Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Reakses

08/07 Michel vercammen
13/06 rogiers emilius
Mir...

Forums

Mir...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox
Deze site promoot een volwaardige, niet-fonetische Antwerpse schrijfwijze, omdat alleen geschreven talen overleven. Lees meer over dit project en over wat u kan doen om de Antwerpse taal te helpen bewaren!
Liekestekste

Wannes - Caf meh rj gordijne

Vrijdag 6 juni 2008
Deze site begind p ne Wannes Van de Velde fansite te lijke - en dad is 'em vr een dil ok - want w'emme nae al zes albums van de Wannes in de tekstedatabase zitte. De nifsten album is Caf meh rj gordijne, waar dad o.a. et wonderschone Ik eb m'n art geslote p sta:

'k Vind gin woorde vr te klage
't is gin kweste van verdriet
't zen gin mense die me plage
't is gin vrou die me verliet
et is allin mor iet vanbinne
da'k ni' goed eb gesoigneerd
't is m'n art da'k eb gesloten
en vrgoe' gereneweerd
 
 
Agenda

Clement Peerens is back!

Destag 3 juni 2008
In mert ee' de Clement Peerens Explosition vr den iste kir in bekan ting jaar pgetrede tijdes de Pop Poll Deluxe van den Humo (filmken ieronder), en vanaf den 20e juni gon ze wer toere langs de Vlomse podia. De datums kunde vinden p de recent gelanceerde CPeX website en natuurlijk ok in onzen agenda.

 
 
Liekestekste

Den Aentwaerpstaligen top 10

Zondag 1 juni 2008
De kolleksen Aentwaerpstalige liekesteksten is nae anderalve mnd online en 't leek me plezaent m p basis van de webstats is nen top ting p te stelle.

Dees zen de ting artiesten wor da 't miste nr gekeke wier:

 1. Clement Peerens
 2. De Strangers
 3. Katastroof
 4. Sint-Andries MC's
 5. Wannes Van de Velde
 6. 't Crisis Orkestje
 7. Axl Peleman
 8. Stafke Fabri
 9. Schuppezot
 10. Halfzeven Doenker

En dees zen de 10 mist bekeke tekste:

 1. Aentwaerpe - De Strangers
 2. Dikke Lu - Clement Peerens
 3. 't Dialect - Sint-Andries MC's
 4. Bcht van den Aldi - Clement Peerens
 5. Zegemars - Stafke Fabri
 6. Werelduniek - Sint-Andries MC's
 7. Pinokkio - Clement Peerens
 8. Vinde gah m'n gat - Clement Peerens
 9. Represent 2000 - Sint-Andries MC's
 10. Assenbak - Clement Peerens
 
 
Liekestekste

Hans Mortelmans & Grp

Mndag 26 mei 2008
Ne recente niefkomer in d'Aentwaerpstalige muziek is de grp rond Hans Mortelmans, di melancholische swingmuziek mokt. Drei liekestekste, die g'ok kund belsteren p MySpace, zen toegevoegd. E fragment uit Showbizz Blues:

Ne mens van m'n formaat
zal de minigte ni lokke
de klaenk van et succes
goh langs de klepel en de klokke
een blitse garderobe
en een blik vol romantiek
en dan bri liekes zinge
vr toegaenkelijk publiek
 
 
Liekestekste

Wannes - In de maat van de sezoene

Vrijdag 23 mei 2008
De tekste van de mist recenten album van Wannes Van de Velde, "In de maat van de sezoene" uit 2006, zen toegevoegd. p dezen album stod onder mir Oorlogsgelirde, Wannes' versie van Masters of War van Bob Dylan:

Ge boud on 't verdaerf
van leven en laend
ge stekt meh streke
de wereld in braend
en al kan 't ni schille
da 'k olle verwens
toch zedde ne vloek
in de buurt van ne mens
 
 
Agenda

Den Aentwaerpstaligen Agenda

Mndag 19 mei 2008
Vandaag wrd wer een nief onderdil van deze site gelanceerd: nen agenda van alle Aentwaerpstalige evenemente. Vrlopig stot 'em vol ptredes van Aentwaerpstalige muzikaente, mor ge zuld der ok Aentwaerpstalige TV-programma's (gelak binnekrt de twidde reeks van Matrshka's), films en theaterveurstellingen in kunne vinne.

Rechtsbove stoh' der altijd ne mini-agenda meh' de vijf istkomende evenemente. Vr de moment stoh' dr beveurbeld de veurstelling van de nieve CD van Schuppezot bij, deze zaterdag in Edegem. Klikt p de naam van den artist m mir informasen over een evenement te leze, of klikt p Agenda (rechsboven of in de menu) m il den agenda te zing.

Vr de rest zen ok et logo en den banner van deze site (en k die van Antwerps.be) veraenderd. Tot iertoe wieren altijd Aentwaerpse standbelden getond, mor nae tone we vr de veraendering is schilderijen van Aentwaerpse schilders.
 
 
Liekestekste

Wannes - De Zwarte Rivier

Donderdag 15 mei 2008
De nifsten album in de kolleksen is in van m'n favoriete Aentwaerpstalige albums: "De Zwarte Rivier" van Wannes Van de Velde.

p dezen album ston onder mir een in 't Aentwaerps veurgedrage varse van Et gebed van Jan de Lichte van Hugo Claus (waar dad il dees project ot meh is begonne), et surrealistische Zesluik vr Fred Bervoets en de klassieker De Brug van Willebrk. E fragment uit di leste:

Z kreeg ek nen brief van Jane Fonda
een beld van een vrou nor m'n art
ofda'k nor eur villa wou kome
m'n stem ad eur zinne verward

vervuld van de zwoelste gedachte
verliet ek m'n uis en m'n straat
mor Jane zit nog altijd te wachte
of ga ba een aender m raad


De Tekstedatabase ee nae al mir as 250 Aentwaerpse tekste!
 
 
Liekestekste

Schuppezot - Straffe Kost

Woenstag 14 mei 2008
Alle tekste van den isten album van Schuppezot, "Straffe Kost" (2006), zen toegevoegd. E fragment uit et ilarische Bompa:

Zo'n twintig jaar gelede
zen 'k meh een weduwe getroud
die had toen al een dochter
goe' veurzien ja knap geboud
mijne vader wier verliefd
en k een uwelijk wier een feit
nae is mijn vader mijne schonzng
'k geraak den draad al kwijt


p de 24e mei steld Schuppezot trouwes unnen twidden album "Krt gerockt" veur in zaal 't Centrum in Edegem (info).
 
 
Liekestekste

Supportersliekes

Mndag 12 mei 2008
Der zen een paar in et Aentwaerps geznge supportersliekes van den Aentwaerp en den Beerschot toegevoegd in de categorie Volksliekes, allemaal meh filmkes van zingende supporters derbij. Wie da' der nog mir wet staan mag et altijd late wete.

Ier kunde trouwes een interessaent artikel lezen over supporterszangen ba Belgische vtbalclubs.
 
 
Liekestekste

Filmkes en aender nief dinges

Zaterdag 10 mei 2008
De tekstedatabase is sins de lancering vier weke geleje ni allin uitgebreid meh mir as 100 nief tekste, mor ok meh een paar nieve features:
 • In de koppe van de tabelkolomme gef et peltshe of nae aan p welke kolom en in welke richting den tabel gesorteerd is. Deur p ne kolomkop te klikken kunde de sortering aanpasse.
 • Veul tekste kunne nae belsterd of bekeke wrre. Da wrd in de tabellen aangeduid meh' d'icoontshes en . In de miste gevalle goh-g-et m Youtube filmkes die ge bove den tekst kund bekijke. In aender gevalle wrd der gelinkt nor de webpagina (bvb. p MySpace) waar da' ge 't lieke kund belstere.
 • Ba iedere liekestekst ston nae in de rechterbovenk de peltshes « en » waar da' ge meh deur alle tekste van dezelfsten artist kund bladere, en wel in de volgorde waarin da' ze gepresenteerd wrren p de pagina van den artist (dus per album).
 • D'Ollandse vertaling en de fonetische transkripse (aangeduid deur d'icone en ) wrre ni mir direct getond; ze kunne te veurschijn gebrocht wrre via de kruisvakskes (gelak in dezen tekst).

De filmkes, geng vr ure kijkplezier, zen ongetwijfeld de plizaentste toevoeging. Der zen videoclips van Axl Peleman, Clement Peerens, Ed Kooyman en Katastroof en ptredes van De Strangers, Alfzeve Dnker en aender artiste. Mijne favoriet is de volledig' pvuring van de klassieker Schle Vanderlinde.
 
 
Liekestekste

Stafke Fabri

Donderdag 8 mei 2008
Een monument da nog ontbrak in de tekstedatabase was Stafke Fabri (1934-2006), mor al z'n bekendste teksten zen nae ok toegevoegd. 't Goh dan m de virting Aentwaerpstalige liekes p de kompilase "Oude Successen" en m twi supportersliekes vr den Aentwaerp.

E fragment uit Ik gelof 'er nikske van:

Ze zegge dad in 't Vaticaan
wer veul veraenderd is
da binnekrt een vrou
mag prister spele in de mis
da nonne en pastors
meuge gon trouwe meh mekaar
en karstmis zal verpltst wrre
nr 't midde van et jaar
 
 
Moppe

Ba de baenk

Donderdag 8 mei 2008
Een groffe mop die me vandaag gemaild wier, lichtshes aangepast (en grotendils in et Ollands mdad aens de clue verlore goh):

Een man komt binnen bij de Fortisbank, gaat naar het eerste loket en zegd: "Ik wil een kutrekening opene ba dees kutbaenk"

"Pardon?" zegt de dame.
 
 
Liekestekste

Wannes Van de Velde 2

Mndag 5 mei 2008
De miste tekste van den 2en album van Wannes Van de Velde, di simpelweg "Wannes Van de Velde 2" it, zen toegevoegd.

Een paar teksten ontbreke nog mda'k te veul woorde ni' goe' verstaan, en in een paar van de tekste die wel weergegeve zen ston vraagtikes m onzekereden aan te geve. A' ge sms kund elpe zou dad il welgekome ze!

Ier e fragment uit D'inkwiziese, waarvan den tekst k in den bk Aentwaerps schrijve stoh:

Vier iwe terug dan was de kaerk
vr goe te zijn nog veul te staerk
ze gaf bewijs van grote macht
want z'eed il 't christendm verkracht
meh keizer Karel z'n miliese
en inkwiziese


Der ston nae al mir as 200 Aentwaerpse teksten p deze site!
 
 
Liekestekste

Paul D'Hollander - Overzicht

Zaterdag 3 mei 2008
Alle tekste van den album "Overzicht" van den Aentwaerpse chansonnier Paul D'Hollander zen toegevoegd on de database. Ier is e stuksken uit Ambiance p 't Schonselof, e lieken over fistende djje:

De wind oud zijnen asem in
den bom z'n blare toe
de katte kiezen et hazepad
de grond di barst ope
knoke taste in et rond
en nog gin vijf minute later
ston al de dj van 't Schonselof
te swingen p un zaerke
 
 
Liekestekste

Alfzeve dnker - Volle Maan

Woenstag 30 april 2008
k van d'iste plaat van Alfzeve Dnker, "Volle Maan" (2002), zen nae alle tekste toegevoegd. E fragment uit Kroeg:

De fles is ne gjje vrind vr mij
wel 'k et aenders zou wille
mor der is niemand on m'n zij
m mijnen drst te stille
 
 
Moppe

Aentwaerpse mop

Zondag 27 april 2008
Vr de moment zitten er in de tekstedatabase allin mor liekestekste, mor later kome daar ok aender soorte tekste bij, gelak beveurbeld moppen in et Aentwaerps - en dan lifst moppe die over 't stad of over sinjore gon. Dad is dus vr later, mor ondertusse zulle w'er al af en toe ntshe posten in 't nifs, gelak de dees...

Ne vogel, ne vis en een krokodil angen on den tog in de baer van de Zoo.
 
 
Liekestekste

Alfzeve Dnker

Vrijdag 25 april 2008
Alle vfting tekste van "Artshes en Pekes" (2007), den twidden album van Alfzeve Dnker, zen toegevoegd. E fragment uit et bijzonder schone Aentwaerpe:

't Is persies lak in ne film
't waendelterras ba volle maan
ge lpt er meh lief
't is m der efkes stil ba te blijve staan
het Scheld, de bote, ja 't is toch z magnifiek
en p straat stoh' deze zanger meh' z'n Aentwaerpse muziek


Binnekrt volgd den isten album van Alfzeve Dnker, "Volle Maan" (2002).
 
 
Liekestekste

Wannes - Lot de mense daense

Zaterdag 19 april 2008
Nief toegevoegd: de volledigen album "Lot de mense daense" (1969) van Wannes Van de Velde, meh twelf tekste (den album eed ok nog vier instrumentale nummers). E fragment uit 't Is Vloms, 't trekt op gin klote:

De lesten tijd sto-g-et wel fijn
z e cultuurmodel te zijn
deur ABN te spreke
wie gere schijncultuur verwekt
sprekt nae een Ollands dialect
verkpt oranjestreke


As ge Aentwaerps wild ervaren in z'ne schunsten en rijkste vrm, dan mt' in d'iste plts de tekste van Wannes Van de Velde leze. 't Is de bedoeling m p redelijk krten termijn il z'n oeuvre ier te tone.
 
 
Liekestekste

John Lundstrm

Vrijdag 18 april 2008
Twi nief liekes John Lundstrm zen toegevoegd: in over et beldshe Den Deugniet p den Oudaan, en in over de reus Caphas.

Gin in van die liekes is ot p plaat verschene, mor ik em de tekste gevonnen p den blog 78 toeren.

p den Oudaan stoh' der nondedzju
e ventshen in z'n blote ku
't is famille van Manneke Pis
ge kund goe' zing da't nen Deugniet is
 
 
Liekestekste

Alle tekste van Clement Peerens

Donderdag 17 april 2008
De Tekstedatabase bevat nae alle tekste van den album "Vinde gah mn gat (ni te dik in deze rok?)" (1999) van de Clement Peerens Explosition. Ier is e stuksken uit Pinokkio:

En p Jazz Bilzen ad ae moeder iet on d'aend
meh' de zanger van Led Zep, meh Robert Plant
da's dus ae vader mor dad is not uitgelekt
ik vind aenders da' gij mir p Meat Loaf trekt
 
 
Liekestekste

Sint-Andries MC's

Woenstag 16 april 2008
Zjust toegevoegd on de Tekste: vier nummers van Aentwaerpe's mist bekende rappers, de Sint-Andries MC's, meh o.a. Tialekt, den ilarische rap over et Aentwaerps. Een fragmentshe:

Ne fits is een veloken
een verrassing een kadoke
een schel brod is een boken
en bine da' zen knoke

Nen beuling ne wst
een tiet is een bst
soms godd' p de vst
en dan slaagd' p de kst


 
 
Site nifs

Update: liekesdatabase

Mndag 14 april 2008
Vandaag lancere w'ier een belangrijk nief onderdil van deze site: een tekstedatabase waarin dad alle Aentwaerpstalige liekesteksten verzameld zulle wrre. Klikt in de menu p Tekste en ge kregd een overzicht van alle Aentwaerpstalig' artiste waarvan da' de database teksten ee. Ge kund ier ok kiezen m nen tabel meh alle tekste te zing, gepagineerd en sorteerbaar p den titel, den artist of et jaartal.

Klikt' p nen artist dan kregd' een overzichtspagina meh al zijn/eur/un tekste te zing, nor keuze gegroepeerd per album of in ne sorteerbaren tabel. Kekt beveurbeld nor de pagina gewijd on John Lundstrm.

Overal waar da tekste gelinkt wrre kunne neffe de titels d'ikone of staan. Die geven aan dad een fonetische transkrips en/of een Ollandse vertaling beschikbaar zen (dezen tekst ee' ze beveurbeld alletwi). Die transkripse en/of vertaling stond dan onder elke regel van den Aentwaerpsen tekst, mor ge kund ze meh kruisvakskes bovenaan uitschakele.

Ba de lancering teld de database al 121 Aentwaerpse tekste van Axl Peleman, Clement Peerens, 't Crisis Orkeshe, De Strangers, John Lundstrm, Katastroof, Paul D'Hollander en Wannes Van de Velde. Dees kollekse zal vortdurend uitgebreid wrre want we streven p termijn niks minder dan volledig'ad na.

Buite liekes van artiste wrren ok Aentwaerpse volksliekes verzameld. Bedoeling is m ok iervan een z uitgebreid meugelijke kolleksen aan te legge.
 
 
Site nifs

Veruis

Destag 19 februare 2008
't Lee ier efkes stil mda'k on 't veruize zen nor 't Kiel, mor binnekrt wrd de site vajjer tgebreid. De liekesdatabase is al gemokt mor de sectie Tekste mt nog aangepast wrren m de teksten uit die database weer te geve.
 
 
Liekestekste

Katastroof - Pingundaens

Destag 22 januare 2008
Vanaf vandaag lee' der ne CD da' "De Pingundaens" it in de winkels. p di CD stoh' zes kir etzelfste lieke, in zes verschillende tale waaronder et Aentwaerps. D'Aentwaerpse varsen is van Katastroof die et zelf e "plat-commercieel gedrocht van ne single" noeme. Ge kund de videoclip bezing p YouTube, en den tekst vind' ieronder.

De Pingundaens

Hey snotneuze! Edde golle nog een bitshe fut?
in van de plezaentste vogels p aarde is de pingun
dus wij gon een daenske placere
en dad it de Pingundaens

Refrein:
Stekt pollen in de lucht en schudde meh' die kont
pollen p de tinen en draaid is efkes rond
pollekes mog, pollekes mlig
stampe meh' die poten en spring spring spring
 
 
Liekestekste

Kreemgelas

Destag 15 januare 2008
Nog een Aentwaerps kinderlieke mor nae een il krt...

Kreemgelas

Kreemgelas stng in de kas
moeder docht da 't boter was
vader snee 'er e stuksken af
j j j 't was kreemgelas!
 
 
Liekestekste

Kabm stinkbm

Donderdag 10 januare 2008
Ier al een veurbeld van et soort liekes da we zuke. Dees lieke wier vruger geznge deur de maskes p de 'kolonie' in Kalmtout (Heide → Eide). De kolonie was een soort zomerkamp vr stadskindere die gezonde buitenlucht nodig odde.

Kabm stinkbm

Kabm stinkbm da'k 'em gere zing
't is de schunste jnge din in Eiden is te vinde
kabm stinkbm da'k 'em gere zing
't is de schunste jnge din in Eiden is te zing

A ee' zwart aar zwart ore zwarte voete
a is zo vuil en dnker van couleur
a ee' derbij nog zwarte zomersproete
en een stem gelak een verrste kelderdeur

Kabm stinkbm da'k 'em gere zing
't is de schunste jnge din in Eiden is te vinde
kabm stinkbm da'k 'em gere zing
't is de schunste jnge din in Eiden is te zing
 
 
Site nifs

Gezocht: Aentwaerpse volksliekes

Mndag 7 januare 2008
Nae da' de site volledig twitalig gemokt is kan et waerk on de volgende feature beginne: een echte database van Aentwaerpse liekestekste wr da' ge teksten in kund pzuken p basis van den artist, e woord in den titel of et jaartal. Al die tekste zullen uiteraard wer nauwkeurig pgeschreve wrre gelak da' ze geznge wrre.

Buite de liekes van Aentwaerps' artisten is et ok de bedoeling m in die database alle Aentwaerpse volksliekes (zas kinderliekes) te veriwige. Kende gij zo'n liekes en wilde gre meelpe, nemd dan contact p en der zal vr gezrgd wrre da' die teksten pgenome wrre. Mokt weige gin zrgen over de zjuste schrijfwijze, daar zrge wij wel vr.
 
 
Site nifs

Aentwaerps.be - den isten Aentwaerpstalige site!

Donderdag 3 januare 2008
Vanaf nae eed Antwerps.be nen twilingbruur: Aentwaerps.be! p di site stod identiek dezelfsten inoud mor dan imol in 't Aentwaerps geschreve. Aentwaerps.be is zo den alleriste volledig Aentwaerpstalige site p internet: ni allin den inoud mor ok den domeinnaam, de menu items, de datums en zelfs de tooltips zen volledig in 't Aentwaerps!

Nieven inoud zal vanaf nae altijd tegelijk p de twi sites verschijne: in et Aentwaerps p Aentwaerps.be, en in 't Ollands p Antwerps.be. m tusse de twi sites te switchen kund' p de vlaggeskes rechs vanboven klikke - ge kregd dan altijd zjust dezelfste pagina te zing mor dan in d'aender taal.

Puur vr de show - noblesse oblige - kund' p dees nifspagina ok individueel berichte vertale: klikt mor is p de bollekes neffen een paar berichten m te zing wa' der gebeurd.
 
 
Liekestekste

Gelukkige Nievjor

Destag 1 januare 2008
Beste wense vr 2008 en zo! E kinderlieke da ba dezen dag ord...

Nievjorreke zoete

Nievjorreke zoete
e vaerken ee' vier voete
vier voeten en ine stert
is da sms gin centshe werd?

En as de kindere dan niks krijge zingen ze...

Og uis!
lig uis!
der zit een girrige pin in uis!
 
 
Liekestekste

John Lundstrm - Drei keuninge lieke

Zondag 30 december 2007
Kweste van in den eindejaarssfeer te blijve: e lieken over klein manne die drei keuninge gon zinge...

Drei keuninge lieke

We zen der gedrei uit zinge gegaan
en w'ebbe der z ons best gedaan
ons Stanneke draaide wij zngen e lied
schunder drei keuninge waren 'er niet

Sms krege we geld, sms krege we snoep
sms krege w'een borrel en da' vonde we goed
en al wa we krege w'ebben et gedild
't was 'er z koud, 't ad wa' gesnid
 
 
Liekestekste

John Lundstrm - Drei keuninge ree te perd

Mndag 24 december 2007
Speciaal vr de gelegenad: e lieke van John Lundstrm over de drei keuninge...

Drei keuninge ree te perd

Drei keuninge ree te perd
en da perd dad ad ne stert
en da perd dad ad ne lange stert
zij ree te perd

Meh' gouwe krone, mantel en zwerd
z ree zij al p da perd
z ree zij al p da perd
kron, mantel en zwerd
 
 
Boek "Aentwaerps schrijve"

"Aentwaerps schrijve" p den ATV

Vrijdag 21 december 2007
p de 27e november ware Jos en Zjuul van Katastroof de centrale gasten in et praatprogramma Dag TV p den ATV. Ik wier ok uitgenodigd m efkes te kome klappen over den bk Aentwaerps schrijve. Ier is et bewuste fragment (ca. 5').

 
 
Liekestekste

Katastroof - Nor 't festival

Donderdag 20 december 2007
Gelak da' ge wrschijnlijk al g'ord ed is et nummer "Nor 't festival", waar da Katastroof meh wou meedng on de selekse vr et Eurovieze Songfestival, botweg geweerd deur de VRT, ten veurdile van ne resem grijs' Engelstalig popliekes. Blijkbor mt en zal de VRT-inzending wer ba de leste drei eindige volgend jaar, gelak altijd.

Soit, et lieke vald ier te belstere, en ik geef ieronder inis den tekst mee. Ba "mir leze" sto' der as bonus ok e youtube filmke van et beste Songfestivallieken aller tijde: "Weil der Mensch zhlt" van Alf Poier, di daar in 2003 schon vfdes meh is gewrre vr Osterijk. Da' zulle ze ba de VRT wel ni kunne begrijpe.

Nor 't festival

Nieverans ter wereld zen der lillijker lak as wij
en waar wij kome zen wij alted lest
wij vulen ons goe tusse die plichterij
en losers zen wij alted al gewest

Wij zen gin travestieten of ni omnisexueel
vr ons is 't k ni altijd carnaval - Hallelujah!
wij zen cosmopoliete en dus multicultureel
dus ideaal vr 't euroviezesongfestival
 
 
Site nifs

RSS

Zondag 16 december 2007
Vanaf nae ee' deze site nen RSS-feed. Gefd on wen RSS-lezer gewon et adres "www.aentwaerps.be" p m t'abonnere.
 
 
Liekestekste

John Lundstrm - Vaer over zi

Destag 11 december 2007
Nog e lieke van John Lundstrm over et zimansleve...

Vaer over zi

Wie wil 'er mee gon vre
vaer over zi
als kapitein of lichtmatros
wie verd er mee
mor veur 't vertrek gon wij p zwier
leven et bier
in Aentwaerpen in 't Schipperskwartier
leven et bier
 
 
Liekestekste

John Lundstrm - E maske

Zondag 9 december 2007
John Lundstrm z'n veraal over e masken en eure ziman...

E maske

E maske da kwam der al zingend vrbij
't was p nen dag in mei
ze was 'er z jng, ze was 'er z blij
en zij wou der e stukske gon vrije

Ze trok al nor den avekaent
eure vrijer di was gon vre
ze schip lag binne 't lag on de kaent
en ze zag 'em toch z gre
 
 
Liekestekste

Axl Peleman - Jakke

Vrijdag 7 december 2007
Et lieke van den dag is een ode van Axl Peleman on z'ne maat de Jakke - de Kreuners-gitarist Jan Van Eycke...

Jakke

Van Lommel tot in Dessel
van Pulderbos tot in Ternat
in Meerout Lennik Brakel
in elk boeregat

Van Duffel tot in Aalter
van Zulte tot in Niel
in Buggenout en Zwalm
joh zelfs beh ons p 't Kiel
 
 
Liekestekste

Axl Peleman - Aap meh plastron

Donderdag 6 december 2007
Axl Peleman z'n visie p George W. Bush...

Aap meh plastron

Pakt nen aap meh ne plastron
en ne smoel van Texaans karton
lot 'em iet zegge wat 'em zelf ni' versta
en lak ba d'ape doet 'em z'n vader na
 
 
Liekestekste

John Lundstrm - Aentwaerpe

Woenstag 5 december 2007
Vandaag John Lundstrm z'n oden on 't stad...

Aentwaerpe

Aentwaerpe, wa' zing 'k au gre
meh' au Scheld waar a' de btshes p vre
de Grungplts, de Keyserlei
daar is mor in stad, Aentwaerpe, en da' zedde gij
 
 
Liekestekste

John Lundstrm - Zimanstrost

Destag 4 december 2007
Een il typisch John Lundstrm lieken over zimannen en de Schippersstraat.

Zimanstrost

Ik kwam eur tege, 't was al z laat
zij stng te trimme in de Schippersstraat
ze sprak 'er mij z vrindelijk aan
'k gaf eur nen aerm en we zen nor bove gegaan
'k gaf eur nen aerm en we zen nor bove gegaan

we zen nen ile nacht bain gebleve
vurig emme wij de liefde bedreve
mor me schip da lag vertrekkesgerid
ba 't afscheid nemen ee' z'een bitshe geschrid
ba 't afscheid nemen ee' z'een bitshe geschrid
 
Pagina's: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16