Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Alfzeve doenker - Den daens

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Den daens

IJ was vijfentachtig en zij doroemtrent
ze zaten in un stamkróeg en leken iêl content
ze spelde zjust een lieke vanuit de goeien ouwen tijd
ze zage nör mekaar en a vróeg in alle zottigeid
 
Refrein:
Wa' denkte gon w'is daensen schat, kom lot oe nog is gaan
nen daens op iêne stiên, ja iêl kalmkes aan
ze schoven over den daensvloer lak een echt verliefd paar
zij was ni' góe te biên en ij ad iêmol gin aar
 
Iêl de króeg kreeg 't in de mot, ja et was een schoên gezicht
a ad eur iêl góe' vast en ze daenste redelijk dicht
a leidden eur meh' vaste haend, ze volgden iêl gedwee
asof ze iêl eur lêven laenk niks aenders gedaan ee
 
(refrein)
 
IJ was euren eld, ja en zij z'n hartedief
a zee zachtshes in eur oor: oh, ik eb au toch zoe lief
ze bloosde, ze wier roêd, keek verlegen in et rond
en ij gaf eur ne kus recht van veur oep eure mond
 
(refrein)
 
IJ leidden eur iêl bezörgd trug nör eure stóel
z'ad glinsters in eur oêgen en ij stoeng der redelijk cool
ze zaten aend in aend, ja de liefde was nog groêt
ze glunderde en ij lachte z'n twiê leste taende bloêt
 
(refrein)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!