Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Een standbeld

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Een standbeld

Ik weet wel as artist zen 'kik wad over 't peêrd getild
mor ik had toch wel bij lêve wad erkenning gewild
een madolle gegraveerd of misschien een gouwe plaat
mor een bitshe ruimer denke kan uiteindelijk gin kwaad
 
Refrein:
Gefd mij een standbeld oep de Groête Mart
een standbeld in et midde van de plein
et lifst in 't brons mor 't mag oek in 't zwart
gelak den Braebo mor dan iêlemol van mijn
 
 
In Aentwaerpe zou ekik vör alted thuis wille zijn
lak as Rubens oep de Grungplöts en Consciencen oep z'n plein
mor die zen al jare doêd en ik wacht ni' gêre laenk
dus mijn beeltenis vandaag nog en vör iêwig mijnen daenk
 
(refrein)
 
Soemmige mense zen un lêve laenk oep zuuk nor fortuin
mor den deze wild z'neige in marmer of arduin
as ekik is oêt mag kieze dan wens ekik meh iêl mijn art
oem m'n bronze ik t'aanschouwen in et midde van de mart
 
(refrein)
 
In Baerchoem stod een beld waar alleman straal neffes loept
da revolusemonument wier "De Drei Zatlappe" gedoept
meh een bitshe fantasie wörd Katastroof dor veurgesteld
dus eise wij et oep as ons eigeste standbeld
 
W'emmen een standbeld, ons eige monument
een standbeld dad ons eindelijk erkend
't iêt "De Drei Zatlappe" in de volksmond
en vör ons fans is 't vanaf nau eilige grond
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!