Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Lied van de Neus

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Lied van de Neus

Vör die mah nog ni kend
Voor wie mij nog niet kent
Neus de Schavies is mijne naam
Neus de marionet is mijn naam
z'iête mij voddebaal
ze noemen mij voddebaal
ik zen nen oute vent
ik ben een houten vent
de klaente van de Riêpestraat
de klanten van de Repenstraat
mokten ek wriêd content
maakte ik zeer tevreden
mor die van et staduis
maar die van het stadhuis
die dochte da's ni pluis
die dachten dat is niet pluis
da' z'ier lak over onderd jaar nog lêve 't is ni waar
dat ze hier zoals honderd jaar geleden nog leven 't is niet waar
brekt ze mor af, doud ze mor oem die kluis
breek haar maar af, duw haar maar om die kluis
da poeshenellenuis
dat poppenhuis
 
't Is ni alliên de Riêp
't Is niet alleen de Reep
mor iêl ons schoên Sinjorestad
maar heel onze mooie sinjorenstad
van ier tot Sint-Andries
van hier tot Sint-Andries
die wörd gedaan oem ziêp
die wordt gedaan om zeep
ze zegge vör de zuiverad
ze zeggen voor de zuiverheid
toeriste zen gau vies
toeristen zijn gauw vies
mor ik stoh soemwijle paf
maar ik sta soms paf
schoên dinges breke z'af
mooie dingen breken ze af
nen bollewinkel van geel stiêntshes in de plöts da's straf
een snoepwinkel van gele steentjes in de plaats da's straf
brek et mor af, dou-g-et mor oem da krot
breek het maar af, duw het maar om dat krot
dad oud sinjorekot
dat oud sinjorenkot
 
Ne groêten architect
Een groot architect
in 't Fraens genomd Le Corbusier
in 't Frans genaamd Le Corbusier
diê kwam ier is vörbij
die kwam hier eens voorbij
a zeed iêl oepgewekt
hij zei heel opgewerkt
e kaens gelak de dees welnee
een kans zoals deze welnee
zoe vin 'k er vast gin drei
zo vind ik er vast geen drie
'k bouw on den overkaent
'k bouw aan de overkant
de schunste stad van 't laend
de mooiste stad van 't land
tung emme ze gelache want ze vonden et plezaent
toen hebben ze gelachen want ze vonden het leuk
bouw et mor tóe, zet et mor vol, 't Sint-An
bouw het maar toe, zet het maar vol, Sint-Anna
'k geloêf ni da 't slechter kan
'k geloof niet dat het slechter kan
 
Ze zegge weliswaar
Ze zeggen weliswaar
da ne sinjoor van adel is
dat een sinjoor van adel is
mor da's al laenk gedaan
maar dat is al lang voorbij
want ij dóe nog dees jaar
want hij doet nog dit jaar
a' der wa' vör z'ne zak bij is
als er wat voor zijn profijt bij is
et Vliêsuis nor de maan
het Vleeshuis naar de maan
ofwel 't is nogal staerk
ofwel 't is nogal sterk
roei vaerf oep de kaerk
rode verf op de kerk
of bladgoud oep et Sint-Andries en namaakgras in 't paerk
of bladgoud op het Sint-Andries en namaakgras in 't park
brek et mor af, dou-g-et mor oem 't is schaend
breek het maar af, duw het maar om 't is schande
da schoên sinjorelaend
dat mooie sinjorenland
 
1 reakse
Müsing Albert 1 december 2013, 00:04
Ik vind het liedje heel sympathiek en waarheidsgetrouw. Als AlsAntwerpse volksjongen ging ik met mijn grootvader regelmatig naar de poesjenellenkelder aan de Burggracht. Wij kenen De Neus, De Kop, De Schelle. Maar Neus de Schavies kenden we niet. De vader van een vriend Pol Deschamp, Harenstraat, wad een schouwvager en terzelfdertijd poppenspeler in de Poesjenellenkelder. Mij hebben ze aleijd gezegd, dat een schavies een schouwveger was, die ook met poppenspeelde. Maar ik ben ook al 93 jaar.
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!