Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iÍnder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Aentwaerpse volksliekes - Lied van Artog Jan

Orig. "Lied van Hertog Jan"

Eige vertaling van 't onofficieel Brabants volkslied. Da mut toch oek in 't Aentwaerps gezonge kunne wŲrren eh! (as belangrakste stad van Brabant)
Ingetipt deur Doederik
Aentwaerpsen tekst  

Lied van Artog Jan

Tung den Artog Jan kwam vÍre,
te peÍrd parmaent al triomfaent,
na zevenonderd jare,
ůe zoeng men t' allen kaent:
"Aerba Lorifa, zoeng den Artog,
Aerba Lorifa."
Na zevenonderd jaren
in dees edel Brabants laend.
 
A kwam van over 't water:
De Scheldevlůed, on wal te vůet,
t'Aentwaerpen oep de strate
zilver vÍren oep zijnen ůed
"Aerba Lorifa, zoeng den Artog,
Aerba Lorifa."
t'Aentwaerpen oep de strate,
lÍre leÍrzen on zijne vůet.
 
Och, Turnout, stadsje schoÍne,
zen oew rŲtsjes grung, mor oew artsjes koeng:
Lot den Artog binnekomen
in dees zomers vrolak sezoeng.
"Aerba Lorifa, zoeng den Artog,
Aerba Lorifa."
Lot den Artog binnekome,
ij eed e peÍrd van doeng.
 
A eed e peÍrd gekregen,
e schoÍ wit peÍrd, e schimmelpeÍrd,
daar is 'em oepgestege,
diÍ ridder onverveÍrd.
"Aerba Lorifa, zoeng den Artog,
Aerba Lorifa."
Daar is 'em oepgestegen,
en a ree nor ValkesweÍrd.
 
In ValkesweÍrd der zaten,
al in de kas, de zilverkas:
De guldekeun'ng z'n plate,
die wieren oniÍngelast.
"Aerba Lorifa, zoeng den Artog,
Aerba Lorifa."
De guldekeun'ng z'n plate,
tung od 'em een aernas.
 
Roeise bůere, komd no buite,
me' de groÍte troem, me' de klein troem,
troempetten ende fluiten
in dees Brabants artogdoem.
"Aerba Lorifa, zoeng den Artog,
Aerba Lorifa."
Troempetten ende fluiten
in dees Brabants artogdoem.
 
Wah reeŽn ammol same,
oep Orskot aan, deur een kanidasselaan,
en Jan riep: 'In Gods name!
Ier em ekik al miÍr gestaan.'
"Aerba Lorifa, zoeng den Artog,
Aerba Lorifa."
En Jan riep 'In Gods name!
Rekt mah mijne staendord aan.'
 
De staendord was de gouwe,
diÍ waaide dan, diÍ draaide dan,
diÍ drůeg de liÍ meh klauwe;
Wij zoengen alleman:
"Aerba Lorifa, zoeng den Artog,
Aerba Lorifa."
DiÍ drůeg de liÍ meh klauwe,
ja de liÍ van Artog Jan.
 
A is in Den Bosch gekomen,
al in de nacht, en niemand zag 't,
en oep de Sint Jan gekloemme,
daar goeng em staan oep wacht.
"Aerba Lorifa, zoeng den Artog,
Aerba Lorifa."
En oep de Sint Jan gekloemme
daar staad 'em dag en nacht!
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • Ų = de kŲrte eu van stŲrm (storm) en lŲstere (luisteren)
  • ůe = de lange oe van zjalůes (jaloers) en bůer (boer)
  • en = gelak in biÍn (been) en groÍt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iÍmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miÍr over d'Aentwaerpse spelling!