Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - 't Is Vloms, 't trekt oep gin kloête

Orig. "'t Is Vlaams, 't trekt op geen kloten"

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

't Is Vloms, 't trekt oep gin kloête

't Is Vlaams, 't trekt op geen kloten
As ek e lieke zing oep straat
Wanneer ik een liedje zing op straat
wel overdocht en in de maat
goed overdacht en in de maat
dan kan 't wel is gebeure
dan kan het wel eens gebeuren
da' der ne waendelêr passeerd
dat er een wandelaar passeert
diê dor z'neigen in geneerd
die zich daar over geneert
en me dan af wild keure
en me dan af wil keuren
 
z'n argument is iêl bekend
z'n argument is heel bekend
'k oêr et van Zeppere tot Gent
'k hoor het van Zepperen tot Gent
van Everlee tot Schoête
van Heverlee tot Schoten
't is Vloms 't trekt oep gin kloête
't is Vlaams 't trekt op geen kloten
 
Nadad ek tusse fiêstkrakiêl
Nadat ik tussen feestgekrakeel
in Brabants dörp Londerziêl
in Brabants dorp Londerzeel
een bitshen ad gezoenge
een beetje had gezongen
kwam er nen Brabander nor mij
kwam er een Brabander naar mij
diê zee "Meniêr óe daerfde gij
die zei "Meneer hoe durf jij
en wel uit volle loenge
en wel uit volle longen
 
ier zinge veur een volle zaal
hier zingen voor een volle zaal
en dan nog in oew eige taal?
en dan nog in je eigen taal
da' vind ek straffe stoête
dat vind ik straffe stoten
want Vloms trekt oep gin kloête"
want Vlaams trekt op geen kloten"
 
'k Kwam overlest in Denderliêw
Ik kwam onlangs in Denderleeuw
langs Vloms café de Vlomse Liêw
langs Vlaams café de Vlaamse Leeuw
en 'k oêrde ze dor zinge
en 'k hoorde ze daar zingen
ni over Vlomse gaai of spriêw
niet over Vlaamse gaai of spreeuw
ni' van den Blauvóet of de miêw
niet over de Blauwvoet of de meeuw
mor over Dötse dinge
maar over Duitse dingen
 
en zegd nah ni da'k er oem lieg
en zeg nu niet dat ik er om lieg
ze zoenge liekes van de krieg
ze zongen liedjes van de krieg
et Vloms da wier verstoête
het Vlaams dat werd verstoten
want da trok oep gin kloête
want dat trok op geen kloten
 
De lesten tijd sto-g-et wel fijn
De laatste tijd staat het wel fijn
zoe e cultuurmodel te zijn
zo een cultuurmodel te zijn
deur ABN te spreke
door ABN te spreken
wie gêre schijncultuur verwekt
wie graag schijncultuur verwekt
sprekt nae een Ollands dialect
spreekt nu een Hollands dialect
verkoept oranjestreke
verkoopt oranjestreken
 
Zoe krijd ons volk iên twiê drij
Zo krijgt ons volk één twee drie
e splinternief complexke bij
een splinternieuw complexje bij
want volges de groête
want volgens de groten
betiêkend Vloms gin kloête
betekent Vlaams geen kloten
 
2 reakses
Doederik 15 januare 2012, 12:18
Oek iên van mijn favories ;)
Eddy De Coninck 14 januare 2012, 20:34
Wannes zoals ik hem graag heb
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!