Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Clement Peerens eXplosition - Zage

Orig. "Zagen"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Zage

Zeuren
Da' gij kund zage
Dat jij kan zeuren
da weet ekik al laenk
dat weet ik al lang
mor de leste dage
maar de laatste dagen
godde wer ne gaenk
ga je weer een gang
 
Gij zed een zaag schat
Jij bent een zeur schat
ja ja gij zed een zaag
ja ja jij bent een zeur
ae toeng dad is een zaagblad
jouw tong is een zaagblad
'k wist dad al langer dan vandaag
'k wist dat al langer dan vandaag
 
Mor óe da' gij tegewoordig oep die Wendy zaagd
Maar hoe jij tegenwoordig over die Wendy zeurt
maske dad is waerkelijk godgeklaagd
meisje dat is werkelijk godgeklaagd
 
Jaja, gij kund zage
Jaja, jij kan zeuren
gij kund die Wendy ni' verdrage
jij kan die Wendy niet verdragen
 
Da' gij kund zage
Dat jij kan zeuren
da wist ekik al wel
dat wist ik al wel
mor gij springd de leste dage
maar jij springt de laatste dagen
vör 't minsten uit ae vel
voor het minste uit jouw huid
 
Schiêd toch uit meh' zage schat
Hou toch op met zeuren schat
en trekt toch ni' zoe'n lip
en trek toch niet zo'n lip
die Wendy zocht alliên mor wa begrip
die Wendy zocht alleen maar wat begrip
 
Stopt nah meh' zage
Stop nou met zeuren
miêr wil ek ni' vrage
meer wil ik niet vragen
 
Stopt nah astemblief meh' zage zage zage
Stop nou alsjeblieft met zeuren zeuren zeuren
zage zage zage zage zage zage
zeuren zeuren zeuren zeuren zeuren zeuren
schiêd uit meh' zage zage zage
hou op met zeuren zeuren zeuren
zage zage zage zage zage zage
zeuren zeuren zeuren zeuren zeuren zeuren
 
Gij beweerd da' kik mijn lusten oep die Wendy eb gekóeld
Jij beweert dat ik mijn lusten op die Wendy heb gekoeld
mor da was vrindschap schat da was zoe ni bedóeld
maar dat was vriendschap schat dat was zo niet bedoeld
 
Da was echt niks speciaal
Dat was echt niets speciaals
da kind zocht enkel wa begrip
dat kind zocht enkel een beetje begrip
't was miêr ne sympathieke vaderlijke wip
't was meer een sympathieke vaderlijke wip
dus stopt nah mor me zagen
dus stop nou maar met zeuren
of kunde gij misschin gin vrindschap verdrage?
of kan jij misschien geen vriendschap verdragen?
 
Da' gij kund zage
Dat jij kan zeuren
da wete wij al laenk
dat weten wij al lang
mor de leste dage
maar de laatste dagen
godde wer ne gaenk
ga je weer een gang
 
Niê gij versaagd ni
Nee jij versaagt niet
in aewe slaap zaagde nog deur
in jouw slaap zeur je nog door
mor die Wendy, schat, die zaagd ni
maar die Wendy, schat, die zeurt niet
en daaroem ligd die lengtes veur
en daarom ligt die lengtes voor
 
Ja daaroem ligd die lengtes veur
Ja daarom ligt die lengtes voor
 
En gij kund zage zage zage zage zage
En jij kan zeuren zeuren zeuren zeuren zeuren
gij blefd mij mor belage
jij blijft mij maar belagen
 
Zaag!
Zeur!
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!