Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Clement Peerens eXplosition - Vinde gah m'n gat (ni te dik in deze rok?)

Orig. "Vinde gij mijn gat (niet te dik in deze rok?)"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Vinde gah m'n gat (ni te dik in deze rok?)

Vind jij m'n achterwerk (niet te dik in deze rok?)
't Was een oközze, dad is waar
't Was een occasie, dat is waar
zij was al minstes twiê- of drijendaertig jaar
zij was al minstens twee- of drieëndertig jaar
mor echte koste ware der ni aan
maar echte kosten waren er niet aan
zij ad wörschijnlijk veul in de garage gestaan
zij had waarschijnlijk veel in de garage gestaan
 
En zij zee "seg, ik zit meh een probleem
En zij zei "zeg, ik zit met een probleem
is 't góe da 'kik ae in vertrouwe neem?"
is het goed als ik jou in vertrouwen neem?"
zij schoot vol trane, da snötshe da betrok
zij schoot vol tranen, dat snuitje betrok
tóen vróeg ze "vinde gah m'n gat ni te dik in deze rok?"
toen vroeg ze "vind jij m'n achterwerk niet te dik in deze rok?"
 
Vinde gah m'n gat ni te dik in deze rok?
Vind jij m'n achterwerk niet te dik in deze rok?
 
Ik was ontróerd, ik vond da nogal straf
Ik was ontroerd, ik vond dat nogal straf
dad een wildvremde mij al eur vertrouwe gaf
dat een wildvreemde mij al haar vertrouwen gaf
ik zee vlakaf "dad is ier de perfecte reet
ik zei vlakaf "dat is hier de perfecte reet
en 'k ben bereid et te heralen onder eed"
en ik ben bereid het te herhalen onder eed"
 
Ze schoot wer vol, wa was da kind content
Ze schoot weer vol, wat was dat kind tevreden
mor oek vör mij was 't een emotioneel moment
maar ook voor mij was 't een emotioneel moment
ik kon nog aemper spreken in mijn keelgat zat een brok
ik kon nog amper spreken in mijn keelgat zat een brok
toch zee ek "'k vind ae gat dus echt waar ni te dik in deze rok"
toch zei ek "'k vind jouw achterwerk dus echt waar niet te dik in deze rok"
 
Vinde gah m'n gat ni te dik in deze rok?
Vind jij m'n achterwerk niet te dik in deze rok?
te dik, te dik...
te dik, te dik...
niêën ik vind ae gat echt ni te dik in deze rok
nee ik vind jouw achterwerk echt niet te dik in deze rok
 
1 reakse
luc sauter 18 ogustus 2013, 11:06
staerk nummeroke !!!!!
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!