Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

De Strangers - De pruimentijd

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

De pruimentijd

De pruim, pruim, pruimentijd
pruime pruime pruimentijd
pruimentijd, pruimentijd, pruimentijd
pruimentijd, pruimentijd, pruim pruim pruimentijd
pruimentijd
 
der is altijd e jaargetij
et goh noêt of noêt vörbij
da sezóen da nóeme wij
de pruimentijd
a' g’iet serieus te vragen ed
oemda' g’et aentwoord gêre wet
oêrde soems meh' veel jolijt
diê leêfd nog in de pruimentijd
 
vraagd baveurbeld in fatsoeng
wanniêr goh Martens oep pensioeng
Criquelion wörd kampioeng
in de pruimentijd
de Schelde zit wer vol meh' vis
in Dóel der goh noêt nikske mis
as ‘t in december Pasen is
dus in de pruimentijd
 
wanniêr wörd Eddy Wally grijs
en goh' de Paus ni miêr op reis
rake wij van aids vanaf
en slage de sigaretten af
 
wanniêr zal oêt e voetbalplein
eindelijk is gi slagveld zijn
mor terug e sportterrein
in de pruimentijd
blefd Boudewijn oep zijnen troên
en Fabiola eve schoên
vald Happart nog uit den toên
tot in de pruimentijd
 
as iemand soems nog vragen ee
is ‘t aentwoord simpel uitgelee
alles komd wel kaent en kleêr
zoe tege paktweg ongeveer
de pruimentijd
 
de pruim, pruim pruimentijd
pruime pruime pruimentijd
pruimentijd, pruimentijd, pruimentijd
pruimentijd, pruimentijd pruim pruim pruimentijd
pruimentijd
de pruimentijd
2 reakses
Krommenaas 3 ogustus 2010, 16:49
Ik oêr ze wel en 't stoh' zoê oep unnen eige site

http://www.destrangers.org/v6/discografie/showdetails.php?Show=420
Grytolle 2 ogustus 2010, 21:29
ik hoor ni echt die t in "paktweg"
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!