Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Alfzeve doenker - Dakloês (Lot vör mij nog een plötske vannacht)

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Dakloês (Lot vör mij nog een plötske vannacht)

Lot vör mij nog een plötske vannacht
 
'k Breng m'n dage deur oep de straat
da's 't gevolg van d'administrase
't zen de regels van vaderke staat
die mij brenge tot dees situase
 
ge kund der gin speld tusse krijge
ge past iêmol ni in et systeem
zörgd mor vör oeweige
wet en orden is ons embleem
 
Refrein:
Mor lot vör mij nog een plötske vannacht
't is zoe koud ier oep de stiêne
lot vör mij nog een plötske vannacht
kan 'kik een stuk karton van au liêne
 
 
De regering zörgd vör 't algemiên belang
mor da circus blefd ier mor draaie
wie zörgd der voer den aerme man
wel ge meu' drij kiêre graaie
 
een dak bove mijne kop
der droêm ek alle dage van
ik geraak ier mor ni uit et slop
der is niemand die mij elpe kan
 
(refrein)
 
Et verschil tussen aerm en rijk
da' zal alted wel blijve bestaan
mor ni iederiên is ier gelijk
da onrecht kan ek ni' verstaan
 
ik ston ier te róepen in de woestijn
meh al m'n probleme
in dees maatschappij is 't ieder 't zijn
wie ee 't recht oem de wêreld te claime
 
(refrein)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!