Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Axl Peleman - Den Bedrogen Duvel

Orig. "De Bedrogen Duivel"

Ingetipt deur Doederik
Aentwaerpsen tekst  

Den Bedrogen Duvel

Jan Piet ad zijne ziel verkocht
vör oengderdduzend kroêne
Diên ij van Satan had verzocht
om oep de Meêr te woêne
Al meh een schoên madam
die ij tot huisvrou nam
En dan na zeve jare
zou Satan komen oem zijne ziel
en noh de Hel meh' vêre
zoeas dat 'em beviel
 
Diê Satan, da was de slechtste ni
moh wel ne zjoviale
A ad gezee on oengze Piet:
Wanniêr da 'kik u koom ale
dan geef ek ae et recht
zoe gau da' gij mij zegd,
da 'kik zal doeng drij tóere
En is der iêntshe van de drij
diê 'kik ni uit kan vure
dan laat ek oe nog vrij
 
Da was me góe, diê vent diê dee
z'n best te blijve lêve
A at, a droenk, a sliep, a dee
plezaent, 't was oem et eve
't Was enkel meh' ze wijf
dad ij kwam in 't gekijf
Want da was nen dragonder,
een eksewijf, e slangevel
Zoeas da' der giên vanonder
in 't dipste zit van d'El
 
As nae den tijd verstreke was
en Satan af kwam zakke
Dan sprak de Piet: Gij zuld mij is
een brug ier neer gon plakke
Van ier, toet oep Sint-An
en red?? erover dan
me peêrd of meh expresse,
en achter ae, zoe gau ij zwak,
trekt dan de brug oep flesse,
stekt ze in aewe zak
Trekt dan de brug oep flesse,
stekt ze in aewe zak
 
't Was d'iêste kunst diên oengze vent
den Duvel dee' verrichte
En Satan, diên dee' da' zoê patent
gelak ik diê moest gaan bichte
Dan zee' diê vent deesmaal:
Goh noh de kathedraal
en klauterd, zoengder aende
tot boven oep den torentop
en pakt em in oe taende
en fret den toren oep
Ja pakt em in oe taende
en fret den toren oep
 
Den Duvel dee' dad oek al gau
mor ij knarstte meh' z'n taende
En ij gaf et kruis een felle knau
't lag oep z'n maag te braende
Tóen sprak ij tot de man:
Ge zie, da 'kik dees kan
Ja deze, diê stoeng verslage
en ij sprak: Ik eb nog iet vör au
goh' gij is viêrting dage
leve meh mijn vrau
Goh' gij is viêrting dage
leve meh mijn vrau
 
Watte?, riep de Satan, meh' da kruis
ik zou ni' gere
Ik zou nog liever bah de Pruis
m'n eigen engagere
Verdoemd die duvelin
die ken ekik, miêr of min
En voer gin twintig Russe
woên ekik iên week bij ae bruid
ge kund m'n botte kusse
En Satan trok eruit
1 reakse
Doederik 19 juni 2011, 17:05
Ge zie trouwes duidelijk da' die liekes dikkels ni oêrspronkelak in 't Aentwaerps zen geschreve...
Bv da' ze late rijme: vêre - jare; Piet - ni; tóere - vure
(óewel da' ze wel zinge drij - vrij, hmm)
of in bv. 800 matroêze: matroêze - gekoze...
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!