Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Reakses

08/07 GARVAN MAIREAD
20/06 Doederik
Miêr...

Forums

23/05 Anoniem
22/05 derek
22/05 derek
08/04 Anoniem
07/03 Anoniem
29/08 Anoniem
Miêr...
Den boek ba deze site!

LinksGet Firefox
Deze site promoot een volwaardige, niet-fonetische Antwerpse schrijfwijze, omdat alleen geschreven talen overleven. Lees meer over dit project en over wat u kan doen om de Antwerpse taal te helpen bewaren!
Site nifs

Weral ne nieven host

Zondag 24 september 2023

Gelak a' ge zie gebeurd der vörloêpig niks ni miêr meh' deze site, da komd deurda 'k vollen bak bezig blijf meh mijn boeke. Mor ik wil 'em wel in de lucht ouwe, want veul mense komen ier nog wel terecht deurda' ze nor Aentwaerpse liekestekste zuke.

 

'k Zen zjust wer van web host veraenderd, en 't was wer moeilak oem de site over te zette (deurdat 'em inmiddels staerk verouderde technologie gebrökt), mor 't is wer gelukt en zoe kunne we der weral e paar jorrekes tege. Misschin da 'k oêt iêl de site is vernief, da' zal puur een kweste zen van tijd te vinne.

 
05/02 Nief woorde — Palase pers. vnw.
 
Site nifs

Veurstelling "De Ring van Balderic"

Zondag 1 januare 2023

Ier de veurstelling van d'Aentwaerpse vertaling van de Nero-album "De Ring van Balderic", in et Vloms Stripcentrum in Wilrak, oep de 25e november 2022. Vertaler Filip Camerman gefd wad uitleg over de gebrökte schrijfwijze. Gefilmd deur Stripknip.

 

 
 
Site nifs

Nero-album "De Ring van Balderic" in 't Aentwaerps

Zondag 30 oktober 2022

Nor aanleiding van et Nerojaar zen drij Nero-albums vertaald nor respectievelijk et Brussels, et Aentwaerps en et boerrekes - euh, ik bedóel et Gents. Ik wier deur Catharina Kochuyt, de weduwe van de Marc Sleen, gevraagd oem d'Aentwaerpse vertaling te verzörge van "De Ring van Balderic", iet da 'k meh' veul plezier em gedaan.

 

 

De vertaalden album is nae uit, en z'emme mijne naam oep de cover gezet, wad een ongeloêfelijke iêr! Ge kunt 'em bestelle ba de miêste boekewinkels, beveurbeld ba BOL.

 

Gelak a 'k iêrder al em gezee gebrökt dees vertaling de schrijfwijze van deze site, mor wel meh miêr fonetische klaenknotases, oem et onderscheid meh' d'aender dialecte duidelijk te make.

 
 
Pers

Nero in 't Aentwaerps

Donderdag 3 meêrt 2022

Dees jaar wörd de stripfiguur Nero 75 jaar, terwijl da' z'ne giêstelijke vader Marc Sleen 100 jaar zou zen gewörre. 2022 wörd daaroem e Nerojaar meh' veul speciaal gebeurtenisse. Iên dorvan is da' de stedetrilogie - drei opiênvolgende Neroverale die uneigen afspelen in Brussel, Aentwaerpen en Gent - wörre vertaald nor resp. et Brussels, Aentwaerps en Gents. Ik zen gevraagd oem d'Aentwaerpse vertaling te verzörge, een groête iêr! Et project wier vandaag afgetrapt meh een vergadering in Gent. De vertaalde strips verschijnen in 't najaar ba uitgeverij Snoeck.

 

 

Ik gon vör dees vertaling een aender, fonetische klaenknotase gebruike, zoeda 't onderscheid meh 't Brussels en 't Gents direct duidelijk is. 'k Em al veul nagedocht over zoê'n "plezaente spelling", en dees wörd den iêste kiêr da 'k ze gebruik.

 
 
Site nifs

Nieven host

Zaterdag 21 november 2020

M'n ouwe webhost liet mah e paar weken geleje wete da' ze de deure sluiten en da 'k nog tot den twidde december ad oem m'n sites te veruize. 'k Ad et echter oek al druk meh et uitgeve van m'ne roman (zie liêger), dus ik wist ni ofda 'k den tijd ging vinnen oem ieverans aens alles oep te zette, mor et is toch gelukt, want dees is de site ba nen aenderen host.

 

Der ware wa probleme meh character encoding. Iêl de site is nae UTF-8, gelak a 't oêrd, mor daardeur moest ek alle accenttiêkes in PHP bestaende aanpasse (die in de database kwame vanzelf góe). A' g'ieverans rare tiêkentsjes zie dan wild da' zegge da 'k da nog een file moet aanpasse, lot et mij dan gerust weten in ne comment ier.

 
 
Site nifs

Roman over de Romeinsen inval

Zondag 25 oktober 2020

Gelak a' ge zie is deze site ni mer zoe actief. Da komt deurda 'k de leste jare vöral on m'ne roman em gewaerkt. Diê goh nau eindelijk verschijne; 't is nen istorische roman diê z'neigen afspeld tijdes de Romeinsen inval in ons streke.

 

 

Et einde speld z'neigen af oep de plek waar da later Aentwaerpe zou ontstaan, mor daar kan ek ni miêr over verklappe. 392blz, 19.95€, overal te bestelle. Miêr informasen ier.

 
16/11 Nief woorde — biêt zn. (v)
06/11 Nief woorde — kiekebolle zn. (mv)
27/06 Nief woorde — ontrent bijw.
27/08 Nief woorde — afblotte ww.
23/08 Nief woorde — afbeule ww.afbiête ww.afbiljaere ww.baiênflaense uitdr.
20/08 Nief woorde — akoteeke uitdr.afbeldsel zn.afbölderij uitdr.adoewerwa uitdr.afbö(r)stele ww.
18/08 Nief woorde — eirentak zn. (m)
13/08 Nief woorde — achterdöms uitdr.achturelijk zn.achterdeur zn.achterklap uitdr.achternadoen ww.achterpoêrt zn.
12/08 Nief woorde — capabel (zijn) uitdr.abel bn. (pred.)aebendaens of aebondaens uitdr.absjaer zn. (m)accont zn.accordere ww.
11/08 Nief woorde — auwerdùmsdeke of ouderdùmsdeke zn.auwerwets uitdr.ijzerendraad zn.ijzere weg (den) uitdr.ijzerwinkel zn.ababbel uitdr.abattoir zn. (m)abatjoêr zn. (m)
10/08 Nief woorde — autùrt of autoert zn.auwe ww.auwendag uitdr.
09/08 Nief woorde — aermmensegat zn.ei zn.eirebol zn.eiretrappe (ùp) ww.eirentrapper zn.
07/08 Nief woorde — eigelak bn.eigentlak bn.eige bn.Antwerp (den) zn.bruie pers. vnw.
24/07 Nief woorde — koeievóet zn. (m)
10/12 Nief woorde — rejaal bn.bled zn. (m)
03/07 Nief woorde — alwafóet bijw.
24/03 Nief woorde — stare pers. vnw.fluwijn pers. vnw.nuus bijw.platte pers. vnw.platvos pers. vnw.kolekit pers. vnw.
24/02 Nief woorde — karoshteekas zn. (v)
23/01 Nief tekste — Tutterfrut (Trio Antigoon)
05/01 Nief woorde — swa naturel bn. (pred.)pierelitser zn. (m)zjoebere ww.zjoebereer zn.
 
Site nifs

Aentwaerps lieke in de running vör Zomerhit Radio 2

Donderdag 15 ogustus 2013

D'Aentwaerpse rapster me' Grikse roots "Slongs Dievanongs" stod in den top 4 overblijvende kaensemmers vör de Radio 2-zomerhit-wedstrijd te winne. Nog tot morge kunde stemme.

 

 

http://www.gva.be/regio-antwerpen-noord/essen/rapster-doet-gooi-naar-radio-2-zomerhit.aspx

 

Clipke:

http://www.youtube.com/watch?v=xCUef_NmcP4

 
15/07 Nief woorde — brazzelet zn. (m/v)
14/07 Nief woorde — branzjelet zn. (m/v)
11/06 Nief tekste — (Aentwaerpse volksliekes)
 
Pers

Jack De Graef overleden

Zaterdag 1 juni 2013

Afgeloêpe woensdag de 29e mei overleed Jack De Graef, auteur van tal van boeken over d'Aentwaerpse taal en 't Aentwaerps volksleven. Zijnen "Aentwaerpse verklarende woordenboek" was den iêsten boek over Aentwaerps da 'kik bezat en ielp mijn interesse in mijn móedertaal aanwakkere. Ons innige diêlneming on z'n nabestaande.

 
29/05 Nief woorde — soemmel zn. (v)
20/04 Nief woorde — schörseneel zn. (m)schummel zn. (m)beschummele ww.verlengenis zn. (v)sniê zn. (m)sniêwe ww.waerkendag zn. (m)schöngs bijw.bisskop zn. (m)rink zn. (m)wrijf zn. (m)
 
Site nifs

De woordenboek masheerd trug

Woenstag 6 meêrt 2013

Den databasetabel was iêlemol oem ziêp dus 'k em nen backup moete gebruike. Diê was van 21 ogustus 2011; alle woorde die sinsding zen tóegevóegd zen we dus kwijt, mor da ware der mor vöfting - ge kund in 't nifs nog zing dewelke. As iemand ze trug wild tóevóege zou da' góe' zen. 'k Em iniês oek ne nieven backup gemokt.

 
 
Site nifs

De liekesdatabase is gerepareerd, de woordenboek nog ni

Woenstag 27 februare 2013

Gelak a' ge misschin al gemaerkt od ware de liekestekste de leste weke ni mer te laje. Da was e technisch probleem da nau is oepgelost.

 

De woordenboek is iêlaas nog alted kapot. Dees eed allemol te maken meh nen upgrade van de webhost (nief versies van PHP en MySQL) midden in mijn veruisperiode.

 
 
Aentwaerpse Woordenboek

Een Aentwaerps liênwoord in 't Engels

Zondag 18 november 2012

Tóevallig ontdekt: et Engels woord foist is volges d'Engelse etymologische woordeboeken in de 16en iêw overgenome van et "Dutch dialect" woord vuist.

 

Miêr dan worschijlijk kom et dus van et Aentwaerps, ten iêrsten oemda' dad in de 16en iêw et dominante dialect in de Nederlande was, ten twidden oemda w'in et Engelse oi duidelijk d'Aentwaerpse ui oêre.

 

In 't Aentwaerps is de ui ondertusse wel verkört en zegge we dus vöst.

 
14/11 Nief woorde — wrijf zn. (m)
05/07 Nief woorde — rink zn. (m)
16/06 Nief woorde — bisskop zn. (m)
Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9