Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Alfzeve doenker - Goesting

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Goesting

Et was al begonne van in 't aards paradijs
der ad onzen Adam al onmiddellijk prijs
wöroem eet 'em toch van diên appel gebete
a ad verdoemme toch veul beter moete wete
 
Cleopatra, die wist al rap óe da 't zat
Julius Caesar was direct ne vogel vör de kat
Oek onzen Boudewijn diê was iniês van slag
toeng 'em et kapsel van z'n Fabiola zag
 
IJ kreeg zoê'n goesting óe da g'et draaid of kiêrd
ja zoe'n goesting dad eet 'em ondertusse geliêrd
zoe'n goesting ja dad is de natuur
a ad zoe'n goesting, krabt de vaerf soems van de muur
 
Als de lente in 't laend is ziede 't elk jaar vaneêr
daartege bestaad absoluut gin verweer
de vrouwe kört gerokt goeie nog wad olen oep 't vuur
en ier en daar is er zelfs braend in een ou schuur
 
Ja deur de goesting óe da g'et draaid of kiêrd
ja de goesting dad eb ek ondertusse geliêrd
de goesting ja dad is de natuur
'k em zoe'n goesting, 'k krab de vaerf soems van de muur
 
Ja ze zegge de man is et staerk geslacht
mor in 't ou mannekesuis, ja wad adde verwacht
krióel et van de vrouwen in unne japon
de man eed alles gegeve, zoê dikkels 'em kon
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!