Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Belgelaend

Orig. "Belgeland"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Belgelaend

We lven in e landshe
van nog gine vrschoet grot
meh een paar miljoeng mense
die gon waerke vr un brod
 
een aendvol potentate
stoh te wruten on den top
den ogsten is de keuning
mor di de' gine klop
 
de regering zit meh' zrge
de schatkist stoh' vaer drog
ons va zit zonder waerk
en de prijze gaan oemog
 
ik or ze allemol zeggen:
da komd deur de slechten tijd
mor de rijke wrre rijker
wijl den aermen oenger lijd
 
Refrein:
Ze droenke e glas
ze piste ne plas
en alles bleef gelak et was
x2
 
Ons dijke barsten ope
ons polders die ston blaenk
en et allerleste boerreke
stoh' te beren in de staenk
 
et leste stukske grung
wrd deur den industrie verkracht
want de multinationale
die ebben ier alle macht
 
'k em gisteren ore zegge
wa da' z'in Brussel doeng
de Vlaming mut gon lope
vr de fraenskilions meh poeng
 
die da' da' zo mor late
ston nog altijd eve staerk
want de Vlaming knikt toch alted Ja
's Zondags in de kaerk
 
(refrein x2)
 
'k Em et altijd al gewete
ons Belgelaend is ziek
deur lakseid en corrupsen
en deur vrindhespolitiek
 
wie daerfd te protestere
die krij' van de matrak
en wie dan nog zenne smoel ni oud
di steke z'in den bak
 
da lieke da 'k on 't zinge zen
't eed eigelijk weinig nut
den brauve burgerman
din is nog altijd ingedut
 
de grutste contestaent
wrd oep den duur nen brave pee
meh' z'nen otto en z'n uizeke
z'n gazet en den tv
 
(refrein x2)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!