Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Sint Andries MC's - Wêrelduniek

Orig. "Werelduniek"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst  

Wêrelduniek

Recht van de planeet
twiêduzend Aentwaerpe
de Sint-Andries MC's
molestere de verstaerker
meh' grof geweld
meh' grof geweld
ge wet óe dad et zit
Too Tuff en KG
pakke ginnen bullshit
yo wie dropt de hits?
wie mokt de grofste shit?
de ongeloêfelijk ille shit
de onovertroffe shit
de ondergrondse shit
vör ae troemmelvlieze
dus pakt ae bieze
Sint-Andries MC's
niks te diêle niks te kieze
de miêst extreme, exquise
plus extravagaente
linguïstieke expediese
in alle vier de kwadraente
exorbitaente expertieze
frapaent en falicaent
verlaat et paend
want wij steken ae verstaend
in braend
man
oe zit et nah?
wah' godde dóen?
god' uitpakke?
vraagd oeweige iêne kiêr
wie goh' de buit pakke?
de groêten beer
en de kleinen beer
van de zodiac
vaer van zwak
de antipode van wak
dreiönderdzestig grade dope
puur en onversneje
snuifd ier een lijn af
en gij ligd zes vóet beneje
plat oep aewe rug
en gij komd noêt miêr trug
de Sint-Andries MC's
wij zen gevaarlijker dan drugs
dus
 
Refrein:
Vertel et voêrt
vertel et voêrt
vertel et voêrt
Sint-Andries MC's is e massamoêrd
vertel et on iederiên in iêl ae klik
Sint-Andries MC's wij zen wêrelduniek
x2
 
Wêrelduniek
in linguïstiek
plus rapmuziek
mentaal en fysiek
dominaent
ziek en ambetaent
wij geve ginne fok man
wij ebben on alles lak
en wij droppe miêr boemme
dan d'Amerikanen in Irak
oud e gemak gast
chill, yo
wij zen de lijfstraffers
vier vöste van 't stad
naturel, gin blaffers
gin Mercedese
en gin champagneflesse
gin wakke R&B shows
meh' vijf alfbloête daenseresse
de zuivere skills
alliên mor beats en lyrics
hardcore tot in de kist
zonder bullshit of gimmicks
da's de spirit
ier wörd ni' gefront
Sint-Andries dropt juwiêle
gelak nen diamantair meh Parkinson
dus wie lacht er - ons
öt pure frustrase
wij laten ae flashe gast
der god ae reputase
ik ken ae situasen
en et is een opeloêze
want wij schrappe miêr MC's
dan Miet Smet waerkloêze
 
(refrein)
 
Sint-Andries MC's
Sint-Andries MC's
 
Wij verrijke de mense
meh intense documente
consumente geve cente
oem ons t'oêre represente
concurrente ventileren
agressieve sentimente
de miêst prominente
gij wild gin incidente
meh' de Sint-Andries MC's
wij komen aan gelak een kruisraket
accuraat en precies
wij reduceren ae reputase
tot een roêkende ruïne
zetten ae in ae bloête kont
gelak een bitch in de vitrine
oud oe dochters binne
wij zen ne slechten invlóed
nen oêp satansgebróed
meh' vuile praat in overvlóed
twiê groête bekke
wad adde verwacht van 't stad?
microfoons in de stekker
iêl de keet moet plat
den architect van 't dialect
Too Tuff en ier
atletisch gespierd
KG oep de zwier
wij emme gin maniere
en wij geve gin zier
en as rap den bak was
dan ware wij de cipiers
dus...
 
(refrein)
 
Sint-Andries MC's
Sint-Andries MC's
Sint-Andries MC's
Sint-Andries M...
 
(refrein)
 
wêrelduniek, wêrelduniek
Sint-Andries MC's wij zen wêrelduniek
wêrelduniek, wêrelduniek
Sint-Andries MC's wij zen wêrelduniek
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!