Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Ontdoêpingslieke

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Ontdoêpingslieke

vruger was 't tradiese, iederiên diê wier gedoept
de kaerk zörgd der alted vör da' g' in et rijke loept
ge word nog e plat bóeleke, mor vör et goeie dóel
kreegde van de paster water over oewe smóel
 
da's trouwes oek meh mij gebeurd, da weet ekik al laenk
sindsding zen 'kik dus christene, tege wil en daenk
volges de statistieken oêr ek tot de Roemse kaerk
da 'kik da noêt gevraagd em, da' vind ek dus wel staerk
 
refrein:
wij laten ons ontdoêpe
dan zen wij pas echt vrij
der zen nog christene meh oêpe
der ôere wij ni mer bij
 
wij wete nah al iêwe da' God noêt ee bestaan
al zen der soems nog mense die een kaerk binnegaan
mor God diê lösterd noêt nör ons, 't mokt allemol niksken uit
óe hart da wij oek bidde, God diê dóe' gin fluit
 
want God in al z'n góed'ad diê dóe mor rustig voêrt
ij zörgd vör overstroêmingen en oek vör massamoêrd
een aardbeving, ne störm, een oorlogske derbij
Jehova brengd ier iêl wa lêven in de brouwerij
 
(refrein)
 
de geschiedenis ee beweze da' godsdingst wörd misbrökt
ter iêre van den Hiêr is 'er al veul kapot genökt
en of diê god nah Allah iêt, dad is mij oem et eve
want Mohamed diên ee' gewoên den bijbel afgeschreve
 
de kruistocht en de inkwiziese zen al laenk passé
mor daaroem loêp 'kik nog ni meh' die kaerkgangers mee
ne groête filosoof diê zee 't is opium vör et volk
deroem da 'kik mijn miêning onverbloemd vertolk
 
(refrein)
 
wie wild der nah nog löstere nor nen achterlijke kwiet
diê vanoep nen troên in Roême kapoot en pil verbied
pedofiele pristers verzwijgd 'em kiêr oep kiêr
nee al diên dikke ziêver, diên óefd vör mij ni miêr
 
dus wij nemen een besluit en wij schrijve nen brief
meniêr den bisschop wild' ons nah ontdoêpen astemblief?
en al is ons beslissing ier ni miêr dan een symbool
ons gewete vaard der beter meh en da's toch al iêl veul
 
(refrein)
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!