Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep inder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Alfzeve doenker - Ne verliefde vent

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Ne verliefde vent

A springd in z'n sloefe 's morges vruug uit z'n bed
a eed al direct ne pot koffen oepgezet
a loept nr den bakker vr ne varse pistolee
en der bovenoep brengt 'em oek nog bloeme mee
A ee ne slag van de meule, a wet soems ni mer wat 'em de
a raaskald der oep los, et det 'er ammol ni mer te
a loept imol oep wolke, ja a rokt nau ginne grond
lak een kieke zonder kop loept 'em in et rond
 
Refrein:
Ne verliefde vent dad is verlore kost
a is persies zjust uit een zotuis gelost
ge kund der ni meh klappe, want a zweefd constaent
a is et noorde kwijt mor vral z'n verstaend
 
A loept z'n gat vanonder z'n bine, a komd direct nr uis
a blefd not ni mir plakke, z'n mate vinde da ni pluis
a drinkt nau ginnen druppel, nee a sta nau oep rantsoeng
a de nau van die dinge, die 'em normaal not ni' zou doeng
 
Elken dag pakt 'em een bad, a is proper oep z'neige
a knikt al is mir ja, a moet soems oek al is zwijge
mor 't kan 'em nikse schille, want a is stapelverliefd
a vind et lve schon, elken dag oepnieft
 
(refrein)
 
Den tijd van de verliefd'ed oh da's toch zoe schon
mor dan wrd 'em wakker uit din ile schonen drom
en nau 10 jare later zitte ze same veur de buis
zij meh euren brei en ij gezellig thuis
 
(refrein)
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de krte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = gelak in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'imol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd mir over d'Aentwaerpse spelling!