Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Reakses

08/07 GARVAN MAIREAD
20/06 Doederik
Miêr...

Forums

23/05 Anoniem
22/05 derek
22/05 derek
08/04 Anoniem
07/03 Anoniem
29/08 Anoniem
Miêr...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox
Deze site promoot een volwaardige, niet-fonetische Antwerpse schrijfwijze, omdat alleen geschreven talen overleven. Lees meer over dit project en over wat u kan doen om de Antwerpse taal te helpen bewaren!
20/03 Nief lede — Patrick Vanhouckecvdg
15/03 Nief woorde — pluis zn. (v)
12/03 Nief tekste — Ik zag et oep et internet (iXina)Oemda 'k (Loewie Anders)
12/03 Nief lede — margriet49verberckmoesguido courtoisLoewieAnders
10/03 Nief tekste — Over 't Water (Fixkes)
08/03 Nief woorde — teêr zn. (m)
07/03 Nief woorde — kroche ww.perfors uitdr.
06/03 Nief woorde — bezuke ww.bezuuk zn. (o)
06/03 Nief tekste — ldvd-blues (Fixkes)Neukvrindshe (Fixkes)Oeksken af (Fixkes)Dörpsstraat (Fixkes)Plakijzer (Fixkes)
 
Liekestekste

1000 tekste!

Zaterdag 6 meêrt 2010

Sings e paar mönd ee-g-et Zweeds taalwonder Grytolle de dzjop oem Aentwaerpse liekesteksten in te tippen overgenome, en singsding go-g-et ier faerm vöruit want a zit al on 238 tekste: iêst nen oêp tekste van Katastroof en Opeloês, en recent d'albums van Hans Mortelmans en Fixkes.

 

Vandaag emme we daardeur in totaal duzend Aentwaerpse teksten in ons database zitte! Da's weral ne mijlpaal oem fiêr oep te zen.

 
05/03 Nief tekste — Tijger (Fixkes)Zjust lek in de film (Fixkes)Superheld (Fixkes)Net-ni-liefde (Fixkes)ik was trug 17 (Fixkes)
03/03 Nief tekste — Café in 't paradijs (Hans Mortelmans & Groep)2 CV (Hans Mortelmans & Groep)
03/03 Nief lede — louisAntjeDie me da laenk haarVan den Breen Willytom1294
02/03 Nief tekste — De vlag die ni' vlagd (Hans Mortelmans & Groep)Onstaerflijkad (Hans Mortelmans & Groep)'t Stannekeslied (Katastroof)
27/02 Nief woorde — vakaense zn. (v)balaens zn. (v)
26/02 Nief tekste — Brioude (Hans Mortelmans & Groep)Zuut lawijt (Hans Mortelmans & Groep)Mist (Hans Mortelmans & Groep)Otto Lilienthal (Hans Mortelmans & Groep)
 
Site nifs

Site probleme

Vrijdag 26 februare 2010

Vandaag kregde misschin waarschuwinge te zing a' ge deze site bezocht meh Firefox of Google Chrome; da komd deurda' de webserver gehackt was. Da probleem is nau oepgelost, mor et kan nog efkes dure veur die waarschuwinge verdwijne. Ge moet u alleszins gin zörge make, deur gewoên deze site te bezuke koste gin virus krijgen of zoe.

 
25/02 Nief tekste — Rock-'n-Roll (Fixkes)
24/02 Nief woorde — gerake ww.
23/02 Nief lede — vanbellebrunoo
22/02 Nief woorde — fliême ww.
 
Site nifs

2500 woorde, 16000 woordvörme

Möndag 22 februare 2010

Onzen Aentwaerpse Woordenboek ee wer ne nieve mijlpaal bereikt: a ee nau 2500 woorde, góe' vör miêr as 16000 woordvörme. Ba de woordvörme telle w'oek de miêrvoude, verkleinwoorde, vervóegde vörmen enzoevoêrt, deroem da' der daar veule miêr van zen.

 

Zoe'n mijlpale wörre trouwes ammol bijg'ouwen in den istoriek van deze site.

 
21/02 Nief tekste — De muzette van de lege portemonee (Hans Mortelmans & Groep)Laat (Hans Mortelmans & Groep)Wiele (Hans Mortelmans & Groep)
20/02 Nief woorde — poeffel zn. (m)bottere ww.
20/02 Nief tekste — Diê schoênen tijd van Django (Hans Mortelmans & Groep)Hilde (Hans Mortelmans & Groep)
18/02 Nief lede — Nicoons Kimmekevan de pol patrickglenn pellisBruno
15/02 Nief woorde — loêdse ww.tijd zn. (m)angaer zn. (m)
14/02 Nief woorde — oepternift bijw.leêftad zn. (m)ouwerdoem zn. (v/o)
13/02 Nief woorde — trottoir zn. (m)
13/02 Nief lede — veerlePol BURMLuc
12/02 Nief woorde — orendul bn. (pred.)webbes, de ~ krijge uitdr.
08/02 Nief woorde — geniet zn. (m)
07/02 Nief woorde — striêling zn. (v)lêveslaenk bn.klêre ww.zoegezee bijw.
05/02 Nief woorde — febke zn. (o)uiswaerk zn. (o)zocht bn.zochtshes bn. (pred.)veroêge ww.aendfreên zn. (m/v)geluid zn. (o)rau bn.kleêrkome ww.
03/02 Nief woorde — carrieêr zn. (v)sfeêr zn. (v)communne zn. (v)communne zn. (v)shift zn. (v)-te zn. (v)-se zn. (v)-ase zn. (v)-ense zn. (v)-tie zn. (v)diêle ww.lieveniêr zn. (m)geloêvig bn.
 
Site nifs

Oud nifs

Woenstag 3 februare 2010

E stukske geschreven Aentwaerps nor gelegenad van nen tv-show

 

Fraenze, et iêste program oep den ATV in 't Aentwaerps

 

Vanaf de möndag de 17den april loept er vijf weke laenk e nief program oep den ATV.

 

Marc Fransen presenteerd "Fraenzen" in den ATV-loft, nen talkshow worin dad iederiên Aentwaerps klapt. In een lounge-sferreke wörd on de baer et Aentwaerpsgehalte van de gasten afgewoge.

 

In ieder uitzending wörre drij gasten uitgenoêdigd. Iedere kiêr is 'er ne gast wor da niemand ni' van wet dat 'em plat Aentwaerps klapt.

 

Baer meh bekende baermense

Ieder week oêrdiêld nen bekenden Aentwaerpse politieker óe Aentwaerps da' de gast wel is. De politieker is baerman/baervrou van dingst.

 

Plezaent gevarieerd

"Fraenzen" is nen bonte mix van Aentwaerpse mensen meh ieder z'n eige veraal, en die da niks meh mekaender te maken emme. Of misschin toch wel? Gegarandeerd komen ier plezaente situases uit.

 

Fraenze, elke möndag, vanaf de 17den april oep den ATV

 

AP bron: http://merksem.net/regio/2006/april/atv.shtml

 
02/02 Nief woorde — decorase zn. (v)otto- afk.matrak zn. (m/v)-aent zn. (m)petözze zn. (v)oorn zn. (m)late, de ~ zn.gedrije bijw.
01/02 Nief woorde — alf bn.scheet zn. (m)bijiên bijw.avekaent zn. (m)móe zn. (v)ruit zn. (v)nöh vz.sigaer zn. (v)beêr zn. (m)kweêk zn. (m)taggetig telw.inspirase zn. (v)onderwaerp zn. (o)zoêlaenk voegw.kliêrkas zn. (v)wörvan bijw.
30/01 Nief lede — Berckmans JorisMaritaErwin Marin
Pagina's: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10