Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - De vagebond

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

De vagebond

De vagebond
Als vagebond zen ek gebore
Als vagebond ben ik geboren
m'n ouwers eb ek noêt gekend
m'n ouders heb ik nooit gekend
'k eb noêt niks g'ad of niks verlore
'k heb nooit iets gehad of verloren
oenger en dörst 'k zen et gewend
honger en dorst ben ik gewend
 
zoe dwaal ek rond langs bos en strate
zo dwaal ik rond langs bos en straten
zoe dwaal ek rond gelak nen ond
zo dwaal ik rond als een hond
totdad ek kom al in Oêgstrate
totdat ik kom al in Hoogstraten
et rendez-vous van de vagebond
het rendez-vous van de vagebond
 
Waaroem zou ek wel moette waerke
Waarom zou ik wel moeten werken
een vrou of kind eb ek toch ni
een vrouw of kind heb ik toch niet
en oem m'neige te verstaerke
en om mezelf te versterken
dörveur vind ek altijd wel iet
daarvoor vind ik altijd wel iets
 
eb ek soemtijds konijn of kieke
heb ik soms konijn of kip
'k wör achtervolgd en deur den duur
word ik achtervolgd en door de duur
krijg ek zjendaerme vör domestikke
krijg ik rijkswachters als knechten
de dievekoets wörd mijn voituur
de dievenkoets wordt mijn wagen
 
Al waar ek dwaal langs iêrewege
Overal waar ik dwaal langs herenwegen
lacht de natuur mij vrij en blij
lacht de natuur mij vrij en blij
d'onde die basse mij wel tege
de honden bassen mij wel tegen
mor bijte ni en ik gon vörbij
maar bijten niet en ik ga voorbij
 
ne rijke mens zie mij ni' gere
Een rijke mens ziet mij niet graag
zie mij worschijnlijk nog ni staan
ziet mij waarschijnlijk nog niet staan
mor ik veeg m'n broek on iêl de wereld
maar ik veeg m'n broek aan heel de wereld
want er is niks of 't moet vergaan
want er is niets of 't moet vergaan
 
'k Eb gin kastiêlen in Sintergóele
'k Heb geen kastelen in Sintergoele
en toch zen ek ni aveloês
en toch ben ik niet haveloos
'k neem de trottoirs al vör mijn stóele
'k neem de voetpaden als mijn stoelen
de winkelrame vör tableaus
de winkelramen als schilderijen
 
en as m'n ziel mah moest verlate
en als mijn ziel mij mocht verlaten
et is iênder waar da' z'enne reisd
het is eender waar zij heen reist
al nor den emele of nor Oêgstrate
naar de hemel of naar Hoogstraten
et vagebondeparadijs
het vagebondenparadijs
 
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!