Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

De Strangers - Zot van au

Orig. "Zot van aa"

Ingetipt deur Doederik
Aentwaerpsen tekst  

Zot van au

Soemwijle denk ek, "'t is ni waar,
is da nau al bekan e jaar,
da' gij der uittrok meh' din aendere?"
Nog alted kan ek er ni bij
da' gij zoe tegenover mij
in den en late kon veraendere.
 
Ge wou direct nen avvocaat,
de klein die moest nor 't pangshonaat,
daar was ze zoegezee 'gebrge'.
Want och di vent wou au allin,
da kind da was nen blok on oe bin,
dor moest een aender moh vr zrge.
 
Ge wond nah same meh' di vent
oep e modern appartement,
zoe eed 'em er wel wel e stuk of zeve.
En z' emme mij nau ok verteld
Da ni' di vent, mor wel ze geld,
ba au den deurslag ee' gegeve.
 
Ik zen deroem, da weet ek wel,
ba au compleet van ginnen tel,
ge zeh mij nor 't schijnd vergete.
Mor as ge me van tijd, god wet,
vr 't in of 't aender nodig ed,
lot me dan asteblieft iet wete.
 
Refrein:
't Lve goh' vort.
Mor wa nau.
Ik zen nog eve, eve zot van au.
 
M'n vrinde zegge "och komaan,
verget et, trek et oe ni aan,
't zal allemol z'nen tijd wel dure."
Mor as ek tuiskoom, krij'k et wer,
en ik zit lak nen onnozelr
te suffe tusse m'n vier mure.
 
Ik wou da 'k oe spreke kon
al was et langst den tellefon,
mor ik eb de med ni oem te belle.
Ik eb de nummero pertang,
mor 't eed in feite gin belang,
wa kunne wij nau nog vertelle.
 
(refrein)
 
Ik weet wel dad et au ni intresseerd
mor 'k em in 't iste geprobeerd
oem me vr au van kaent te make.
Et feit da' gij kon afstaend doeng
van al wa tussen ons bestoeng,
da kon ek ni' gewon gerake.
 
Mor seh, ge zie, we lve toch,
en af en te dan drom ek nog,
da min ek zonder overdrijve.
Ik drom dan da wij allebei
beginne meh een proper lei,
oem dan vrge bain te blijve.
 
(refrein)
3 reakses
TiM 23 februare 2015, 02:27
@ Wally : Les divorces / Michel Delpeche
Wally 29 ogustus 2014, 00:08
schoen, schoen en nog altij schoen, MOR, wa is den originelen titel ? van wie is dees erreke oersproenkelijk ?

Iemand ???

Mercie gaste
eric cools 10 oktober 2012, 22:59
eindelijk heb ik die mooie teksten op papier!
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!