Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Reakses

08/07 GARVAN MAIREAD
20/06 Doederik
Miêr...

Forums

23/05 Anoniem
22/05 derek
22/05 derek
08/04 Anoniem
07/03 Anoniem
29/08 Anoniem
Miêr...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox
Deze site promoot een volwaardige, niet-fonetische Antwerpse schrijfwijze, omdat alleen geschreven talen overleven. Lees meer over dit project en over wat u kan doen om de Antwerpse taal te helpen bewaren!
Liekestekste

Katastroof - Iête winters

Möndag 3 november 2008
We zetten ons Katastroofweek voêrt meh' de tekste van den album Iête winters uit 1986. Volges veul Katastrooffans is dees den allerbesten album van de grùp, meh onder aendere de klassiekers Meh' de wijve niks as last en De man is minderwaardig en aender schitterende nummers gelak Iêl de wêreld stinkt en Oêrd de klokke luie.

Uit da leste nummer, worin da Katastroof nor gùj gewoênte de kaerk te zeik zet:

Iênieder komd te staerve ù aerg da 't ùk is
ons vader wier begrave meh een gregoriaanse mis
et kaerkkoêr da' zweeg, de paster riep "wad is 't?"
tùng klùnk iniês een stem ze kwam persies vanuit die kist

Oêrd de klokke luie de paster wörd wer rijk
oêrd de klokke luien a pakt wer gelak slijk
der goh' der iêne trouwe of iêntshe wörd gedùpt
of in de grond gedouwe de famille wörd gestrùpt


Zondag, den dag na de veurstelling, zulle we de teksten van de nieve Katastroofalbum In 't zwart poste. Mor ondertusse volge nog miêrder aender albums...
 
 
Liekestekste

Katastroof - Noch vis noch vliês

Zondag 2 november 2008
Vandaag presentere we de tekste van de vöfde Katastroofalbum Noch vis noch vliês uit 1984. Ne nor Katastroofnorme relatief serieuzen album meh mor lifst 4 nummers die later ernome wieren ùp de kompilase Efkes serieus: Nacht in de stad, Den drinker, Iênzaamad en Weerzing.

Uit da leste nummer, ne favoriet van veul Katastrooffans:

'k Kan m'n oêge ni' geloêve
wa' doede gij ier in die kroeg
da's verdekke laenk geleje
lot ons gon zitten on den toêg

'k em ù dikwels ston verwense
nau 'k ù trug zing zen ek blij
wa' vörbij is is vergete
kom pakt der iêntshe mee meh mij


Der zitten nae zjustekes 100 liekestekste van Katastroof in de database en miêr as 500 teksten in totaal!
 
 
Liekestekste

Katastroofweek

Zaterdag 1 november 2008
Volgende zaterdag 8 november steld Katastroof unne nieven album "In 't zwart" veur in Edegem - de leste tickette kunnen ier besteld wörre.

Speciaal vör de gelegenad gon w'ier een eforreke dùng en dees week zùveul meugelijk tekste van den ùmvangrijken back catalogue van Katastroof on ons tekstedatabase toevoege.

We beginne ba 't begin meh' den alleriêste Katastroofalbum Stront on de knikker uit 1978. Dezen album mùst in 1980 groêtendiêls ùpnief ùpgenome wörren en iêt dorùm nae "Stront on de knikker 2". Ùp dezen album o.a. de klassieker Zuipe! en oêk et geweldige De zöng van meniêr pastoêr (ier te belöstere):

As 'kik later ùp m'neige biêne staan
dan gon 'kik in de zaak van ons vader gaan
dan draag ek et kruis
de kaerk wörd m'n uis
en dan koom ekik ba alle knappe wijve thuis
 
 
Liekestekste

Top 10 van Oktober 2008

Zaterdag 1 november 2008
Ier is onze möndelijkse lijst van de populairste Aentwaerpstalig' artisten en liekes ùp deze site. De Clement Peerens golf is on 't wegebbe mor speld dees mönd wel nog staerk mee.

De 10 populairst' artisten in oktober (tussen okskes de pozieses van september):

 1. (1) Clement Peerens Explosition
 2. (2) Katastroof
 3. (3) De Strangers
 4. (4) Wannes Van de Velde
 5. (5) Axl Peleman
 6. (9) Sint-Andries MC's
 7. (8) Stafke Fabri
 8. (7) Fixkes
 9. (-) 't Crisis Orkestje
 10. (6) Halfzeven Doenker

Uit den top 10 gezakt (van 10 nor 14): John Lundström.

In september bezette de Clement Peerens Explosition nog de volledigen top 10 van de miêst populaire tekste, nae is dad ietske minder.

 1. (5) Leve de Clement zijn wijf - Clement Peerens
 2. (1) Bùcht van Dunaldy - Clement Peerens
 3. (3) Vinde gah m'n gat - Clement Peerens
 4. (2) Gefd da kaske nah is ier - Clement Peerens
 5. (-) Grungplöts Blues - 't Crisis Orkestje
 6. (7) Smeerkeês - Clement Peerens
 7. (-) Aentwaerpe - De Strangers
 8. (4) Dikke Lu - Clement Peerens
 9. (6) Foêrwijf - Clement Peerens
 10. (-) Ba de rijkswacht - De Strangers

De populariteit van Grungplöts Blues is groêtendiêls te verklare deurda' Grungplöts et iêste veurbeldwoord ùp de veurpagina van den Aentwaerpse woordenbùk is en nor da lieke verwijsd.
 
 
Site nifs

RSS feeds

Donderdag 30 oktober 2008
Der zen e paar nief dinges ùp de site gezet. Et belangrekste zen de nief RSS feeds. Der zen nae RSS feeds vör de recentste...
Al dees feeds zen ùk bereikbaar via et ikoon in den adresbalk van ùwen browser, en ze beston ùk vör Antwerps.be.

A' ge ni wet wa RSS feeds zen: dor kunde nief informase van web sites meh nor ae late sture in plöts van zelf ùp die sites te gon zuke. Ge kun et is uitprobere ba Google.

Ùk nief is da' de reakses gepagineerd wörre - probeerd bvb. mor is in de Gastenbùk nor bladzijde 2 van de reakses te gon.
 
 
Liekestekste

Wannes - Volksliederen

Woenstag 29 oktober 2008
Wer nen album van Wannes Van de Velde ba de kollekse, deze kiêr Volksliederen uit 1980. E fragment uit Den edele wijn:

Noë diên ee' de wijn geplaent
al ùp 't bevel des Iêre
God onzen Iêr zij lof en daenk
diên alles doe' vermiêre

Wijn wijn, gij edele wijn
sober wilde gedrùnke zijn
ge zeh' den beste medicijn
den bijbel kan 't ons liêre
 
 
Site nifs

Webstats

Möndag 20 oktober 2008
Ik krijg wel is de vraag ùveul bezukers deze site kregd, en aangezien et ier ginne commerciële site is is da' gin g'eim. Nor aanleiding van iên jaar Antwerps.be ier dus een grafikske van de webstats, miêr bepaald et aantal pageviews per week.

De grafiek begind ba de lancering van de tekstedatabase midden April. De site ad vanaf tùng zù'n daertig bezukers per dag, goe' vör een kleine duzend pageviews per week.
Eind juli was er dan iniês ne piek van zù'n 3000 pageviews in iên week tùng a' d'Aentwaerpse dialectweek wier aangekondigd. Eind ogustus was er ne nog veel oêgere piek van 6000 pageviews tùng a' den Aentwaerpse Woordenbùk ier wier gelanceerd. De weken dorna bleve der zoê'n 5000 a 6000 pageviews per week kome.
Ik ad gedocht da' da wel farm zou zakke na de dialectweek, mor da bleek aemper 't geval, der was alliên mor nen iêle zochten trugval nor 5000. Veurige week, vanaf de zondag den 12e, begost der dan iniês veul miêr volk nor de site te kome - ik weet nog alted ni worùm; wörschijnlijk stùng der ieverans een artikeltshen in een weekblad of zoê. In alle geval, der kwamen iêl de week miêr as 400 man (unique visitors) per dag, goe' vör 9000 pageviews ùp een week, een verpulvering van et veurig record.
 
 
Liekestekste

Katastroof - Sammeke

Zondag 19 oktober 2008
Den iêste single van de nieve van Katastroof iêt "Sammeke" en is te downloade via Belgian Music Online. Ge kunt 'em ùk bekijken en belöstere via YouTube, en da filmke vind' ier same meh' den tekst.
 
 
Site nifs

1 jaar Antwerps.be \o/

Destag 14 oktober 2008
Vandaag is 't zjust een jaar geleje dad Antwerps.be gelanceerd wier. Happy birthday to us dus! Een overzicht van de mijlpale:
En binnekört ùp den 8e november: lancering van de nieve Katastroof-album, den iêste meh' de tekste volges ons schrijfwijze.
 
 
Concerte

De nieve van Katastroof

Zaterdag 11 oktober 2008
Den 8e november (vandaag over vier weke) stelle de manne van Katastroof unnen 20e CD veur in zaal Centrum in Edegem. Ge kund derbij zen: tickette koste 10 euro en kunnen ier besteld wörre.

De nieve CD iêt "In 't zwart" en et ontwaerp van d'oes is g'inspireerd ùp den Black Album van Metallica. Ik kan ollen al vertelle da' der wer veul gùj nummers ùp deze CD ston, want ik em as iênigen al d'iêr g'ad ùm 'em te meuge belöstere!

Da' zit zoê: e paar weke geleje wier ek in 't midde van de nacht gebùjd en geblinddùkt weggevoerd nor een g'eim lokasen ùm al de tekste t'oêren en ùp te schrijven. "In 't zwart" wörd dus den iêste CD meh een tekstbùkske worin da' de tekste neergeschreve zen volges de schrijfwijze van Aentwaerps Schrijve!
 
 
Concerte

Clement doe' voêrt in 2009

Woenstag 8 oktober 2008
Gùj nifs in de nieve CPeX mail: de Clement Peerens eXplosition zal ùk in 2009 toure én nief liekes make!

Vajjer wiste ze te vertelle da' de CD Masterworks dreidubbel goud ee' g'old.
 
 
Liekestekste

Jos Smos - en de frisse grietentros

Vrijdag 3 oktober 2008
Nief in de tekstedatabase: de solo-album De frisse grietentros van Katastroof-lid Jos Smos.

E stukske van et stichtende Blefd in ùw olleken en pipt ni:

Oêre zing en zwijge
denkt alliên mor on ùweige
altijd nor 't midde neige
ùm gelijk te kunne krijge
braef in 't rijke loêpe
ùwe kleine late doêpe
en ùweige late stroêpe
en d'aender pakke geld meh oêpe
blefd in ùw olleken en pipt ni
blefd in ùw olleken en pipt ni
 
 
Liekestekste

Den top 10 van September 2008

Woenstag 1 oktober 2008
Ùp basis van de webstats em ek nen top 10 ùpgesteld van de populairste Aentwaerpstalig' artisten en liekes ùp deze site in september 2008. Natuurlijk mùtte der rekening meh ouwe da' de populariteit mee bepaald wörd deur et totaal aantal tekste van den artist en deur et aantal nief tekste tijdes de mönd.

Dees ware de 10 populairst' artisten ùp deze site in september (tussen okskes de poziesen veur de zomer):

 1. (1) Clement Peerens Explosition
 2. (3) Katastroof
 3. (2) De Strangers
 4. (5) Wannes Van de Velde
 5. (7) Axl Peleman
 6. (10) Halfzeven Doenker
 7. (-) Fixkes
 8. (8) Stafke Fabri
 9. (4) Sint-Andries MC's
 10. (-) John Lundström

De Clement Peerens Explosition was veur de zomer al #1, mor deur den uidige come-back tour van de godfather van den Aentwaerpse rock bezet 'em nae oêk de volledigen top 10 van de miêst populaire tekste!

 1. (4) Bùcht van den Aldi - Clement Peerens
 2. (-) Gefd da kaske nah is ier - Clement Peerens
 3. (8) Vinde gah m'n gat - Clement Peerens
 4. (2) Dikke Lu - Clement Peerens
 5. (-) Leve de Clement zijn wijf - Clement Peerens
 6. (-) Foêrwijf - Clement Peerens
 7. (-) Smeerkeês - Clement Peerens
 8. (10) Assenbak - Clement Peerens
 9. (7) Pinokkio - Clement Peerens
 10. (-) Loete - Clement Peerens

De veurige nummer 1, Aentwaerpe van De Strangers, is gezakt nor plöts 13 mor is daar nog wel et iêste nummer da ni' van CPeX is meh.
 
 
Liekestekste

Kooyman en Van Haeren bis

Destag 30 september 2008
Miêr tekste van Ed Kooyman en Herman Van Haeren, deze kiêr die van den album Kooyman, Van Haeren en de mense uit 1992.

De schunsten tekst ùp dezen album is diê van De duine:

Ne störm ee' diê nacht
meh' z'n brutte kracht
de duinen ùpgenome
en in de wùstijn
erges in 't geheim
zen ze neergekome
dor stùnge ze gerust
vaer van onze kust
tussen al un vrinde
 
 
Liekestekste

Kooyman en Van Haeren

Vrijdag 26 september 2008
't Wier oêgen tijd ùm wa miêr tekste toe te voege van Ed Kooyman en Herman Van Haeren. Alle tekste van den album 1000 Weekends uit 1990 zitte nae in de kollekse.

't Ùpvallendste lieke is zonder twijfel de klassieker 't Is ni miêr wa 't gewest is:

Edde golle dad oêk misschin
da' ge 's morgens stoh te zing
nor ùwe kop in de spiegel van de lavabo
meh in ùw aend e scheermashing

da' ge dan denkt "da's persies nen aendere vent
as veur e jaar of ting"
ge kun et draaien of kiêre
mor iên dink da stoh' vast...

't is ni miêr wa 't gewest is
en 't zal noêt ni mer wörre wad et was
 
 
Liekestekste

Wannes - Stadsgedachte

Woenstag 24 september 2008
Vars van den internetpers: al d'Aentwaerpse tekste van den album Stadsgedachte van Wannes Van de Velde, van wie der nau zjust 100 teksten in ons kollekse zitte.

E fragment uit As ek zou staerve:

As ek zou staerve stört dan gin gebede
vraagd ginnen uitleg on de gode van 't verlede
waarùm klage, iederiên mùt de wereld af
mor 't is zù koud en veul te stil zoê'n deftig graf
a 'k zou staerve vrinde gùjd me ni' vör d'aaie
lot me rusten onder de stiêne van de kaaie
 
 
Liekestekste

John Lundström - Waar is den tijd

Zaterdag 20 september 2008
Alle twelf tekste van den iêsten album van John Lundström, Waar is den tijd, zen toegevoegd. Dezen album goh' vöral over et socialismen en de sociale strijd. E stuksken öt Klacht van de waerkman:

Tùng 'k m'ne stiel begost te kenne
must ekik nor den armee
ze zoude mij dor is gon temme
vier jaar laenk en zonder pree
gecommandeerd in de Fraense tale
nen iêlen dag van "allee allee"
terwijl ze thuis in d'aeremùj zate
da' viel ni mee, da' viel ni mee


Alle tekste van John Lundström ston nae ùp deze site!
 
 
Agenda

Afscheid van de Gaston

Vrijdag 19 september 2008
Wie et geluk ad ùm ùp tijd kaarte te bemachtige vör d'Aentwaerpse Komieken in den Arenbaerg ee' gistere ne geweldige sho gezing meh staerk ùptredes van o.a. Nigel Williams en presentator Michael van Peel, mor persoênlijk em ek mah toch vöral een kriek gelache meh et sublieme mor veul te kört ùptrede van de Gaston.

Ùmda' dees et allerlesten ùptrede van de Gaston was was et toch wel een istorisch gebeure da' zelfs chic volk öt Brussel trok. Prins Laurent was er (en ee bekan den tiên van mijne maat verbrijzeld) en ùk de VRT die dees verslag gemokt emme - zeker nor kijke!

 
 
Liekestekste

Stafke Fabri - Heimwee nor Aentwaerpe

Donderdag 18 september 2008
Recentelijk toegevoegd: alle tekste van de verzamel-CD Heimwee nor Aentwaerpe van Stafke Fabri.

E fragment öt et titelnummer:

Seg pae en mae, ik droêm ier alle nachte
van da caféke dor on de slachterij
seg pae en mae, dan pruuf 'kik wer die pintshes
die a 'k dor drùnk ja tot 's nachs een uur of drei
ik zing de stase en 'k zing de Geuzenofkes
ùk de Vismart en 't Stuivenbaergplein
die schoên plötskes die kan ekik ni misse
ik eb heimwee, heimwee nor Aentwaerpe
 
 
Agenda

Workshops

Woenstag 17 september 2008
Gisterenavend was den iêste workshop "Oe schrijf ek Aentwaerps?" en 't was dik de mùjte, ùk vör mij ùmda' der veul gediscussieerd wier over Aentwaerpse klaenken en woorde.

Ùmda' de twiê workshops volgebùkt waren en der nog veul interesse was emme d'organisatore van de dialectweek der nog rap nen darden on toegevoegd, vandaag van 16u30 tot 18u30. Meugelijk zen der nog plötse vör vrij, beld nor 03/260.38.00 a' ge wild kome.
 
 
Liekestekste

iXina

Möndag 15 september 2008
W'adden in ons liekesdatabase al Aentwaerpstalig' artisten in de genres rock, folk en kleinkunst, mor iXina voegd daar een nief genren on toe, namelijk funk. Onzen iêsten iXina tekst is een felle aanklacht tege den terreur van rùj ottokes (te belösteren ùp unne MySpace) en miêr tekste volge.

iXina gefd nae vrijdag same meh' De Mits e gratis concert in muziekcentrum Trix. De Mits emme vör da concert trouwes e promofilmke gemokt...
 
 
Site nifs

Media killed the internet star

Zaterdag 13 september 2008
Dankzij d'Aentwaerpse dialectweek krijgen Aentwaerps.be en Aentwaerps schrijve dezer dagen iêl wa media-aandacht. Een overzicht vör a' g'is ieverans aens over dees project wild oêren of leze:
 • Ùp vrijdag 29/8 stùng er een artikel over den online Aentwaerpse woordenbùk in de Frut.
 • Ùp zondag 31/8 was ek same meh Jeanine Bisschops (iêl toffe madam trouwes) te gast in ne mini-talkshow in den Boerentore tijdes de Cultuurmart.
 • In d'uidig ediese van De|n|Aentwaerpener em ek een interview ùp p12.
 • Nae möndag 15/9 zen ek te gast in et programma Dag TV ùp den ATV, da miêrdere kiêren uitgezonde wörd tusse 11u30 en 18u. Centrale gast is Bart Peeters, ik zen den iêsten "bijgast".
 • In de volgend' ediese van Zone03 komd een stuksken over de woordenbùk.
 • Ùp vrijdag 19/9 stoh' der een Aentwaerps geschreve (!) mini-interview in GvA. Eigenlijk goh-g-et miêr ùm een oefening in overdreven Aentwaerps chauvinisme in interview-vörm :) Et stod in een extra katern dad ùk verdiêld zal wörre tijdes Zuiderzinne, da' dees jaar in et tiêke van et dialect sta.
 • Tijdes die Zuiderzinne zen ek, ùp zondag 21/9 ùm 16u, same meh Sven De Ridder te gast in de spiegeltent van GvA, die ieverans achter et Museum gezet goh wörre.
 
 
Citate

Gaston Berghmans

Woenstag 10 september 2008
Gaston Bergmans in Zone 03, in een interview n.a.v. de dialectweek:
Ik praat altijd en overal Antwerps. Ik heb het Nederlands wel geleerd, dat moest zo als je voor de TV ging werken. Wanneer ik nu iemand in het Nederlands bezig hoor, stoort me dat meestal. Vooral omdat ze voor een groot deel Hollands praten. Altijd die zinnen met het woord hoor op het einde, verschrikkelijk. Daar ga ik niet mee akkoord, hoor!
Ik vraag m'neigen af of da 't bewuste ironie was van de Gaston ùm hoor te zeggen in diê leste zin, of dat 'em gewoên "zenne" zee en et onbewuste ironie is da' Zone 03 daar "hoor" van gemokt ee.

Gaston Bergmans is iên van d'Aentwaerpse Komieke die volgende week donderdag ùptreden in den Arenbaerg.
 
 
Liekestekste

400 liekestekste

Destag 9 september 2008
Drei dage na et duzendste woord in de woordenbùk viere we de 400en tekst in onze liekesdatabase. D'iêr ùm et nummer 400 te drage vald te beurt on Ik mis ù van Katastroof...

Ik mis ù valse taende
ùp et kaske neffe 't bed
ù Rubensiaanse lijf
meh kilo's overtollig vet
ik mis ù biêne lak pilêre
en ù roze pukkelkont


Bekekt ier den tekst en et bijoêrende YouTube filmke.

Ùp nor de 500! On de stapel CD's dad ier kleêrligd te zing zal da ni' zù laenk dure.
 
 
Agenda

Workshop - nog 6 plötse

Möndag 8 september 2008
Volgende week is et d'iêste Aentwaerpse week van et dialect. Iên van de vele activiteite tijdes die week is de workshop "Oe schrijf ek Aentwaerps" wor a' d'Aentwaerpse schrijfwijze van deze site wörd aangeliêrd.

Deze gratis workshops gon deur in de Permeke bibiotheek ùp destag de 16e september van 20 tot 22 uur en ùp wùnsdag de 17e september van 14 tot 16 uur. De workshop van de wùnsdag is al volgebùkt mor vör den destag zen der nog 6 plötse. Reservere kan ùp 03/260.38.00.
 
 
Site nifs

Facelift

Zondag 7 september 2008
Gelak a' ge kund zing ee' de site ne kleine facelift gekrege - kekt ùk is ùp Antwerps.be.

Neffest den datum van ieder nifsbericht ziede nae oêk et vertaalikoon wor a' ge 't bericht meh kund vertale nor et Ollands en terug.
 
 
Aentwaerpse Woordenboek

Duzend woorden

Zaterdag 6 september 2008
Den online Aentwaerpse woordenbùk is al aangegrùjd tot duzend woorde; d'iêr ùm et nummer duzend te dragen is te beurt gevallen on et woord keskeschiet. De woordenbùk zal nog deurloêpend varder ötgebreid wörre meh olle suggesties en meh woorden uit d'onderde Aentwaerpse liekestekste.

Ge kund trouwes d'uitbreiding van de woordenbùk volge via deze pagina worùp altijd de nifste woorde vanbove ston.

Nog nen tip: ge kunt ba et zuken in de woordenbùk de jokers ? en * gebruike. ? stoh' vör iên willekeurige letter, * vör iênder ùveul willekeurige letters. Deur te zuken ùp *lijk vinde beveurbeld alle woorde die eindigen ùp -lijk, en meh *ù* vind' alle woorde wor ad een körte oe in veurkomd.

In den toekomst zulle de zuukfunkses nog vajjer ötgebreid wörre zùda g'ùk kund zuken in d'afgeleide vörme (bvb. de waerkwoordvervoeginge) en in de fonetische transkripses (ùm bvb. rijmvörme te vinne).
 
 
Liekestekste

Katastroof - Vosse (2004)

Vrijdag 5 september 2008
Nog ne Katastroof album vandaag, deze kiêr den album Vosse van 2004. Alle tekste ston nae ùp de Katastroof page, wad ons totaal ùp 73 katastrofale tekste brengd.

E fragment uit Biêstenboel:

Ne vos verliesd z'n aar mor ni' z'n streke
ba mij was 't aendersùm zù is gebleke
as ne pau zù fier en trots ùp mijne steêrt
totaal gepluimd is 'em nae nikske ni miêr weêrd
 
 
Liekestekste

Katastroof - Efkes serieus

Donderdag 4 september 2008
In 2005 mokte Katastroof een kompilase van un beste serieuze liekes, die vör de gelegenad ùpnief wieren ùpgenome. Et resultaat was de wonderschoênen album Efkes serieus worvan da nae alle achtting tekste te leze zen ùp ons Katastroof page.

E fragment uit Tristige plaent, wörvan da 'k oêk de rapversie van Tourist Lemc en Scale kan aanraje:

'k Kan ni slapen ik lig al meh ne kater
mor ik em van da' goh kome giêne schrik
want alkool is mor zjust gelak as water
vör nen tristige plaent gelak as 'kik
 
 
Liekestekste

De MITS

Destag 2 september 2008
De MITS (Marginalen In 'T Stad) zen vijf zelfverklaarde marginalen uit Deurne die Aentwaerpstalige rock brengen in navolging van Clement Peerens en Katastroof.

Ùp vrijdag de 17e september geve De MITS same meh Ixina een gratis concert in muziekcentrum Trix. W'emmen ier alvast een MITS page toegevoegd meh drei tekste van nummers die ge kund belösteren op unne MySpace.
 
 
Aentwaerpse Woordenboek

Online Aentwaerpse Woordenbùk

Donderdag 28 ogustus 2008
Vandaag lanceren we met trots het online Antwerps woordenboek. Je kan dit woordenboek vinden via het menu, of je kan meteen een woord opzoeken in het vak dat onder het menu staat (typ de eerste letters en druk Enter) of door het woordenboek bladeren met de A B C... links.

Het online Antwerps woordenboek heeft volgende unieke kenmerken:
 • een consistente, uitgewerkte schrijfwijze - die van het boek Antwerps schrijven.
 • fonetische transcriptie én geluidsopname van elk woord - klik op het ikoon om een woord te horen.
 • van elk woord worden alle hoofdvormen meegegeven en de volledige verbuigingen en vervoegingen - klik op de ikonen.
 • bij elk woord staat een voorbeeldzin, mét fonetische transcriptie en Nederlandse vertaling van de hele zin - beweeg over de en ikonen om deze te lezen.
 • de voorbeeldzinnen komen uit de honderden Antwerpse liedjes in onze database - beweeg over het ikoon om te zien welk liedje, en klik erop om de hele tekst te zien.

Het volgende voorbeeld toont al deze kenmerken:

wörre

    
[wörrë]
 
 ww. 
 
wörre(n)
 
- wier
 
- gewörre(n)

worden

 • ik wör muug van al diê last
 • 't Is ni miêr wa 't gewest is en 't zal noêt ni mer wörre wad et was
OTT-vervoeging van wörre
ik wörwij wörre(n)
gij wörd
wörd(e) gij
golle wörd
  ↔ wörd(e) golle
ij wördzun wörre(n)
OVT-vervoeging van wörre
ik wierwij wiere(n)
gij wier
wierd(e) gij
golle wier
  ↔ wierd(e) golle
ij wierzun wiere(n)
Het online Antwerps woordenboek telt al 870 termen, en er komen er nog elke dag bij. Dit wordt het meest complete Antwerpse woordenboek, en u kan daar toe bijdragen door nieuwe woorden te suggereren!

Het woordenboek (incl. deze aankondiging) is het enige onderdeel van Aentwaerps.be dat niet in het Antwerps geschreven is - dat zou te verwarrend zijn voor een woordenboek Antwerps - Nederlands. Het maakt dus niet uit of je het woordenboek hier bekijkt of op www.antwerps.be.
 
 
Site nifs

Knoppekes

Destag 26 ogustus 2008
Wild' ons gelak Katastroof e plezier dùng meh ne link nor deze site, dan kund' iên van dees knoppekes gebruike...

Antwerps.be       Aentwaerps.be
 
 
Liekestekste

Miêr Clement Peerens

Vrijdag 22 ogustus 2008
Sings da we veurige week gelinkt wieren ùp de site van de Clement Peerens Explosition ee' deze site ne störmloêp van Clement Peerens fans meuge verwelkome.

Ùp verzuuk emme wa nae oêk de vier nog ontbrekende tekste van den EP De wraak van moeder fazaent ùp gescheide vrouwe meh ne rotsmoel uit 2000 toegevoegd, en oêk et nummer Gij. Alle CPeX teksten zen ùk vertaald nor et Ollands.

E fragment uit Gescheide vrouwe:

Gescheiden uisvuil, alright
zù wet ne mens meh z'n völlig'ed nen blijf
mor gescheide vrouwe, aha
they will ruin your life
da sta buite kijf
 
 
Liekestekste

Schuppezot - Kört Gerockt

Woenstag 20 ogustus 2008
In 't begin van deze zomer stelde de manne van Schuppezot unnen twidde CD Kört Gerockt veur. Al de tekste van deze CD zen nae toegevoegd ùp onze Schuppezot pagina.

E fragment uit In den emel of de hel:

Als ek oêt zal mùtte kieze tussen den emel of de hel
awel meniêr pastoor dan weet ekik et wel
ik geloêf van al diê ziêver nah is zjustekes gin knijt
as ek doêd zen blijf ek liever ier beneje vör altijd
 
 
Liekestekste

Nief liekes van Clement Peerens

Woenstag 13 ogustus 2008
Gistere was de nieve CD Masterworks van de Clement Peerens Explosition te koêp ba den Umo. Deze CD bevat al de liekes van de veurigen album mor ùk zes nief nummers, worvan vier Aentwaerpstalige:
De nief tekste zijn al allemol toegevoegd ùp ons CPeX page. E fragment öt Smeerkees:

  ùp de kas lag nog een doês la vache qui rit
  en de smile van die kùj dee mij zù ziêr
  'k pakte nen amer en da smerig rund
  awel, da lachtte ni miêr


A' ge CPeX nog ni live ed zing spele, kekt dan vöral is nor de filmkes van un Pop Poll ùptrede.
 
 
Agenda

Workshops "Oe schrijf ek Aentwaerps?"

Donderdag 31 juli 2008
Gelak da' ge kund lezen in De Standaard en de Frut organiseer et Stad van de 15e tot den 21e september de week van d'Aentwaerpse taal, oftewel de "Ode on 't Aentwaerps". In 't kader daarvan wörren in de bibliotheek Permeke gratis workshops "Oe schrijf ek Aentwaerps?" gegeve waarin da' d'oêfdlijnen van de schrijfwijze van den bùk Aentwaerps schrijve wörren aangeliêrd. Miêr info volgd... ('k zen nog ùp congé tot de nöste week)
 
 
Site nifs

Zomerstop

Donderdag 10 juli 2008
Deze site zal stilligge tot midden ogustus. Vanaf dan kunde wer regelmatig updates verwachte, en in september wörd gelak iêrder al is aangekondigd de online Aentwaerpse woordenbùk gelanceerd.

Ùp de 16en en 17e september wörre der in et kader van de "Week van et Dialect" gratis workshops "Oe schrijf ek Aentwaerps?" g'organiseerd in d'oêfdbibliotheek. Ùk daarover miêr info na de zomerstop!
 
 
Liekestekste

Wannes Van de Velde - Intiem

Woenstag 9 juli 2008
Den album Intiem van Wannes Van de Velde bestod öt onuitgegeven ùpnames van de VRT, en de tekste van al d'Aentwaerpstalige nummers zitten nae in de tekstedatabase. Den album begind meh et iêl schoên Ebriêws lieke Al Kol Eleh worin de Wannes een Aentwaerpse strofe verwaerkt ee:

Gùjje God wörd ier gezùnge
oud ons vaer van angst en pijn
lot de koêre van den oorlog
uitgezùnge zijn

Mor al kan ek et begrijpe
zù e redelijk gebed
ginne god eed oêt ne wêreldbol
in braend gezet
 
 
Concerte

Paul D'Hollander - Lied ba de Wannes in 't brons

Zaterdag 28 juni 2008
Gistere wier in de Breughelstraat et bronze börstbeld van Wannes Van de Velde ontuld. Ier is e filmke van Paul D'Hollander diê na d'ontulling z'n speciaal vör de gelegenad geschreve Lied ba de Wannes in et brons zingd.


Beldouwer Michael Bracke vertelde me trouwes da' der planne gemokt wörren ùm ùp et plentshen on 't eind van de Breughelstraat een volledig, levesgroêt beld van ne gitaerspelende Wannes ùp te richte!
 
 
Liekestekste

Tourist Lemc - Schoên was ze

Vrijdag 27 juni 2008
Een recent' ontdekking van mij (meh daenk on de Jelle van Katastroof.be) is den Aentwaerpse rapper Tourist Lemc. Ùp z'ne site kund' een iêl reeks van z'n nummers belöstere, en dees is zonder twijfel van et beste da' ge qua hip-hop made in Vlaanderen kund vinde.

Tourist Lemc is z'neige recentelijk oêk meh reggae gon bezigouwe. Z'nen iêsten tekst ùp Aentwaerps.be is et ùp ne riddim van Bob Marley gezùnge Schoên was ze.
 
Pagina's: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16