Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Alfzeve doenker - Den daens

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Den daens

IJ was vijfentachtig en zij doroemtrent
ze zaten in un stamkreg en leken il content
ze spelde zjust een lieke vanuit de goeien ouwen tijd
ze zage nr mekaar en a vreg in alle zottigeid
 
Refrein:
Wa' denkte gon w'is daensen schat, kom lot oe nog is gaan
nen daens op ine stin, ja il kalmkes aan
ze schoven over den daensvloer lak een echt verliefd paar
zij was ni' ge te bin en ij ad imol gin aar
 
Il de kreg kreeg 't in de mot, ja et was een schon gezicht
a ad eur il ge' vast en ze daenste redelijk dicht
a leidden eur meh' vaste haend, ze volgden il gedwee
asof ze il eur lven laenk niks aenders gedaan ee
 
(refrein)
 
IJ was euren eld, ja en zij z'n hartedief
a zee zachtshes in eur oor: oh, ik eb au toch zoe lief
ze bloosde, ze wier rod, keek verlegen in et rond
en ij gaf eur ne kus recht van veur oep eure mond
 
(refrein)
 
IJ leidden eur il bezrgd trug nr eure stel
z'ad glinsters in eur ogen en ij stoeng der redelijk cool
ze zaten aend in aend, ja de liefde was nog grot
ze glunderde en ij lachte z'n twi leste taende blot
 
(refrein)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!