvers

Möndag 23 februare 2009
Zjust toegevoegd: 7 nief liekestekste van Filet d'Anvers, meh o.a. et nummer Amsterdam:

En a zingd en a springd en a zöpt en a spöt
en a schilderd en a speld piano en veul komede
ja a leêfd en a lacht en a vrijd en verkracht
et lêven en den tijd en Saturday Night
en as er iemand da mag en kan
is da' den Herman, is da' den Herman
den Herman uit Amsterdam
 
 
Liekestekste

Nief tekste

Destag 17 februare 2009
Twiê nief tekste. Van Bla bla bla ontbrak nog iênen tekst, namelijk Rozen boulevard (origineel van Charles Van den Bossche van Filet d'Anvers). Alle tekste van Bla bla bla zen nau ùk 100% correct, meh dank on Paul D'Hollander.

Oêk van Clement Peerens ontbrak nog iênen tekst, namelijk Jesus WWD (Jesus Wa Was Da?).
 
 
Liekestekste

Tekste kopiëre

Zondag 15 februare 2009
Sings kört zen alle 182 liekestekste van Wannes Van de Velde ùp deze site vertaald nor et Ollands. Vertalinge make goh nau iêl vlotshes ùmda 'k e script gemokt em wormeh da' de vertaling alf-ottomatisch gebeurd.

Wie al is ne vertaalden tekst ee probere copy/pasten (kopiëre/plakke) zal gemaerkt emme da' de vertaling dan lijn per lijn tusse den Aentwaerpsen tekst stoh. Tijdes et Wannes-tribuut in Den Heksenketel beveurbeld zag ek da' z'in et tekstbùkske ba sùmmige tekste die vertalinge der adde late tusse ston.

Ùm da te verelpe stoh' der nau boven iederen tekst e kopiëer-icoon . A' ge daarùp klikt wörd den Aentwaerpsen tekst in ne kader gezet wor da' g'em gemakkelijk kund kopiëre, zonder vertalinge dertusse.
 
 
Liekestekste

Top 10 janneware 2009

Zondag 1 februare 2009
Tijd vör de möndelijks' "hit parade" meh Wannes Van de Velde nog alted autoritair ùp kop ba d'artisten en gin niefkomers:

 1. (1) Wannes Van de Velde
 2. (3) Clement Peerens eXplosition
 3. (2) Katastroof
 4. (5) Stafke Fabri
 5. (4) De Strangers
 6. (7) Sint-Andries MC's
 7. (6) Filet d'Anvers
 8. (8) John Lundström
 9. (9) Kooyman & Van Haeren
 10. (10) Axl Peleman

Ba de liekes eindelijk Katastroof is ùp kop, al eindigde De ziekekas iêl dicht na de controverse rond de censuurpoging.

 1. (2) Zuipe ! - Katastroof
 2. (-) De ziekekas - De Strangers
 3. (3) Ik wil deze nacht in de strate verdwale - Wannes Van de Velde
 4. (7) Bùcht van den Aldi - Clement Peerens eXplosition
 5. (4) Ba de rijkswacht - De Strangers
 6. (6) Aentwaerpe - De Strangers
 7. (-) Dikke Lu - Clement Peerens eXplosition
 8. (18) Vinde gah m'n gat (ni te dik in deze rok?) - Clement Peerens eXplosition
 9. (-) 't Dialect - Sint-Andries MC's
 10. (12) Foêrwijf - Clement Peerens eXplosition
 11. (16) Ik waerk zù gere - Wannes Van de Velde
 12. (8) Da ge 't wet - Axl Peleman
 13. (5) Meh’ de wijve niks as last - Katastroof
 14. (20) Gefd da kaske nah is ier - Clement Peerens eXplosition
 15. (14) 't Is Vloms, 't trekt op gin kloête - Wannes Van de Velde
 16. (-) Pae - Axl Peleman
 17. (13) De brùk van groêtmùmoe - De Strangers
 18. (10) Rare name - Wannes Van de Velde
 19. (1) As ek zou staerve - Wannes Van de Velde
 20. (-) Suzy maske - Axl Peleman
 
 
Site nifs

Nief: gebruikersaccounts

Destag 27 januare 2009
In de nabijen toekomst krijgen Aentwaerps.be en Antwerps.be eige diskuseforums wor dad iederiên ze gedacht kan zeggen over et Aentwaerps, d'Aentwaerpse schrijfwijzen en Aentwaerpse liekestekste.

Ter veurbereiding em ek alvast e systeem van gebruikersaccounts ontwikkeld: ge kund ùweige registrere, e paar gegeves instellen en veraendere, e verlore wachtwoord vervangen enzùvoêrt. Vörloêpig kunde der nog niks meh dùng, mor ge kund ier alvast een account maken en is rondneuzen ùm et systeem t'elpe teste.

Een gebruikersaccount is alted geldig vör de twiê sites mor ge mùt wel apart inlogge.
 
 
Concerte

CPeX komd trug

Vrijdag 23 januare 2009
Dees jaar komd de Clement Peerens eXplosition meh nief nummers en oêk meh een reeks concerte. Zù ston z'ùp den 22e februari in et Sportpaleis tijdes Humo's Pop Poll en ùp den 23en april in Of Ter Loê. Ge vind de volledige concertagenda iere.

Een paar van de nief nummers vermeld in de nifsbrief van CPeX: Edde gij da nah expres gedaan, Fresias, Gekokte Patatte en (Gij zeh persies een...) kas van den Ikea.
 
 
Aentwaerpse Woordenboek

Upgrade Aentwaerpse woordenbùk

Vrijdag 9 januare 2009
Den Aentwaerpse woordenbùk ee' vandaag nen technischen upgrade gekrege. De belangrijkste nieuwig'ad is da' ge vanaf nau ùk kund zuken ùp al d'afgeleide vörme van e woord.

A' ge zukt ùp bedörve dan zulde zoê et waerkwoord bedaerve (bederven) vinne, worvan bedörve et voltoêid diêlwoord is. A' ge zukt üp böske zulde buis vinne, worvan böske et verkleinwoord is. Meh nifste vinde nief (nieuw), mor oêk meh nieven, nievere en al aender meugelijke vörme, en da' geld vör alle woorde. Een onregelmatig waerkwoord gelak emme (hebben) ee mor lifst 33 meugelijke vörme.

Zuke kan via de zuukboxe mor oêk deur iênder waar ùp de site te dubbelklikken ùp een Aentwaerps woord - test mor is meh' de veurbelden ierbove. Et zuukresultaat krijde gepresenteerd in ne popup, worin da' ge de woordenbùk vajjer kund raadplege terwijl da' g'in et oêfdvenster de site blefd leze. Andig a' ge miêrdere woorden in ne liekestekst wild ùpzuke: gewoên ùp al die woorde dubbelklikken en telkes in et popupvenster de verklaring leze.

Technisch stod onzen Aentwaerpse woordenbùk iermeh ùp punt en kan 'em de vergelijking deurstaan meh iênder welken online woordenbùk vör iênder welke taal. Et is nau vöral zaak ùm de woordenbùk inoudelijk uit te breide, en dad is e waerkske da' gestaag voêrtgod en zal blijve voêrtgon tot da we ne completen Aentwaerpse woordenbùk emme.
 
 
Concerte

Katastroof Perdu

Möndag 5 januare 2009
Een mönd geleje spelde Katastroof en Le Trio Perdu samen e paar liekes ùp een hommage on Wannes Van de Velde in café Den Heksenketel. Vöral un verse van Café zonder naam was redelijk fantastisch, gelak a' ge kund oêren in et twidde diêl van et volgend filmke.

 
 
Liekestekste

De populairste van 2008

Vrijdag 2 januare 2009
Vör d'annale: de 50 populairste teksten ùp deze site in 2008...

 1. Bùcht van den Aldi - Clement Peerens eXplosition
 2. Gefd da kaske nah is ier - Clement Peerens eXplosition
 3. As ek zou staerve - Wannes Van de Velde
 4. Vinde gah m'n gat (ni te dik in deze rok?) - Clement Peerens eXplosition
 5. Ik wil deze nacht in de strate verdwale - Wannes Van de Velde
 6. Foêrwijf - Clement Peerens eXplosition
 7. Aentwaerpe - De Strangers
 8. Ba de rijkswacht - De Strangers
 9. Zuipe ! - Katastroof
 10. Leve de Clement zijn wijf - Clement Peerens eXplosition
 
 
Liekestekste

De populairste van december

Woenstag 31 december 2008
Nor gùj möndelijkse gewoênte geve w'ier e lijshe van de populairste Aentwaerpstalig artisten en liekesteksten ùp deze site.

Ba d'artisten is den top 5 onveraenderd gebleve ten ùpzichte van november meh Wannes Van de Velde nog altijd ottoritair ùp kop. D'aender overlede volkszangers Stafke Fabri en John Lundström blijven ùpvallend populair. Den iênige mor ùpvallende niefkomer is Filet d'Anvers (van wie we dringend miêr tekste mùtte toevoege) terwijl da Fixkes uit den top 10 verdwenen is.

 1. (1) Wannes Van de Velde
 2. (2) Katastroof
 3. (3) Clement Peerens eXplosition
 4. (4) De Strangers
 5. (5) Stafke Fabri
 6. (-) Filet d'Anvers
 7. (7) Sint-Andries MC's
 8. (8) John Lundström
 9. (10) Kooyman & Van Haeren
 10. (6) Axl Peleman

Ba de teksten twiê niefkomers in den top 20, meh ùpvallend nief ùp #1 As ek zou staerve van Wannes - wellicht deurda' den tekst in Den Antwerpenaar wier afgedrukt.

 1. (-) As ek zou staerve - Wannes Van de Velde
 2. (2) Zuipe ! - Katastroof
 3. (1) Ik wil deze nacht in de strate verdwale - Wannes Van de Velde
 4. (3) Ba de rijkswacht - De Strangers
 5. (8) Meh’ de wijve niks as last - Katastroof
 6. (5) Aentwaerpe - De Strangers
 7. (-) Bùcht van den Aldi - Clement Peerens eXplosition
 8. (11) Da ge 't wet - Axl Peleman
 9. (6) De brug van Willebrùk - Wannes Van de Velde
 10. (12) Rare name - Wannes Van de Velde
 11. (4) Schêle Vanderlinde - De Strangers
 12. (19) Foêrwijf - Clement Peerens eXplosition
 13. (17) De brùk van groêtmùmoe - De Strangers
 14. (20) 't Is Vloms, 't trekt op gin kloête - Wannes Van de Velde
 15. (15) Sniêwwitshe - Kooyman & Van Haeren
 16. (10) Ik waerk zù gere - Wannes Van de Velde
 17. (13) Pieter Breughel In Brussel - Wannes Van de Velde
 18. (14) Vinde gah m'n gat (ni te dik in deze rok?) - Clement Peerens eXplosition
 19. (18) 't Is ni miêr wa 't gewest is - Kooyman & Van Haeren
 20. (16) Gefd da kaske nah is ier - Clement Peerens eXplosition

Binnekört de populairste van 2008.
 
 
Liekestekste

John Lundström - Drei keuninge reeë te peêrd

Zaterdag 27 december 2008
Een darde Aentwaerpstalig karstlied: Drei keuninge reeë te peêrd van John Lundström:

Tùng kwame ze daar in Bethlehem aan
't was daar da' die staere bleef stille staan
't was daar da' die staere bleef stille staan
ze kwamen in Bethlehem aan

Wa' vonde ze daar in iêne stal
et kinneke van God 't was 't schunste van al
et kinneke van God was 't schunste van al
in iêne stal

Leesd de rest...
 
 
Liekestekste

Wannes - Karsmis is diên dag da' ze ni schiete

Donderdag 25 december 2008
En nog een Aentwaerps karstlied...

't Was wer zùvaer et was wer karsmis
de kalkoene ware doêd
in ieder dörp in de Vlönders was et fiêst
der wier gezùngen en gezope
on zjenevel ginne noêd
vör de vader, vör de zöng en vör de giêst

Mor ùp de slag van twelf ure
wier er oêk is on gedocht
wa da' dees fiêshe in de grond zùal beduid
't was gemakkelijk te wete
want et stùng in de gazet
iêl de wereld kwam er openlijk vör uit

Karsmis is diên dag da' ze ni schiete
da' der gin bùmmen uit de lùcht wörre gestrùjd
da mitraljeuzen un verdingde rust geniete
en de kanonne meh ne karsboêm zen getùjd

Leesd de rest
 
 
Liekestekste

Stafke Fabri - Karsmis deur de jare

Woenstag 24 december 2008
Ùm in de sfeer te kome, ier den tekst van Karsmis deur de jare van Stafke Fabri:

Karsmis ba ons groêtmoe thuis
was drei kiêre nör de kaerk ùp iênen dag
karsmis ba ons groêtmoe thuis
was altijd bidde da was ginne lach
karsmis ba ons groêtmoe thuis
tùng mocht nog ni wa nau allemol mag
tùng docht niemand on geschenke
tùng must iederiên nog denke
on da kinneke daar in diê kouwe stal
tùng dierf niemand nog ni spreke
over tùrt, konijn of kieke
alles draaiden ùm et kind en da was al

Lees d de rest...
 
 
Liekestekste

Wannes in den Aentwaerpener

Donderdag 18 december 2008
In d'uidig ediese van den Aentwaerpener stod ùp pagina 3 (pdf) een iêrbetoên on Wannes Van de Velde, meh centraal den tekst van As ek zou staerve volges ons Aentwaerpse schrijfwijze.
 
 
Liekestekste

De Strangers - De ziekekas

Möndag 15 december 2008
Speciaal ùmda sùmmigen et noêdig vinnen ùm dees lieke te censureren emme we vandaag den tekst van De ziekekas van De Strangers toegevoegd. E fragment:

Ij was ne Marokkaan en ij kwam uit Marokko
der liet 'em daerting kinderen achter en een geit
ier at 'em pistolees meh eps en keês en choco
en kreeg et wriêd on z'ne lever na nen tijd

ier waerkten 'em e maand of acht in e fabrikske
mor meh' diê lever wier 'em waerkonbekwaam
a ging in ziekekas en doed al jare nikske
nau krijge z'öm meh nog gin stokken iervandaan


Ier de rest. For the record: ik zen nen overtuigden anti-racist en woên meh plezier in ne wijk meh' veul allochtone. Ik zen ùk overtuigd anti-censuur en krijg et schijt van dees soort betuttelende regelneverij.
 
 
Liekestekste

De populairste van november

Möndag 1 december 2008
Gelak iêrder na september en october bekijke w'ùk vör d'afgeloêpe mönd november wa' de populairst' artisten en liekes ùp aentwaerps.be en antwerps.be ware.

De veurige mönde wiere gedomineerd deur de Clement Peerens eXplosition. Dees mönd wier de lijst meh' groête veursprùng aangevuurd deur Wannes Van de Velde, wiens overlijden ùp den 10e november nen enorme golf van interessen ee teweeggebrocht. Let ùk ùp d'achste plöts van John Lundström.

 1. (4) Wannes Van de Velde
 2. (2) Katastroof
 3. (1) Clement Peerens eXplosition
 4. (3) De Strangers
 5. (7) Stafke Fabri
 6. (5) Axl Peleman
 7. (6) Sint-Andries MC's
 8. (-) John Lundström
 9. (8) Fixkes
 10. (-) Kooyman & Van Haeren

Terwijl da' de Clement Peerens eXplosition veurige mönd nog vör 8 van de 10 miêst bekeke liekestekste tiêkende zen ze nae ni miêr in den top 10 trug te vinne. In de plöts kwame de klassiekers van Wannes Van de Velde, Katastroof en De Strangers. Maerkt ùk ùp da Kooyman en Van Haeren twi kiêren in den top 20 ston.

 1. (-) Ik wil deze nacht in de strate verdwale - Wannes Van de Velde
 2. (-) Zuipe ! - Katastroof
 3. (-) Ba de rijkswacht - De Strangers
 4. (-) Schêle Vanderlinde - De Strangers
 5. (7) Aentwaerpe - De Strangers
 6. (-) De brug van Willebrùk - Wannes Van de Velde
 7. (-) Oorlogslied - Wannes Van de Velde
 8. (-) Meh’ de wijve niks as last - Katastroof
 9. (5) Grungplöts Blues - 't Crisis Orkestje
 10. (-) Ik waerk zù gere - Wannes Van de Velde
 11. (-) Da ge 't wet - Axl Peleman
 12. (-) Rare name - Wannes Van de Velde
 13. (-) Pieter Breughel In Brussel - Wannes Van de Velde
 14. (3) Vinde gah m'n gat (ni te dik in deze rok?) - Clement Peerens eXplosition
 15. (-) Sniêwwitshe - Kooyman & Van Haeren
 16. (4) Gefd da kaske nah is ier - Clement Peerens eXplosition
 17. (-) De brùk van groêtmùmoe - De Strangers
 18. (-) 't Is ni miêr wa 't gewest is - Kooyman & Van Haeren
 19. (9) Foêrwijf - Clement Peerens eXplosition
 20. (-) 't Is Vloms, 't trekt op gin kloête - Wannes Van de Velde

 
 
Liekestekste

Bla bla bla

Destag 25 november 2008
Tijdes de veurstelling van de nieve Katastroof-CD In 't Zwart trad in et veurprogramma den Aentwaerpse meidegrùp Bla bla bla ùp. Zangeres is Iris Van Straten, iêrder al bekend van eure rol as Sabrina in De famille Backeljau.

Bla bla bla zet, gelak de Strangers vruger, Aentwaerpse teksten ùp bekende liekes en ze dùng dad iêl goe. Et volgende fragment komd uit Blefd der mor bij, ne cover van "Stand by your man" van Tammy Wynette:

Sùms is et hard as ge een vrou zij
ge schöfd ùweige altijd ùpzij
ij mokt carrière
gij meu bokes smere
alles draaid ùm öm

mor oude van öm, dan vergefd' öm
ùk al is et hard ùm te verstaan
ja zied'em gêre
verget dan de mizere
want al ba al is 't ùwe man


Miêr teksten van Bla bla bla iere.
 
 
Liekestekste

25 jaar Filet d'Anvers

Zaterdag 22 november 2008
Ùp zondag den 30e november steld Filet d'Anvers nen best-of CD veur ter gelegenad van un 25-jarig bestaan. Miêr info ùp de site van Filet d'Anvers.

Wij emmen ier alvast e paar liekestekste van Filet d'Anvers toegevoegd, o.a. diê van de klassieker Aentwaerpe leêfd:

Der kome busse nör ons stad
en al die Ollanders zen zat
ze ston altijd meh' veul kabaal
te pisse nör de kathedraal

Ze vrage onderd kiêr de weg
ik stuur ze duzend kiêr verkiêrd
totda' ze dan emme geliêrd
dad ieder straat belangrek is


 
 
Liekestekste

Wannes - De nomaden van de muziek

Vrijdag 21 november 2008
In 2000 nam Wannes Van de Velde same meh Roland Van Campenhout den album De nomade van de muziek ùp, da' vör ongeveer den elft bestaad uit erùpnames van nummers van de Wannes. Dezen album ee nen iêle schoêne, waerme klaenk en bevat fantastische verses van o.a. Ontmoeting meh ne mens en De Zwaerver. Uit da leste lied:

En ùp 't einde van z'n reize
vind 'em sùms dad iêwig laend
meh' z'n goden en z'n wijze
mor 't verbrokkeld in z'n aend


Voêrts em ek oêk et lieke Ik zing van de dage toegevoegd dad ùp de soundtrack van De Witte van Sichem stoh.

Daarmee em ek al d'Aentwaerpstalige liekes van de Wannes toegevoegd die da 'k kon vinne - 182 in totaal. Ne groête merci goh nor Paul D'Hollander diê mij aerd g'olpen ee ba et verzamelen en ùpschrijve van zùveul muziek van de Wannes.

Den iênigsten album van de Wannes dat we nog ni emme kunne vinnen is "Wat zang, wat klank" uit 1967. Eventueel ulp daarbij zou iêl aerd g'appreciëerd wörre!
 
 
Liekestekste

Wannes - M'n beste

Donderdag 20 november 2008
Al in 1969 brocht Wannes Van de Velde nen iêste verzamelalbum uit: M'n beste.

Ùp dezen album stùngen ùk drei onuitgegeve liekes, o.a. de klassieker Pieter Breughel in Brussel en et eve schoêne Tijl Uilespiegel, woruit et volgend stukske komd:

Meh Lamme Goe'zak z'ne vrind
ne freêtzak lak g'er weinig vind
liet 'em z'n dörp in de steek
ging weg uit z'n geboortestreek

Zù trekke ze de wereld deur
de wind vanachter of vanveur
ze zulle noêt ni blijve staan
totdad et onrecht zal vergaan


Deze verzameler bevat ùk twiê nummers van den album "Wa' zang, wa klaenk" die ek ba de losse nummers em gezet ùmda 'k die plaat ni em en z'onvindbaar lekt.
 
 
Site nifs

Reakses ba liekestekste

Woenstag 19 november 2008
Nieve feature van de site: ge kund nau oêk reakses achterlate ba al de liekestekste. Andig a' ge bvb. een vraag ed over de betiêkenis van e woord of ne zin.

In de lijste van liekes gefd dezen tekstballon aan ùveul reakses der ba e lieke zijn (zie bvb. vanboven ba de Wannes). De reakses verschijnen uiteraard ook in et overzicht van recente reakses.
 
 
Liekestekste

Wannes - Tusse de lichte

Woenstag 19 november 2008
Weral nen album van Wannes Van de Velde derbij, vandaag Tusse de lichte uit 1986.

E stuksken uit Ik ston meh m'ne rug nor 't laend:

ik lig te rusten in et mos
en ik oêr de boême zinge
over de zomer in et bos
en van den aerfstroêd en ros
en winterschemeringe

mor al die wondere ten spijt
die fiêrad van de boême
kan ek er toch ni bovestaan
da bosse woordeloês vergaan
't is ni miêr te betoême
 
 
Liekestekste

Wannes - In de natuur wou ek gon lêve

Destag 18 november 2008
Al d'Aentwaerpse tekste van den album In de natuur wou ek gon lêve van Wannes Van de Velde zen toegevoegd.

Dezen album kwam uit in et Rubbesjaar 1978 en bevat drei nummers over de schilder, o.a. et prachtige Tusse de duive van 't grung kaerkof:

Over de kloof van e paar iêwe klinkt de naam van diên artist
gelak e sleutelwoord van schepping en ambiese
en we geraken in vervuring
ba 't aanschouwe van zoê'n miêsterlijk tableauke
da ba Rubbes is ontloke
in diên tijd van onverbiddelijk inkwiziese
 
 
Liekestekste

Wannes - Droêgen ering

Möndag 17 november 2008
Via de site Taalblad.be em ek et volgende filmke gevonne van ne jùnge Wannes Van de Velde diê Droêgen ering zingd in 1967...


Iemand eed ùk filmkes gemokt ba Pieter Breughel in Brussel en Ik wil deze nacht in de strate verdwale, een initiatief dad opelijk navolging kregd!
 
 
Liekestekste

Wannes Van de Velde 1

Möndag 17 november 2008
Vandaag presentere we den alleriêsten album van Wannes Van de Velde, da' gewoên Wannes Van de Velde iêt.

Ùp dezen album stod o.a. et Lied van de Neus, een protestlied tege d'afbraak van d'istorische Aentwaerpse binnestad.

Ze zegge weliswaar
da ne sinjoor van adel is
mor da's al laenk gedaan
want ij doe nog dees jaar
a' der wa' vör z'ne zak bij is
et Vliesuis nor de maan


W'emme nau al d'Aentwaerpse tekste van 12 van de 16 albums van Wannes Van de Velde.
 
 
Site nifs

Tekste mah starrekes

Zondag 16 november 2008
Klein nieuwig'adshen in de tekstedatabase: ba elken artist meh' veul tekste ston de bekendste/beste tekste nau gemarkeerd meh een . Da' dùng we ùm de lezer te begeleide diê nen artist wild ontdekken of nen bepaalde populairen tekst zukt. Zù zal 'em bvb. ba Katastroof rap klassiekers gelak Zuipe en Meh' de wijve niks as last terugvinne zonder iêl de lijst van 174 tekste te mùtte deurzuke.

Per artist wörre zù'n 10-15% van de tekste gemarkeerd. Fans die ni akkoord zen meh' de selekse meugen alted suggestes dùng.
 
 
Liekestekste

Wannes - Water en wijn

Vrijdag 14 november 2008
Zjust toegevoegd: d'Aentwaerpse tekste van den album Water en wijn van Wannes Van de Velde. Ùp dezen album uit 2004 zingd de Wannes ou volksliekes same meh een koêr.

E stuksken uit Zjubilee in Sint-Andries, et leste lieken ùp den album en et 600e in ons database:

De stegen ange vol
meh' vlaggen en gedichte
en onderdduzend lichte
van gaes en van petrol
palere meh balonne
meh staer en maan en zonne
da' dùng nog gin baronne
ter iêre van Leopol
 
 
Aentwaerpse Woordenboek

Rap zuken in de woordenbùk

Woenstag 12 november 2008
Vanaf nau kund' iênder waar ùp de site ùp iênder welk woord dubbelklikken ùm da woord ùp te zuken in den Aentwaerpse woordenbùk. As et woord ni' gevonne wörd wörd gezocht nor woorde meh' dezelfste vier beginletters.

In den toekomst zulle de zuukfunkses uitgebreid wörre zùdad ùk gezocht wörd in d'afgeleide vörme van alle woorde (verbogen of vervoegde vörme, verkleinwoorde, ...). Iês da' de woordenbùk dan miêr gestoffeerd is zulde van praktisch ieder Aentwaerps woord da' g'ùp deze site tegekomd direct de verklaring kunne vinne deur der gewoên ùp te dubbelklikke, en we zulle die functionaliteit ùk kunnen aanbieden on aender Aentwaerpstalige sites.

In de nog vajjeren toekomst wil ek machinevertaling van Aentwaerps nor Ollands verwezelijke, o.a. ùm on alle liekesteksten ùp deze site een Ollandse vertaling toe te voege.
 
 
Liekestekste

Favoriete Wannes-teksten

Destag 11 november 2008
Swengst da 'k dezen avend nog is nor m'n favoriete liekes van Wannes Van de Velde on 't löstere was em ek nen top ting ùpgesteld van m'n favoriete tekste van de Wannes.

 1. Ik eb m'n art geslote (1976)
 2. Pieter Breughel In Brussel (1967)
 3. Ontmoeting meh ne mens (1969)
 4. Tusse de duive van 't grung kaerkof (1979)
 5. Café zonder naam (1969)
 6. D'inkwiziese (1967)
 7. De zwarte rivier (1990)
 8. Ier is 'em trug (2006)
 9. Ze kwame van 't Zuide (1990)
 10. Ik wil deze nacht in de strate verdwale (1973)

Ik maerk on et siteverkiêr da' der nen enorme golf van interesse in et waerk van de Wannes ùp gang is gekome. Vör bezukers die nog ni' zù aerd meh' z'n tekste vertroud zen is deze lijst wellicht e gùj vertrekpunt ùm ze t'ontdekke. Van aender mensen oêr ek gêre wad ún favoriete zen.
 
 
Site nifs

De Wannes is ni miêr

Möndag 10 november 2008
Gelak as g'onder aenderen ier en ier kund lezen is Wannes Van de Velde deze morgend gestörve.

Vör d'Aentwaerpse taal kund' ù gin grutter verlies indenke. Niemand eed ons taal oêt zù schoên aangewend en eur zù rijk dùng klinken as de Wannes, en 't vald te betwijfelen of we nog oêt nen Aentwaerpse poëet van da caliber zullen emme.

Dees zen de Wannes z'n eige woorden over de doêd, uit et lieke Ier is 'em trug dat 'em schreef nadat 'em den iêste kiêr leukemie kreeg en et overleefde:

Oe zou et kome da ne mens persé wild vechte
tege ne nacht diên iederiên te wachte sta
geloêfd me vrij 'k eb 'em gezing 't is ginne slechte
ik zag e laend worin da pijn ni miêr besta
en 'k eb gezee lot ù mor gaan goh nah ni klage
en zing et lieke van "oh death where is thy sting"
mor m'nen tijd was lak ge zie nog ni' voldrage
'k eb in de spiegel nog gin engele gezing

Ne mens goh' doêd zù goe as dat 'em wörd gebore
den boêt lee kleer en de mashiene zen gesmeerd
a' ge me vraagd "is 'er dan zùveul on verloren
en is da leven al die nobele mùjte weerd"
dan zeg ek "ja" al kund'er aenders over peize
't is e mirakel wor da w'ier in zen belaend
e monument vol onbegrensde paradijze
meschin absurd mor zjust dörùm zù interessaent


Ik em de Wannes iêne kiêr gesproken; a belde mij nada 'k 'em in nen brief toestemming ad gevraagd ùm een paar van z'n liekesteksten in m'nen boek te zette. A was iêl g'interesseerd in m'n project; gelak alle Aentwaerpse tekstschrijvers ad 'em zelf al gewörsteld meh et probleem van geschreven Aentwaerps.

'k Em al wel is verteld da'k laenk geleje begonne zen meh een Aentwaerpse schrijfwijze t'ontwikkele zjust ùm nen tekst van de Wannes ùp een convenabele manier te kunnen ùpschrijve. Tijdes de jare da 'k der meh bezig was zen ek altijd tekste van de Wannes blijve gebruiken ùm t'oefene - want a' ge die goe kund schrijve dan kund' alle Aentwaerpse tekste schrijve.

Ik ad iêl aerd g'oopt ùm 'em oêt is et resultaat te kunne late zing, mor tege da m'nen boek gepubliceerd was was 'em trug ziek gewörren en 't is er ni miêr van gekome. Ondertussen em ek wel nen oêp aender Aentwaerps' artiste liêre kenne, en 't is mij altijd ùpgevallen da' die allemol zonder uitzondering eve groête fans van de Wannes zen as ekik.

Da's gin toeval, de Wannes was en is een Aentwaerps monument. Al wie z'n tekste leesd zal begrijpe worùm.
 
 
Liekestekste

Katastroof - In 't zwart

Zondag 9 november 2008
Gelak as beloofd sluite w'ons Katastroofweek af meh' de tekste van de splinternieve Katastroofalbum In 't zwart. Dezen album eed een iêl bizonder betiêkenis vör deze site deurda 't den alleriêsten album is worvan da' de teksten in et CD-bùkske geschreven zen volges d'Aentwaerpse schrijfwijze die w'ier propagere.

E stuksken uit Pinteliere, worin da' de waren toedracht van et lesten avendmaal wörd verteld:

Ze sloegen on et zuipe
Judas mùst nör buite kruipe
Jezus sprak "'k gon blijve schenke
want zù zulde mij gedenke
mijn bloed is lak as wijn
zöpt en 'k zal bij olle zijn
bloed en wijn zonder verschil
bevatten eveveel promille"


De CD-veurstelling gisterenavend in Edegem was trouwes fantastisch, m'ne smoel doe nog ziêr van et grijnze. O.a. ba d'iêl actuele tekstaanpassing in In den emel nor Pim Fortuyn en Jorg Haider ebbe same groête pret.

Der zitte nae 174 Katastroofteksten in de database!
 
 
Liekestekste

Katastroof - Allùwien

Vrijdag 7 november 2008
De zevenden en lesten ouwe Katastroofalbum da we dees week toevoegen is Allùwien uit 2003, nen album volledig gewijd on ekse, lijke en aender Halloweenpersonages.

E stuksken uit Zwarte weduwe:

't was al gebeurd: veurda 'k er iet van ondervond
zoog zij et bloed uit mijnen als in eure mond
'k docht ba m'neige tùng mijn artshe stil ging staan
"och der zen aerger manieren ùm te gaan"


Morge steld Katastroof z'ne nieven album "In 't Zwart" veur in Edegem, en overmorge poste we daarvan de tekste. Diê van den iêste single Sammeke is natuurlijk al beschikbaar, méh' videoclip.
 
 
Liekestekste

Katastroof - Zwijne zonder parels

Donderdag 6 november 2008
De Katastroofalbum van vandaag is Zwijne zonder parels uit 1996. Ierùp stod onder aenderen et ilarische Zet 'em ùp (nor aanleiding van de tùngmalige campagne "Zet 'm op") meh ne störtvloed on synonieme vör condoomgebruik:

Gin fùdraal on de kathedraal
ginnen truut on m'n statuut
gin taferiêl on m'n kroênjuwiêl
ginne rek rond mijne stek

Ginne frak rond mijne geriêdschapsbak
gin ding rond m'n mashing
gin velleke rond m'n spelleke
ginne lap rond mijnen tap
 
 
Liekestekste

Katastroof - Monsterboelekes

Woenstag 5 november 2008
Album vijf in ons Katastroofweek is Monsterboelekes uit 1991, meh onder aendere Den ouwe pedofiel:

Den ouwe pedofiel meh' zijne staf
brekt overal zùmor in, is da ni straf?
de gaenk lee' vol meh peêrdestront
's nachs lùpt 'em in ons living rond
 
 
Liekestekste

Katastroof - Duveltsheskaermis

Destag 4 november 2008
De virden album van ons Katastroofweek is Duveltsheskaermis uit 1990.

Ùp dezen album onder aenderen et lieke Jef en Marie, Katastroof's varse van et karstveraal:

Jef diê mùst aerd waerke in 't meubelefabrik
a zwoegde lak ne zot want van de bazen ad 'em schrik
a waerkten in shifte, da' dee 'em vùr 't profijt
Marie die zocht een bezig'eid in eure vrijen tijd
 
Pagina's: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16