Aentwaerps.be - alles over d'Aentwaerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dobbelklikt oep iênder welk Aentwaerps woord oep deze site!

Wannes Van de Velde - Café zonder naam

Ingetipt deur Krommenaas
Aentwaerpsen tekst     
Ollandse vertaling

Café zonder naam

Café zonder naam
'k Wil vertellen een istore
'k Wil vertellen een historie
van een króeg onellegaent
van een kroeg onelegant
in een stad stil en verlore
in een stad stil en verloren
in e regenachtig laend
in een regenachtig land
tusse lege magazijne
tussen lege magazijnen
meh ne reuk van verzuurde wijne
met een reuk van verzuurde wijnen
tusse mure van beton
tussen muren van beton
achter vensters zonder zon
achter vensters zonder zon
 
Z'ad altijd dezelfde gaste
Ze had altijd dezelfde gasten
die dor zaten al jarelaenk
die daar zaten al jarenlang
die er zopen en er braste
die er zopen en er brasten
same gingen unne gaenk
samen gingen hun gang
die oep laenk vergete gronde
die op lang vergeten gronden
nog een króeg adde gevonde
nog een kroeg hadden gevonden
klein en vaer van ellegaent
klein en ver van elegant
in e regenachtig laend
in een regenachtig land
 
Ze versleten er un dage
Ze versleten er hun dagen
ze verdoêfden unnen tijd
ze verdoofden hun tijd
ginnen iêne stelde vrage
geen één stelde vragen
ginnen iêne voelde spijt
geen één voelde spijt
en ze ginge mediteren
en ze gingen mediteren
over staerven of crevere
over sterven of creveren
da caféke zonder naam
dat cafeetje zonder naam
was et eind van un bestaan
was het einde van hun bestaan
 
Mor ne ziêman oud van jare
Maar een zeeman oud van jaren
kwam is binne meh' de wind
kwam eens binnen met de wind
oem wa móed te gon vergare
om wat moed te gaan vergaren
ba een borrel en een pint
bij een borrel en een pint
en a las 'er de gedachte
en hij las er de gedachten
de verveling van lege nachte
de verveling van lege nachten
in et uitgestörven oêg
in het uitgestorven oog
van de mensen on den toêg
van de mensen aan de toog
 
Schiêd toch uit meh oe te plage
Schei toch uit met jezelf te plagen
goh toch mee meh iêl de plóeg
ga toch mee met heel de ploeg
onder zeil iên van dees dage
onder zeil één van deze dagen
oep mij schip is plöts genoeg
op mijn schip is plaats genoeg
en et is zoe vaer gekome
en het is zo ver gekomen
dat 'em z'ammol ee meegenome
dat hij ze allemaal heeft meegenomen
et caféke zonder naam
het cafeetje zonder naam
is verlate blijve staan
is verlaten blijven staan
 
'k Zen de weg al laenk vergete
'k Ben de weg al lang vergeten
nor da regenachtig laend
naar dat regenachtig land
nor die stad stil en verlaten
naar die stad stil en verlaten
en die króeg onellegaent
en die kroeg onelegant
'k eb gezocht tusse magazijne
'k heb gezocht tussen magazijnen
meh ne reuk van verzuurde wijne
met een reuk van verzuurde wijnen
mor 't caféke zonder naam
maar 't cafeetje zonder naam
schijnd vörgóe te zen vergaan
schijnt voorgoed te zijn vergaan
 
3 reakses
Dominique 16 juni 2013, 15:32
Merci pour les textes!

J'apprécie beaucoup, beaucoup Wannes van de Velde,ses musiques, ses chansons, sa voix, sa personnalité.
Nous avons de la chance de le connaître!

Vriendelijk bedankt!


Dominique
Filip Camerman 17 februare 2009, 07:38
in tegenstelling tot z'n ander liekes over cafés ga dees ni over een bepaald café denk ik
renwherever 17 februare 2009, 05:39
bedoel t ie cafe zonder naam in zeebrugge??
Reageerd ier
Tips oem Aentwaerps te schrijve:
  • ae = de schaerpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de körte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = gelak in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis gelak in 't Ollands, aloewel da' z'iêmol aenders klinke (ongeveer gelak "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Leesd miêr over d'Aentwaerpse spelling!