Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Katastroof - Aentwaerpe schoên en góed

Ingetipt deur Grytolle
Aentwaerpsen tekst  

Aentwaerpe schoên en góed

ik zen verkocht on die stad on de Schelde
ik zen verknocht on die stad on de stroêm
die stoh' getoeid meh prachtige belde
Brabo en Rubens die stad is nen droêm
 
alted gastvrij, leed oep iederiên te wachte
eed al zoe veul vremdelinge bekoêrd
mor ik geef tóe, ik eb in gedachte
dikkels al stillekes ne keêskop vermoêrd
 
Refrein:
Aentwaerpe, schoên en góe
't Scheld dad is sinjoreblóed
van et Schijn tod on et Stiên
ae hart da klopt vör iederiên
 
zit ek oep een baenk on de plaezj van 't Sint-Anneke
dan is de klaenk van de stad zoê dichtbij
dan denk ek stillekes "dees is et manneke
wad a 'k ier zing, da's een schilderij"
 
de kathedraal en den Bóerentore
dan droêm ek weg, 't wörd interessaent
'k zing in 't stadspark bij et ochtendglore
Filip en de Patrik tezaam haend in aend
 
(refrein)
 
van on de grens tot on 't eind van de kaaie
zied iedere mens wor de wêreld begind
miljóene lichte die ni uit zen te draaie
die 't löstere verplichte as den beiord klinkt
 
'k zen ier gebore, 'k zen ier getoge
en tot den dag da' den deze mut gaan
zweêr ek da 'k noêt een woord em geloge
over mijn Aentwaerpe zing ek spontaan
 
(refrein 3x)
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!