Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Reakses

08/07 GARVAN MAIREAD
20/06 Doederik
Miêr...

Forums

23/05 Anoniem
22/05 derek
22/05 derek
08/04 Anoniem
07/03 Anoniem
29/08 Anoniem
Miêr...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox
Deze site promoot een volwaardige, niet-fonetische Antwerpse schrijfwijze, omdat alleen geschreven talen overleven. Lees meer over dit project en over wat u kan doen om de Antwerpse taal te helpen bewaren!
Concerte

Ùptrede Clement Peerens

Donderdag 26 juni 2008
Et ùptrede van de Clement Peerens eXplosition in den Trix in Aentwaerpe was redelijk fantastisch. De godfather van den Aentwaerpse rock begon meh te zeggen da 't een iêl verademing was ùm is ni' vör een stel boere te mùtten ùptrede, en brocht dan same meh' gitarist Sylvain Aertbeliën en de nieven drummer Dave the beast from hell al d'ou klassiekers gelak Bùcht van den Aldi, Vinde gah m'n gat (ni te dik in deze rok?) en Foêrwijf.


 
 
Aentwaerpse Woordenboek

Veurprufke

Möndag 23 juni 2008
Bij de vörloêpige woordenbùk vinde nae e paar veurprufkes van de nieven Aentwaerpse Woordenbùk diên ier tege september gelanceerd wörd. Ier oêk iêntshe:

  
 
 
Liekestekste

Katastroof - Ùpsinjorreke

Zondag 22 juni 2008
Katastroof ee-g-et lieke Ùpsinjorreke (Opsinjoorke) ùpgenomen ùm et project Time-Out bekend te make ba 't groête publiek. Time-Out waerkt meh daders van partnergeweld ùm un te liêren un agressie onder controle t'ouwe. Miêr info ùp de site van Katastroof.

Ge kun et lieken 'er gratis downloade en den tekst vind' ier. A' ge de tradiese van 't Ùpsinjorreke ni kend kund' ùweigen bijscholen ùp Wikipedia.
 
 
Agenda

Börstbeld Wannes Van de Velde

Zaterdag 21 juni 2008
Ùp de vrijdag de 27e juni wörd ùm 19u30 een bronze börstbeld van Wannes Van de Velde ingewijd on de Breughelstraat 31, 2018 Aentwaerpe, vlak ba et veurmalige Café Breugel da' deur de Wannes wier bezùngen in dees lieke.

Et beld komd der ùp initiatief van de wijkveriêniging Klein Aentwaerpe, et Elcker-Ik Centrum en beldouwer Michael Bracke.

Paul D'Hollander schreef speciaal vör de gelegenad et Lied ba de Wannes in et brons, dat 'em de vrijdag ùk zal kome zinge. Kenners zullen in dees lieke veul verwijzingen nor de Wannes z'n tekste vinne. Ier ed' e stukske:

Meh ae wil ek dwale deur d'Aentwaerpse strate
meh ae wil ekik ne ketter zijn
ùp ae mansarde in 't schijnsel der maanlicht
"lot ons gerust" meh een gùj glas wijn


Dees lieken is trouwes et 300e in de kollekse.
 
 
Liekestekste

Fixkes

Vrijdag 20 juni 2008
'k Em nog getwijfeld of da' de Fixkes wel as nen Aentwaerpstalige grùp beschoud kunne wörre - zelf spreke ze van "Aentwaerps meh Stabrùks aar ùp" - mor diên twijfel was rap weg tùng da 'k un tekste begost ùp te schrijve meh' d'Aentwaerpse schrijfwijze: da bleek gin enkel probleem te zen.

Verschille meh typisch Aentwaerps zen da' de h sùms wörd ötgesproken en da' de ui en de ij miêr AN dan Aentwaerps klinken. Daarentege gebrökt zanger Sam Valkenborgh wel de typisch Aentwaerpse klaenke oê, iê, ö en ù, zitte zùwad al de regels van den Aentwaerpse grammatica in z'n taalgebruik en gebrökt 'em veel typisch Aentwaerpse woorde, gelak da' g'al zie on songtitels gelak Sözzeke en Ùpternief. De taal van Fixkes is 80% Aentwaerps.

Alle 14 tekste van unnen debuutalbum Fixkes zen toegevoegd. Ba drei van die liekes zen der videoclips, en vier aender nummers kunne belösterd wörren ùp MySpace. E stuksken uit Sözzeke:

Is dees 't begin van 't ende, vroeg ze
en zen wij daarveur ni wa te jùng
't is 't ende van 't begin, zee ek
en daar stoh' ginne leeftijd ùp
mor as ge wild dan gon ek
elke zondag ùm pistolets
zeh' gij m'n stamineeke
'k zal 'kik ae sözzeke zen
 
 
Liekestekste

Clement Peerens - Gefd da kaske nah is ier

Möndag 16 juni 2008
Na bekan ting jaar ee' de Clement Peerens eXplosition een nief lieken uit genaamd Gefd da kaske nah is ier (orig. "Geft da kaske na is hier").

We spelen ier kört ùp den bal en emme den tekst al uitgeschreve méh' d'Ollandse vertaling derbij. Ge kun et lieken ier belösteren of et gratis downloaden ùp de site van CPeX.

 
 
Aentwaerpse Woordenboek

Aentwaerpse Woordenbùk

Donderdag 12 juni 2008
De woordenbùk ùp deze site is eigelijk mor ne vörloêpige woordelijst, mor sings e paar weke wörd der gewaerkt on de programmase van nen echte woordenbùk. Da' zal dan den iêsten Aentwaerpse woordenbùk meh een consistente spelling zen, en 't zal ùk de miêst diepgaande zen. Ba elk woord zal een fonetische transkripse meh ne geluidsclip staan, en oêk de woordsoort, d'afgeleide vörme (zelfs de volledige vervoeging as 't e waerkwoord is), de vertaling in 't Ollands en een veurbeld. De veurbelde zulle miêstal uit iên van d'onderde liekesteksten ùp deze site kome, vör 't geval da' ge zou denke da we woorden ötvinne. Uiteraard zulde zùwel kunne bladeren as ùpzukinge dùng, en dad allemol vörniet!

On al die functionaliteit wörd nae aerd gewaerkt. De lancering is wörschijnlijk vör na de zomer, in september. In die mönd zal der trouwes vanalles te dùng zen rond d'Aentwaerpse taal, dus oud ùw oêren en oêgen ope zùda' ge niks mist.
 
 
Liekestekste

Wannes - Café meh rùj gordijne

Vrijdag 6 juni 2008
Deze site begind ùp ne Wannes Van de Velde fansite te lijke - en dad is 'em vör een diêl oêk - want w'emme nae al zes albums van de Wannes in de tekstedatabase zitte. De nifsten album is Café meh rùj gordijne, waar dad o.a. et wonderschoêne Ik eb m'n art geslote ùp sta:

'k Vind gin woorde vör te klage
't is gin kweste van verdriet
't zen gin mense die me plage
't is gin vrou die me verliet
et is alliên mor iet vanbinne
da'k ni' goed eb gesoigneerd
't is m'n art da'k eb gesloten
en vörgoe' gereneweerd
 
 
Agenda

Clement Peerens is back!

Destag 3 juni 2008
In meêrt ee' de Clement Peerens Explosition vör den iêste kiêr in bekan ting jaar ùpgetrede tijdes de Pop Poll Deluxe van den Humo (filmken ieronder), en vanaf den 20e juni gon ze wer toere langs de Vlomse podia. De datums kunde vinden ùp de recent gelanceerde CPeX website en natuurlijk oêk in onzen agenda.

 
 
Liekestekste

Den Aentwaerpstaligen top 10

Zondag 1 juni 2008
De kolleksen Aentwaerpstalige liekesteksten is nae anderalve mönd online en 't leek me plezaent ùm ùp basis van de webstats is nen top ting ùp te stelle.

Dees zen de ting artiesten wor da 't miêste nör gekeke wier:

 1. Clement Peerens
 2. De Strangers
 3. Katastroof
 4. Sint-Andries MC's
 5. Wannes Van de Velde
 6. 't Crisis Orkestje
 7. Axl Peleman
 8. Stafke Fabri
 9. Schuppezot
 10. Halfzeven Doenker

En dees zen de 10 miêst bekeke tekste:

 1. Aentwaerpe - De Strangers
 2. Dikke Lu - Clement Peerens
 3. 't Dialect - Sint-Andries MC's
 4. Bùcht van den Aldi - Clement Peerens
 5. Zegemars - Stafke Fabri
 6. Werelduniek - Sint-Andries MC's
 7. Pinokkio - Clement Peerens
 8. Vinde gah m'n gat - Clement Peerens
 9. Represent 2000 - Sint-Andries MC's
 10. Assenbak - Clement Peerens
 
 
Liekestekste

Hans Mortelmans & Grùp

Möndag 26 mei 2008
Ne recente niefkomer in d'Aentwaerpstalige muziek is de grùp rond Hans Mortelmans, diê melancholische swingmuziek mokt. Drei liekestekste, die g'oêk kund belösteren ùp MySpace, zen toegevoegd. E fragment uit Showbizz Blues:

Ne mens van m'n formaat
zal de miênigte ni lokke
de klaenk van et succes
goh langs de klepel en de klokke
een blitse garderobe
en een blik vol romantiek
en dan briêë liekes zinge
vör toegaenkelijk publiek
 
 
Liekestekste

Wannes - In de maat van de sezoene

Vrijdag 23 mei 2008
De tekste van de miêst recenten album van Wannes Van de Velde, "In de maat van de sezoene" uit 2006, zen toegevoegd. Ùp dezen album stod onder miêr Oorlogsgeliêrde, Wannes' versie van Masters of War van Bob Dylan:

Ge boud on 't verdaerf
van leven en laend
ge stekt meh ù streke
de wereld in braend
en al kan 't ù ni schille
da 'k olle verwens
toch zedde ne vloek
in de buurt van ne mens
 
 
Agenda

Den Aentwaerpstaligen Agenda

Möndag 19 mei 2008
Vandaag wörd wer een nief onderdiêl van deze site gelanceerd: nen agenda van alle Aentwaerpstalige evenemente. Vörloêpig stot 'em vol ùptredes van Aentwaerpstalige muzikaente, mor ge zuld der oêk Aentwaerpstalige TV-programma's (gelak binnekört de twidde reeks van Matrùshka's), films en theaterveurstellingen in kunne vinne.

Rechtsbove stoh' der altijd ne mini-agenda meh' de vijf iêstkomende evenemente. Vör de moment stoh' dör beveurbeld de veurstelling van de nieve CD van Schuppezot bij, deze zaterdag in Edegem. Klikt ùp de naam van den artist ùm miêr informasen over een evenement te leze, of klikt ùp Agenda (rechsboven of in de menu) ùm iêl den agenda te zing.

Vör de rest zen oêk et logo en den banner van deze site (en ùk die van Antwerps.be) veraenderd. Tot iertoe wieren altijd Aentwaerpse standbelden getoênd, mor nae toêne we vör de veraendering is schilderijen van Aentwaerpse schilders.
 
 
Liekestekste

Wannes - De Zwarte Rivier

Donderdag 15 mei 2008
De nifsten album in de kolleksen is iên van m'n favoriete Aentwaerpstalige albums: "De Zwarte Rivier" van Wannes Van de Velde.

Ùp dezen album ston onder miêr een in 't Aentwaerps veurgedrage varse van Et gebed van Jan de Lichte van Hugo Claus (waar dad iêl dees project oêt meh is begonne), et surrealistische Zesluik vör Fred Bervoets en de klassieker De Brug van Willebrùk. E fragment uit diê leste:

Zù kreeg ek nen brief van Jane Fonda
een beld van een vrou nor m'n art
ofda'k nor eur villa wou kome
m'n stem ad eur zinne verward

vervuld van de zwoelste gedachte
verliet ek m'n uis en m'n straat
mor Jane zit nog altijd te wachte
of ga ba een aender ùm raad


De Tekstedatabase ee nae al miêr as 250 Aentwaerpse tekste!
 
 
Liekestekste

Schuppezot - Straffe Kost

Woenstag 14 mei 2008
Alle tekste van den iêsten album van Schuppezot, "Straffe Kost" (2006), zen toegevoegd. E fragment uit et ilarische Bompa:

Zoê'n twintig jaar gelede
zen 'k meh een weduwe getroud
die had toen al een dochter
goe' veurzien ja knap geboud
mijne vader wier verliefd
en ùk een uwelijk wier een feit
nae is mijn vader mijne schoênzöng
'k geraak den draad al kwijt


Ùp de 24e mei steld Schuppezot trouwes unnen twidden album "Kört gerockt" veur in zaal 't Centrum in Edegem (info).
 
 
Liekestekste

Supportersliekes

Möndag 12 mei 2008
Der zen een paar in et Aentwaerps gezùnge supportersliekes van den Aentwaerp en den Beerschot toegevoegd in de categorie Volksliekes, allemaal meh filmkes van zingende supporters derbij. Wie da' der nog miêr wet staan mag et altijd late wete.

Ier kunde trouwes een interessaent artikel lezen over supporterszangen ba Belgische vùtbalclubs.
 
 
Liekestekste

Filmkes en aender nief dinges

Zaterdag 10 mei 2008
De tekstedatabase is sins de lancering vier weke geleje ni alliên uitgebreid meh miêr as 100 nief tekste, mor oêk meh een paar nieve features:
 • In de koppe van de tabelkolomme gef et peltshe of nae aan ùp welke kolom en in welke richting den tabel gesorteerd is. Deur ùp ne kolomkop te klikken kunde de sortering aanpasse.
 • Veul tekste kunne nae belösterd of bekeke wörre. Da wörd in de tabellen aangeduid meh' d'icoontshes en . In de miêste gevalle goh-g-et ùm Youtube filmkes die ge bove den tekst kund bekijke. In aender gevalle wörd der gelinkt nor de webpagina (bvb. ùp MySpace) waar da' ge 't lieke kund belöstere.
 • Ba iedere liekestekst ston nae in de rechterbovenùk de peltshes « en » waar da' ge meh deur alle tekste van dezelfsten artist kund bladere, en wel in de volgorde waarin da' ze gepresenteerd wörren ùp de pagina van den artist (dus per album).
 • D'Ollandse vertaling en de fonetische transkripse (aangeduid deur d'icone en ) wörre ni miêr direct getoênd; ze kunne te veurschijn gebrocht wörre via de kruisvakskes (gelak in dezen tekst).

De filmkes, genùg vör ure kijkplezier, zen ongetwijfeld de plizaentste toevoeging. Der zen videoclips van Axl Peleman, Clement Peerens, Ed Kooyman en Katastroof en ùptredes van De Strangers, Alfzeve Dùnker en aender artiste. Mijne favoriet is de volledig' ùpvuring van de klassieker Schêle Vanderlinde.
 
 
Liekestekste

Stafke Fabri

Donderdag 8 mei 2008
Een monument da nog ontbrak in de tekstedatabase was Stafke Fabri (1934-2006), mor al z'n bekendste teksten zen nae oêk toegevoegd. 't Goh dan ùm de viêrting Aentwaerpstalige liekes ùp de kompilase "Oude Successen" en ùm twiê supportersliekes vör den Aentwaerp.

E fragment uit Ik geloêf 'er nikske van:

Ze zegge dad in 't Vaticaan
wer veul veraenderd is
da binnekört een vrou
mag prister spele in de mis
da nonne en pastoêrs
meuge gon trouwe meh mekaar
en karstmis zal verplötst wörre
nör 't midde van et jaar
 
 
Moppe

Ba de baenk

Donderdag 8 mei 2008
Een groffe mop die me vandaag gemaild wier, lichtshes aangepast (en groêtendiêls in et Ollands ùmdad aens de clue verlore goh):

Een man komt binnen bij de Fortisbank, gaat naar het eerste loket en zegd: "Ik wil een kutrekening opene ba dees kutbaenk"

"Pardon?" zegt de dame.
 
 
Liekestekste

Wannes Van de Velde 2

Möndag 5 mei 2008
De miêste tekste van den 2en album van Wannes Van de Velde, diê simpelweg "Wannes Van de Velde 2" iêt, zen toegevoegd.

Een paar teksten ontbreke nog ùmda'k te veul woorde ni' goe' verstaan, en in een paar van de tekste die wel weergegeve zen ston vraagtiêkes ùm onzekereden aan te geve. A' ge sùms kund elpe zou dad iêl welgekome ze!

Ier e fragment uit D'inkwiziese, waarvan den tekst ùk in den bùk Aentwaerps schrijve stoh:

Vier iêwe terug dan was de kaerk
vör goe te zijn nog veul te staerk
ze gaf bewijs van groête macht
want z'eed iêl 't christendùm verkracht
meh keizer Karel z'n miliese
en inkwiziese


Der ston nae al miêr as 200 Aentwaerpse teksten ùp deze site!
 
 
Liekestekste

Paul D'Hollander - Overzicht

Zaterdag 3 mei 2008
Alle tekste van den album "Overzicht" van den Aentwaerpse chansonnier Paul D'Hollander zen toegevoegd on de database. Ier is e stuksken uit Ambiance ùp 't Schoênselof, e lieken over fiêstende dùjje:

De wind oud zijnen asem in
den boêm z'n blare toe
de katte kiezen et hazepad
de grond diê barst ope
knoke taste in et rond
en nog gin vijf minute later
ston al de dùj van 't Schoênselof
te swingen ùp un zaerke
 
 
Liekestekste

Alfzeve dùnker - Volle Maan

Woenstag 30 april 2008
Ùk van d'iêste plaat van Alfzeve Dùnker, "Volle Maan" (2002), zen nae alle tekste toegevoegd. E fragment uit Kroeg:

De fles is ne gùjje vrind vör mij
ùwel 'k et aenders zou wille
mor der is niemand on m'n zij
ùm mijnen dörst te stille
 
 
Moppe

Aentwaerpse mop

Zondag 27 april 2008
Vör de moment zitten er in de tekstedatabase alliên mor liekestekste, mor later kome daar oêk aender soorte tekste bij, gelak beveurbeld moppen in et Aentwaerps - en dan lifst moppe die over 't stad of over sinjore gon. Dad is dus vör later, mor ondertusse zulle w'er al af en toe ïêntshe posten in 't nifs, gelak de dees...

Ne vogel, ne vis en een krokodil angen on den toêg in de baer van de Zoo.
 
 
Liekestekste

Alfzeve Dùnker

Vrijdag 25 april 2008
Alle vöfting tekste van "Artshes en Pekes" (2007), den twidden album van Alfzeve Dùnker, zen toegevoegd. E fragment uit et bijzonder schoêne Aentwaerpe:

't Is persies lak in ne film
't waendelterras ba volle maan
ge lùpt er meh ù lief
't is ùm der efkes stil ba te blijve staan
het Scheld, de boête, ja 't is toch zù magnifiek
en ùp straat stoh' deze zanger meh' z'n Aentwaerpse muziek


Binnekört volgd den iêsten album van Alfzeve Dùnker, "Volle Maan" (2002).
 
 
Liekestekste

Wannes - Lot de mense daense

Zaterdag 19 april 2008
Nief toegevoegd: de volledigen album "Lot de mense daense" (1969) van Wannes Van de Velde, meh twelf tekste (den album eed oêk nog vier instrumentale nummers). E fragment uit 't Is Vloms, 't trekt op gin kloête:

De lesten tijd sto-g-et wel fijn
zù e cultuurmodel te zijn
deur ABN te spreke
wie gere schijncultuur verwekt
sprekt nae een Ollands dialect
verkùpt oranjestreke


As ge Aentwaerps wild ervaren in z'ne schunsten en rijkste vörm, dan mùt' in d'iêste plöts de tekste van Wannes Van de Velde leze. 't Is de bedoeling ùm ùp redelijk körten termijn iêl z'n oeuvre ier te toêne.
 
 
Liekestekste

John Lundström

Vrijdag 18 april 2008
Twiê nief liekes John Lundström zen toegevoegd: iên over et beldshe Den Deugniet ùp den Oudaan, en iên over de reus Caïphas.

Gin iên van die liekes is oêt ùp plaat verschene, mor ik em de tekste gevonnen ùp den blog 78 toeren.

Ùp den Oudaan stoh' der nondedzju
e ventshen in z'n bloête ku
't is famille van Manneke Pis
ge kund goe' zing da't nen Deugniet is
 
 
Liekestekste

Alle tekste van Clement Peerens

Donderdag 17 april 2008
De Tekstedatabase bevat nae alle tekste van den album "Vinde gah m’n gat (ni te dik in deze rok?)" (1999) van de Clement Peerens Explosition. Ier is e stuksken uit Pinokkio:

En ùp Jazz Bilzen ad ae moeder iet on d'aend
meh' de zanger van Led Zep, meh Robert Plant
da's dus ae vader mor dad is noêt uitgelekt
ik vind aenders da' gij miêr ùp Meat Loaf trekt
 
 
Liekestekste

Sint-Andries MC's

Woenstag 16 april 2008
Zjust toegevoegd on de Tekste: vier nummers van Aentwaerpe's miêst bekende rappers, de Sint-Andries MC's, meh o.a. Tialekt, den ilarische rap over et Aentwaerps. Een fragmentshe:

Ne fits is een veloken
een verrassing een kadoke
een schel broêd is een boken
en biêne da' zen knoke

Nen beuling ne wöst
een tiet is een böst
soms godd' ùp de vöst
en dan slaagd' ùp de köst


 
 
Site nifs

Update: liekesdatabase

Möndag 14 april 2008
Vandaag lancere w'ier een belangrijk nief onderdiêl van deze site: een tekstedatabase waarin dad alle Aentwaerpstalige liekesteksten verzameld zulle wörre. Klikt in de menu ùp Tekste en ge kregd een overzicht van alle Aentwaerpstalig' artiste waarvan da' de database teksten ee. Ge kund ier oêk kiezen ùm nen tabel meh alle tekste te zing, gepagineerd en sorteerbaar ùp den titel, den artist of et jaartal.

Klikt' ùp nen artist dan kregd' een overzichtspagina meh al zijn/eur/un tekste te zing, nor keuze gegroepeerd per album of in ne sorteerbaren tabel. Kekt beveurbeld nor de pagina gewijd on John Lundström.

Overal waar da tekste gelinkt wörre kunne neffe de titels d'ikone of staan. Die geven aan dad een fonetische transkrips en/of een Ollandse vertaling beschikbaar zen (dezen tekst ee' ze beveurbeld alletwiê). Die transkripse en/of vertaling stond dan onder elke regel van den Aentwaerpsen tekst, mor ge kund ze meh kruisvakskes bovenaan uitschakele.

Ba de lancering teld de database al 121 Aentwaerpse tekste van Axl Peleman, Clement Peerens, 't Crisis Orkeshe, De Strangers, John Lundström, Katastroof, Paul D'Hollander en Wannes Van de Velde. Dees kollekse zal voêrtdurend uitgebreid wörre want we streven ùp termijn niks minder dan volledig'ad na.

Buite liekes van artiste wörren oêk Aentwaerpse volksliekes verzameld. Bedoeling is ùm oêk iervan een zù uitgebreid meugelijke kolleksen aan te legge.
 
 
Site nifs

Veruis

Destag 19 februare 2008
't Lee ier efkes stil ùmda'k on 't veruize zen nor 't Kiel, mor binnekört wörd de site vajjer ötgebreid. De liekesdatabase is al gemokt mor de sectie Tekste mùt nog aangepast wörren ùm de teksten uit die database weer te geve.
 
 
Liekestekste

Katastroof - Pinguïndaens

Destag 22 januare 2008
Vanaf vandaag lee' der ne CD da' "De Pinguïndaens" iêt in de winkels. Ùp diê CD stoh' zes kiêr etzelfste lieke, in zes verschillende tale waaronder et Aentwaerps. D'Aentwaerpse varsen is van Katastroof die et zelf e "plat-commercieel gedrocht van ne single" noeme. Ge kund de videoclip bezing ùp YouTube, en den tekst vind' ieronder.

De Pinguïndaens

Hey snotneuze! Edde golle nog een bitshe fut?
iên van de plezaentste vogels ùp aarde is de pinguïn
dus wij gon een daenske placere
en dad iêt de Pinguïndaens

Refrein:
Stekt ù pollen in de lucht en schudde meh' die kont
pollen ùp de tiênen en draaid is efkes rond
pollekes ùmoêg, pollekes ùmliêg
stampe meh' die poêten en spring spring spring
 
 
Liekestekste

Kreemgelas

Destag 15 januare 2008
Nog een Aentwaerps kinderlieke mor nae een iêl kört...

Kreemgelas

Kreemgelas stùng in de kas
moeder docht da 't boter was
vader snee 'er e stuksken af
ùj ùj ùj 't was kreemgelas!
 
 
Liekestekste

Kabùm stinkbùm

Donderdag 10 januare 2008
Ier al een veurbeld van et soort liekes da we zuke. Dees lieke wier vruger gezùnge deur de maskes ùp de 'kolonie' in Kalmtout (Heide → Eide). De kolonie was een soort zomerkamp vör stadskindere die gezonde buitenlucht noêdig odde.

Kabùm stinkbùm

Kabùm stinkbùm da'k 'em gere zing
't is de schunste jùnge diên in Eiden is te vinde
kabùm stinkbùm da'k 'em gere zing
't is de schunste jùnge diên in Eiden is te zing

A ee' zwart aar zwart oêre zwarte voete
a is zoê vuil en dùnker van couleur
a ee' derbij nog zwarte zomersproete
en een stem gelak een verrùste kelderdeur

Kabùm stinkbùm da'k 'em gere zing
't is de schunste jùnge diên in Eiden is te vinde
kabùm stinkbùm da'k 'em gere zing
't is de schunste jùnge diên in Eiden is te zing
 
 
Site nifs

Gezocht: Aentwaerpse volksliekes

Möndag 7 januare 2008
Nae da' de site volledig twiêtalig gemokt is kan et waerk on de volgende feature beginne: een echte database van Aentwaerpse liekestekste wör da' ge teksten in kund ùpzuken ùp basis van den artist, e woord in den titel of et jaartal. Al die tekste zullen uiteraard wer nauwkeurig ùpgeschreve wörre gelak da' ze gezùnge wörre.

Buite de liekes van Aentwaerps' artisten is et oêk de bedoeling ùm in die database alle Aentwaerpse volksliekes (zùas kinderliekes) te veriêwige. Kende gij zoê'n liekes en wilde gêre meeëlpe, nemd dan contact ùp en der zal vör gezörgd wörre da' die teksten ùpgenome wörre. Mokt ùweige gin zörgen over de zjuste schrijfwijze, daar zörge wij wel vör.
 
 
Site nifs

Aentwaerps.be - den iêsten Aentwaerpstalige site!

Donderdag 3 januare 2008
Vanaf nae eed Antwerps.be nen twiêlingbruur: Aentwaerps.be! Ùp diê site stod identiek dezelfsten inoud mor dan iêmol in 't Aentwaerps geschreve. Aentwaerps.be is zoê den alleriêste volledig Aentwaerpstalige site ùp internet: ni alliên den inoud mor oêk den domeinnaam, de menu items, de datums en zelfs de tooltips zen volledig in 't Aentwaerps!

Nieven inoud zal vanaf nae altijd tegelijk ùp de twiê sites verschijne: in et Aentwaerps ùp Aentwaerps.be, en in 't Ollands ùp Antwerps.be. Ùm tusse de twiê sites te switchen kund' ùp de vlaggeskes rechs vanboven klikke - ge kregd dan altijd zjust dezelfste pagina te zing mor dan in d'aender taal.

Puur vör de show - noblesse oblige - kund' ùp dees nifspagina oêk individueel berichte vertale: klikt mor is ùp de bollekes neffen een paar berichten ùm te zing wa' der gebeurd.
 
 
Liekestekste

Gelukkige Nievjor

Destag 1 januare 2008
Beste wense vör 2008 en zoê! E kinderlieke da ba dezen dag oêrd...

Nievjorreke zoete

Nievjorreke zoete
e vaerken ee' vier voete
vier voeten en iêne steêrt
is da sùms gin centshe weêrd?

En as de kindere dan niks krijge zingen ze...

Oêg uis!
liêg uis!
der zit een girrige pin in uis!
 
 
Liekestekste

John Lundström - Drei keuninge lieke

Zondag 30 december 2007
Kweste van in den eindejaarssfeer te blijve: e lieken over klein manne die drei keuninge gon zinge...

Drei keuninge lieke

We zen der gedreië uit zinge gegaan
en w'ebbe der zù ons best gedaan
ons Stanneke draaide wij zùngen e lied
schunder drei keuninge waren 'er niet

Sùms krege we geld, sùms krege we snoep
sùms krege w'een borrel en da' vonde we goed
en al wa we krege w'ebben et gediêld
't was 'er zù koud, 't ad wa' gesniêd
 
 
Liekestekste

John Lundström - Drei keuninge reeë te peêrd

Möndag 24 december 2007
Speciaal vör de gelegenad: e lieke van John Lundström over de drei keuninge...

Drei keuninge reeë te peêrd

Drei keuninge reeë te peêrd
en da peêrd dad ad ne steêrt
en da peêrd dad ad ne lange steêrt
zij reeë te peêrd

Meh' gouwe kroêne, mantel en zweêrd
zù reeë zij al ùp da peêrd
zù reeë zij al ùp da peêrd
kroên, mantel en zweêrd
 
 
Boek "Aentwaerps schrijve"

"Aentwaerps schrijve" ùp den ATV

Vrijdag 21 december 2007
Ùp de 27e november ware Jos en Zjuul van Katastroof de centrale gasten in et praatprogramma Dag TV ùp den ATV. Ik wier oêk uitgenoêdigd ùm efkes te kome klappen over den bùk Aentwaerps schrijve. Ier is et bewuste fragment (ca. 5').

 
 
Liekestekste

Katastroof - Nor 't festival

Donderdag 20 december 2007
Gelak da' ge wörschijnlijk al g'oêrd ed is et nummer "Nor 't festival", waar da Katastroof meh wou meedùng on de selekse vör et Eurovieze Songfestival, botweg geweerd deur de VRT, ten veurdiêle van ne resem grijs' Engelstalig popliekes. Blijkbor mùt en zal de VRT-inzending wer ba de leste drei eindige volgend jaar, gelak altijd.

Soit, et lieke vald ier te belöstere, en ik geef ieronder iniês den tekst mee. Ba "miêr leze" sto' der as bonus oêk e youtube filmke van et beste Songfestivallieken aller tijde: "Weil der Mensch zählt" van Alf Poier, diê daar in 2003 schoên vöfdes meh is gewörre vör Oêsterijk. Da' zulle ze ba de VRT wel ni kunne begrijpe.

Nor 't festival

Nieverans ter wereld zen der lillijker lak as wij
en waar wij kome zen wij alted lest
wij vulen ons goe tusse die ùplichterij
en losers zen wij alted al gewest

Wij zen gin travestieten of ni omnisexueel
vör ons is 't ùk ni altijd carnaval - Hallelujah!
wij zen cosmopoliete en dus multicultureel
dus ideaal vör 't euroviezesongfestival
 
Pagina's: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16